Hvad koster et nyt tag? Komplet guide og prisberegner til tagrenovering for alle tagtyper for 2022

En tagrenovering er en af de mest omfattende renoveringer af ejendommen: prisen løber ofte op på den anden side af 100.000 kroner, og en lang række valg skal træffes i løbet af byggeprocessen. Til gengæld kan en tagrenovering være en rentabel investering, både fordi det som regel reducerer varmeregningen markant men i ligeså høj grad fordi det øger værdien på ejendommen.

Få 3 gratis tilbud på nyt tag uanset opgaven
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad koster et nyt tag?

Om prisberegnere på Tagrenovering.dk

Tagrenovering har indsamlet fakturaer fra eksisterende og tidligere tagrenoveringer.

Nøgleinformationer fra fakturaer er udtrukket og databehandlet.

Gennemsnitlig kvadratmeterpris for hver enkel tagbelægning samt tagtilbehør er beregnet.

Husk, at prisberegneren er forbundet med en usikkerhed på +/- 20 pct.

Tagrenovering.dk har på baggrund af en rundspørge af en række tagfirmaer på tværs af Danmark udviklet nedenstående prisberegner. Vi har beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hver enkel tagbelægning samt den gennemsnitlige pris for tagtilbehør såsom ovenlysvinduer, stigetrin, renovering af skorsten mv. Det er disse data, som nedenstående prisberegner baserer sig på.

Prisberegneren giver således et godt udgangspunkt for, hvad du skal forvente, at din potentielle tagrenovering kommer til at koste. Vær dog opmærksom på, at prisberegneren vil være forbundet med en usikkerhed, da prisen afhænger af en lang række faktorer – faktorer, som en prisberegner ikke meningsfuldt kan inkludere.

Derfor anbefaler vi, at du udfylder formularen til nyt tag hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk, hvis du vil have et præcist estimat for, hvad en tagrenovering vil koste dig.

Hvad afhænger prisen af for en tagrenovering?

Alle tagrenoveringer er forskellige, og den samlede pris på udskiftning af taget afhænger af en række faktorer. Prisestimater vil derfor være forbundet med en vis usikkerhed. Nogle af faktorerne som kan nævnes er:

 • Taghældning: typisk vil opgaven være mere kompleks, jo større taghældningen er. Derved vil prisen også være højere.
 • Tagets kompleksitet: når taget udskiftes, skal der tages hensyn til tillægsudstyr – f.eks. ovenlysvinduer, kviste, skorsten mv. – da der skal laves inddækninger (bukket metal som man lægger omkring tillægsudstyret). Tagets kompleksitet vil således øge den samleede pris på udskiftningen.
 • Tagtilbehør: når taget udskiftes, vil det typisk også give mening at udskifte tillægsudstyr såsom ovenlysvinduer, stigetrin, kviste og skorsten, som du skal budgettere med.
 • Timeløn og landsdel: en stor del af den samlede pris ved udskiftningen af taget vil gå til arbejdstimer for taglæggeren. Således vil niveauet af timeløn, som til en vis grad afhænger af landsdelen, betyde en betydelig del for den samlede pris.
 • Nedrivning: Afhængigt af type og størrelse af tagrenoveringen, kan du muligvis selv stå for nedrivning af eksisterende tag. Her kan du typisk spare omkring 10.000-15.000.

Oversigt: De mest populære tagbelægninger

Nyt tegltag
Levetid: 60-100 år
Min. taghældning: 20-25°
Vægt: 35-38 kg (tungt tag)
Til kraftige tagkonstruktioner

Fra 1.700 kr. per m2 inkl. moms

Nyt Eternittag
Levetid: 20-40 år
Min. taghældning: 14°
Vægt: 35-38 kg (tungt tag)
Til alle konstruktioner

Fra 800 kr. per m2 inkl. moms

Nyt tagpaptag
Levetid: 20-40 år
Min. taghældning: 1,5-3°
Vægt: 20-40 kg (let tag)
Til alle konstruktioner

Fra 1.200 kr. per m2 inkl. moms

Nyt ståltag
Levetid: 40-50 år
Min. taghældning: 5-12°
Vægt: 5 kg (let tag)
Til alle konstruktioner

Fra 700 kr. per m2 inkl. moms

Nyt betontag
Levetid: 30-50 år
Min. taghældning: 20°
Vægt: 25-40 kg (tungt tag)
Til kraftige tagkonstruktioner

Fra 1.600 kr. per m2 inkl. moms

Husk også at budgettere med tagtilbehør

Mange overser, at tagtilbehør såsom ovenlysvinduer, kviste, tagrender mv. udgør en væsentlig del af udgiften til en tagrenovering. Husk derfor også at budgettere med den nødvendige tagtilbehør ved tagrenoveringen:

Nye tagrender

Fra 400 kr. per meter inkl. moms

Nye tagvinduer

Fra 12.000 kr. per m2 inkl. moms

Nye tagkviste

Fra 30.000 kr. per m2 inkl. moms

Vælg en tagbelægning som tagkonstruktionen kan bære

Når du skal vælge tagbelægning, bør du kigge på, hvad tagkonstruktionen kan bære. Det sikrer du enten ved at vælge den samme tagbelægning som det eksisterende tag eller ved at følge nedenstående tommelfingerregel:

 • Let tag defineres i branchen som tagbelægning med en vægt under 25 kg per m2, mens let tag defineres som tagbelægning med en vægt over 25 kg per m2
 • Er den eksisterende tagbelægning defineret som ‘tungt tag’, kan du vælge alle typer tagbelægning (selvom det ofte vil være mest hensigtsmæssigt også at vælge et ‘tungt tag’ til den nye tagbelægning, da det ofte holder længere tid)
 • Er den eksisterende tagbelægning defineret som ‘let tag’, kan du kun vælge øvrige tagbelægninger, som også er defineret som ‘let tag’
TagtypeTypisk levetidVægt per m2 (estimat)Min. taghældningPris
Naturskifer80-100 år50 kg (tungt tag)25 graderDyr
Zinktag50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderMeget dyr
Kobbertag50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderMeget dyr
Betontagsten50-70 år40 kg (tungt tag)20 graderDyr
Teglsten50-70 år40-44 kg (tungt tag)20-25 graderDyr
Stål­plader inkl. Decra40-50 år5 kg (let tag)5-12 graderBillig
Eternitplader20-40 år18 kg (let tag)14 graderRimelig
Eternitskifer30-40 år19 kg (let tag)18 graderRimelig
Tagpap20-40 år20 kg med underlag (let tag)1,5 – 3 graderBillig
Plasttag10-20 årLet tag2 graderBillig

Hvad koster nyt tag med spær?

Har du i dag et fladt tag, kan det være en god idé at få monteret spær. At få monteret spær på det nye tag har følgende fordele:

 • Rejsning på taget reducerer risikoen for utætheder sammenlignet med et fladt tag. Det skyldes, at der således er vinkel på taget, så regnvand hurtigere falder ned fra taget til tagrenderne.
 • Ved at montere spær kan man efterisolere det gamle build-up tag.
 • Spær giver loftrum som kan bruges til opmagasinering.
 • Ved omfattende tagrenovering vil det nye loftrum også kunne bruges til beboelse, hvilket øger det samlede boligareal.

Samlet set er der således gode grunde til også at få monteret nyt spær, når taget alligevel skal renoveres. Investeringen vil vise sig selvfinansierende i nogle tilfælde ved at reducere varmeregningen samt ved at øge det samlede boligareal. Du kan læse mere om nyt tag med spær i vores artikel her.

Prisen for et nyt tag med spær er som følger:

TagtypeKvadratmeterpris inkl. montering og moms
Glaseret tegltag med nye spær2.600 DKK
Alm. tegltag med nye spær2.400 DKK
Ståltag med nye spær1.750 DKK
Tagpap med listedækning og nye spær1.950 DKK
Bølgeeternittag med nye spær1.650 DKK
Eternitskifertag med nye spær2.200 DKK
Naturskifertag med nye spær2.800 DKK

Hvad er et tegltag?

Tegltaget er blandt et af de mest populære tag i Danmark, og det er ikke uden grund: tegltag har en lang levetid på op til 50-70 år, farven falmer ikke, da teglsten laves i naturfarver og endeligt indgår teglsten som en naturlig del af den danske stil og arkitektur. Du kan læse mere om priser og tegltag generelt i vores uddybende artikel her.

Af fordelene ved tegltag kan nævnes følgende:

 • Da teglsten brændes ved meget høj varme, er det en meget holdbar og stærk type tagsten, som man kan forvente lang levetid på op til 50-70 år
 • Teglsten er mildere for miljøet end andre typer tagsten, da det ikke indeholder tilsætningsstoffer eller bindemidler, og tagltag er således et miljøbevidst valg
 • Teglsten fås i mange forskellige farver, former og overflader
 • Da teglsten er farvet med naturfarver, falmer farven ikke
 • Taglsten kræver meget lidt vedligeholdelse
 • Storm og brandsikkert
 • Beskytter mod vejr og vind

Der findes grundlæggende to typer teglsten: vingetagsten og falsteglsten. Basalt set er der ikke nævneværdige forskelle på disse to typer tegltag, udover at falstagsten giver mulighed for at lave mønstre i tagbelægningen, da de laves i forskellige størrelser. Derudover er vingeteglsten typisk en smule billigere i forhold til flasteglsten.

De typiske skader på tegltag er følgende:

 • Frostspringninger og skader i teglstenene: tjek de enkelte teglsten for skader eller utætheder. Utætheder kan lede til fugt- og vandskader, som i værste fald kan lede til skimmelsvamp i tagkonstruktionen og isoleringen. Tjek derfor alle teglsten for skader eller frostspringninger, og udskift om nødvendigt de enkelte beskadigede teglsten. Et eftersyn med stige bør som regel være tilstrækkeligt.
 • Fuldmuret rygning: en fuldmuret rygning (toppen af taget) som er mere end 20 år gammel er særlig udsat for skader og frostspringninger, da rygningen med tiden falder fra hinanden. Tjek derfor taget efter særlig grundigt på toppen, og sørg også for at fjerne mos og alger, da det er med til at nedbryde mørtlen.
 • Inddækninger: er vigtige, da de dækker særligt fugt- og vandskadeudsatte områder ved skorstene, antenner, kvister og udluftningshætter. Tjek derfor, at de er intakte.
Typiske skader på ældre tegltage - Jydsk Tagteknik

Hvad koster et nyt tegltag?

Prisen på et nyt tegltag varierer meget af, hvilken type teglsten man vælger samt eventuelt tillægsudstyr. Derfor kan man tage udgangspunkt i nedenstående oversigt (inklusiv moms):

 Uden monteringMed montering
Falstagsten i rødstenCa. 350 DKKCa. 700 DKK
Falstagsten i sortglaseret stenCa. 500 DKKCa. 1100 DKK
Vingeteglsten i rødstenCa. 300 DKKCa. 600 DKK
Vingeteglsten i sortglaseret stenCa. 500 DKKCa. 1000 DKK

De vejledende priser for tillægsudstyr inklusiv moms:

TagtilbehørPrisniveauUddybning
Udskiftning af ovenlysvindueCa. 10.000-15.000 kr. per ovenlysvindue.Læg dertil de ekstra udgifter forbundet med inddækning af ovenlysvinduet, lysninger og malerarbejde.
Udskiftning af stigetrinCa. 300-400 kr. per trin.Hvis huset har skorsten, er stigetrin nødvendigt for, at skorstensfejeren kan få adgang til skorstenen uden at beskadige taget.
Udskiftning af kvisteCa. 30.000-50.000 kr. for renovering af eksisterende kviste og ca. 50.000-70.000 kr. for nye.Kviste kan være særligt udsatte områder for fugt- og vandskader, og derfor kan det også være nødvendigt at skifte beklædningen.
Renovering af skorstenCa. 5.000 kr. og 7.500-15.000 kr. ekstra såfremt skorstenen er over 1 meter høj.Når man udskifter taget, renoverer man typisk også skorstenen af samme ombæring. Renoveringen indebærer typisk reparation af fuger og udskiftning af inddækning for at undgå fugt- og vandskader. Bemærk, at 10-15% af alle skorstene er så beskadigede, at de helt skal mures om, hvormed prisen er markant højere.

Samlet bør du således regne med, at udskiftning af tegltaget kommer til at koste mellem 1000-2300 DKK per kvadratmeter.

Tager vi således udgangspunkt i et klassisk rødt tegltag på 110 kvadratmeter, kan prisen således komme til at være mellem 110.000 DKK og 253.000 DKK alt afhængig af undertagets stand, tillægsudstyr, taget kompleksitet mv.

Priseksempel: rødt, klassisk tegltag

Hvis vi tager udgangspunkt i tænkt eksempel på et rødt, klassisk tegltag på 110 kvadratmeter, som skal udskiftes, hvor kviste, stigetrin og skorsten også skal renoveres, vil et regnestykke se således ud:

 • Falstagsten i rødsten (med montering): 700 DKK * 110 m2 = 77.000 DKK
 • Udskiftning af stigetrin med 7 trin: 350 DKK * 7 trin = 2450 DKK
 • Udskiftning af kviste: 15.000 DKK
 • Renovering af skorsten under 1 meter i højde: 5000 DKK

Samlet ender vi således med en pris på 99.450 DKK.

Hvad er et eternittag?

En anden populær type tag er eternittag. Eternittag er en let tagbelægning med høj styrke, som kan modstå danske vejrforhold. Samtidig er eternittag relativt let og billigt at montere i forhold til f.eks. tegltag, da det er store plader – fremfor enkelte teglsten – som lægges. En anden stor fordel ved eternittag er, at det i modsætning til fx tegltag ikke kræver undertag. Eternit består primært af cement med iblandet fibre. De tre mest populære typer af eternittag er bølgeeternit, eternitskifer samt toscana.

Eternits tekniske betegnelse er fibercement. Eternittaget består således primært af cement med iblandet fibre, som sikrer taget fleksibilitet og styrke – langt mere end f.eks. beton, som er langt mindre fleksibelt. I Danmark er eternit en af de mest udbredte tagtyper i Danmark. Det skyldes, at det er en let tagbelægning med høj styrke, som kan modstå danske vejrforhold. Samtidig er eternittag relativt let og billigt at montere i forhold til f.eks. tegltag, da det er store plader – fremfor enkelte teglsten – som lægges. Eternitplader anvendes primært til tagdækning, men det anvendes også til bl.a. facadebeklædning.

Du kan læse mere om priserne på eternittag samt om eternittag generelt i vores uddybende artikel her. Eternittag har en række fordele og ulemper:

Fordele

 • Nem og billig montage ift. andre tagtyper: Prisen på et bølgeeternittag ligger på mellem 100.000-150.000 DKK afhængigt af kvadratmeter og kompleksitet, mens et tegltag sagtens kan komme op på 200.000 DKK.
 • De fleste eternittag er helt tætte, hvilket betyder, at taget kan lægges uden først at montere et undertag – også på tage med lav hældning.
 • Et let tag med stor styrke.
 • Velegnet til danske vejrforhold.
 • Typisk fremstillet af miljøvenlige materialer.
 • Brandhæmmende virkning.

Ulemper

 • Kortere levetid end andre tagbelægninger: holder typisk 30 år, mens et tegltag eksempelvis holder 50-70 år.
 • Slitageskader skal udbedres hurtigt, da det ellers kan føre til fugt, skimmel og råd.
 • Kræver regelmæssig fjernelse af mos og alger, da eternittag er god grobund for disse.

Typer af eternittag

De tre mest populære typer af eternittag er bølgeeternit, eternitskifer samt toscana.

Bølgeeternit

Er som navnet antyder bølgende tagplader. Det sikrer gode forhold for, at regn på taget kan føres ned i tagrenderne. Man kan vælge mellem fire forskellige typer bølgeeternitplader: B5, B6, B7, og B9. Tallene står for højden på bølgen. Således har B5 tagplade en bølgehøjde på 5 cm, hvilket vil sige at der er 5 cm mellem den laveste del af tykkelsen (‘dalen’) og den højeste del af tykkelsen (‘toppen’). B6 har en bølgehøjde på 6 cm og så fremdeles.

B5 bølgeplader fås kun som ubehandlede tagplader – altså umalet. De har den naturlige grå cementfarve, og anvendes oftest på sommer- og fritidshuse, landejendomme og industribygninger. B6 bølgeplader fås i farverne mørkegrå, sortblå, antracit, grå, mokka, rødbrun og teglrød og anvendes oftest på parcelhuse, landejendomme og industribygninger. B7 bølgeplader fås i farverne sortblå, antracit, mokka, rødbrun og teglrød. B7 ses ofte anvendt på parcel- og rækkehuse, fritidshuse og carporte

Eternitskifer

Eternitskifer er udformet som plane plader (dvs. uden ‘bølger’). De er enten rektangulære eller kvadratiske. Eternitskiferplader består ligesom bølgeeternit af fibercement. Man kategoriserer eternitskifer i tre typer, som kendetegnes af formen og måden hvorpå de lægges: rektangulært eternitskifertag, diagonal eternitskifertag og Westerland eternitskifertag. De forskellige typer ses ofte på klassiske ejendomme.

Toscana

Den nyeste type eternittag fra Cembrit er Toscana. Toscana eternittaget imiterer tagsten. Fordelen ved det er, at du – uanset tagkonstruktionen i dag – kan få et tag, som ligner tegl. Normalt vil det kræve en væsentlig investering i tagkonstruktionen, hvis man vil skifte taget som i dag har en let tagbelægning såsom bølgeeternittag, tagpaptag eller skifertag til en tung tagkonstruktion såsom tegltag. Med Toscana kan man få tagprofilen af et tegltag, uden man behøver at investere yderligere i tagkonstruktionen.

Hvad koster et nyt eternittag?

De vejledende priser for eternittag med og uden montering inklusiv moms.

 MaterialeudgifterSamlet pris inkl. montering
Bølgeeternittag per m2Fra ca. 320 kr.800-1.000 kr.
Eternitskifertag per m2Fra ca. 650 kr.900-1.400 kr.
Toscana per m2Fra ca. 375 kr.900-1.100 kr.

De vejledende priser for tillægsudstyr inklusiv moms:

Tagtilbehør til eternittagPrisniveauUddybning
Udskiftning af ovenlysvindueCa. 10.000-15.000 kr. per ovenlysvindue.Læg dertil de ekstra omkostninger forbundet med inddækninger af ovenlysvinduet, indvendige lysninger samt spartel- og malerarbejde.
Udskiftning af stigetrinCa. 300-400 kroner per trin.Hvis huset har stålskorsten, er stigetrin nødvendigt for, at skorstensfejeren kan få adgang til skorstenen uden at beskadige taget.
Udskiftning af kvisteCa. 30.000-50.000 kr. for renovering af eksisterende kviste, 50.000-70.000 kr. for helt ny kvist.Kviste kan være særligt udsatte områder for fugt- og vandskader, og derfor kan det også være nødvendigt at skifte beklædningen.
Nyt stålskorstenFra ca. 6.000 kr.

Priseksempel: skifereternittag

Ovenstående foto er illustrativt for priseksemplet.

Med udgangspunkt i et diagonalt skifereternittag. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2 diffusionsåbent undertag med strølægter og godkendte taglægter
 • 100 m2 diagonale skifereternitplader
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: ca. 112.000 DKK

Priseksempel: bølgeeternittag

Ovenstående foto er illustrativt for priseksemplet.

Med udgangspunkt i et bølgeeternittag i klassificeringen B6. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2 bølgeeternit B6
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: ca. 60.100 DKK

Priseksempel: Toscana

Ovenstående foto er illustrativt for priseksemplet.

Med udgangspunkt i et Cembrit Toscana tag – fås i både sort og mørkebrun. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: ca. 70.100 DKK

Hvad koster et nyt tagpaptag?

I dag består tagpap af polyesterfibrer af en række ‘baner’, som er brændt fast på en plade eller bræddebeklædning oven på tagspærer. Polyesterfibrene sikrer tagpappen styrke og holdbarhed. Omkring kernen af polyesterfibrer ligger et lag bitumen (et bindestof), som består af asfalt blandet med syntetisk gummi, som er med til at gøre materialet blødt. Disse polyesterfibrer ligner asfalt, og af samme årsag kaldes tagpap også for asfaltpap. Derudover fås tagpap i farverne lys grå, sort, grøn, teglrød og hvid. Vil man sikre sig tagpap af høj kvalitet, bør man vælge tagpap, som indeholder SBS-højpolymerbitumen. Læs mere om tagpap i vores uddybende artikel her.

Tagpap har en lang række fordele, navnligt:

 • Let at opsætte og kan gøres af alle med erfaring fra lignende byggeopgaver
 • Perfekt til udehuse, garager og sommerhuse, da tagpap er let og således ikke kræver stærk tagkonstruktion til at bære tagdækningen
 • Lang levetid på op til 50 år, hvis det monteres ordentligt
 • Billigt i forhold til andre tagmaterialer, kun overgået af ståltag
 • Særlig god løsning til flade tage, og kan benyttes på alle taghældninger

Derudover er en særlig fordel ved tagpap, at man altid kan lægge et ekstra lag tagpap i områder som eventuelt er utæt. Samme frihed har man ikke ved langt de fleste andre tagtyper, f.eks. tegltag.

Nedenstående tabel giver en oversigt for prisen på nyt tagpaptag (inklusiv moms):

 Uden monteringMed montering
1-lag tagpap400-500 kr. per m2900-1.200 kr. per m2
2-lag tagpap500-600 kr. per m21.200-1.500 kr per m2

Bemærk, at ovenstående prisestimater er forbundet med væsentlig usikkerhed, og vi anbefaler derfor, at man benytter sig af formularen øverst i artiklen og indhenter tilbud, hvis man vil have et sikkert bud på, hvad det vil koste.

Hvilke typer tag kan man vælge?

Der findes en lang række tagtyper som alle har sine fordele og ulemper – og for hvilken den ene tagtype vil være mere velegnet end den anden afhængig af hvert tilfælde. En generel huskeregel er, at man ved et nyt tag bør benytte den samme tagtype som det gamle tag. Det skyldes, at bygningens struktur formentlig i sin tid er bygget med udgangspunkt i den valgte tagtype. Derudover kan der gælde særlige regler, som definerer hvilken tagtype du kan vælge – ikke kun bygningsreglementet men også lokalplaner og særlige servitutter. Ønsker man at skifte tagtype, bør man derfor rådføre sig med en bygningsrådgiver inden.

Er der tale om nybyggeri, er der i sagens natur mere frit spillerum ift. valg af tagtype. Dog bør du som sagt også orientere dig om regler i bygningsreglementet, ligesom der i lokalplanen og servitutter også kan defineres hvilken tagtype man kan vælge.

Love og regler ved tagrenovering – hvad skal man være opmærksom på?

Der er grundlæggede tre områder man bør orientere sig om ved tagrenovering: bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter.

Bygningsreglementet

Ifølge Bygningsreglementet skal alle ombygninger – inklusiv udskiftning af tag – udføres, så de er energibesparende. For de fleste udskiftninger af tag er det således et lovkrav, at taget i samme ombæring isoleres, hvis det er muligt, og hvis taget ikke allerede er isoleret.

Det gælder dog også, at isoleringen kun kræves, hvis den er rentabel. Det vil sige, at isoleringen kun er et lovkrav, hvis den over en given årrække vil tjene sig selv hjem gennem varmeregningen. Reglerne kan du læse mere om på Bygningsreglementet side om Tekniske bestemmelser – Energiforbrug og Bygningsreglementet side om Tekniske bestemmelser – Krav.

Derudover gælder det ifølge Bygningsreglementet skal alle tag kunne modstå vind og være gjort grundigt fast til resten af huset. Derudover stilles der krav til, at alle ombygninger – herunder udskiftning af tag – skal udføres, så de er energibesparende, såfremt det er rentabelt. Sidst stilles der krav til, at taget skal være sikret mod fugtskader samt være modstandsdygtigt overfor brand. Tilsvarende gælder der også en række bestemmelser i Bygningsreglementet som udstikker hvilke typer tag, der må bruges på en pågældende bygning samt krav om, hvordan taget bør renoveres.

Lokalplan

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i bestemte områder, som indeholder bestemmelser om, hvilken type tag der må lægges. Der findes for eksempel områder, hvor kun stråtag er tilladt. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tag, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Servitut

En servitut er en bestemmelse, der er tinglyst på ejendommen. Det kan f.eks. være hvis ejendommen er fredet og således er underlagt visse begrænsninger i forhold til, hvad der må ændres.

Skal taget have undertag, og hvad koster det?

Et undertag er et ekstra tag neden under den udvendige tagbelægning. Der findes mange typer undertag, der kan kombineres med lige så mange typer tagbelægning. Grundlæggende er undertagets funktion at skabe ekstra tæthed foruden den tæthed som den udvendige tagbelægning giver.

Prisen på et nyt undertag ligger typisk på mellem 20-80 DKK per m2 (inkl. arbejdskraft) afhængigt af materialevalg. Nogle håndværkere og entrepriser vælger at udregne prisen inkl. montering af nyt undertag. Bemærk, at prisestimatet ovenfor er meget vejledende og afhænger af en lang række faktorer.

Nedenfor ser du en oversigt over de forskellige typer tag, som kræver undertag. Vi har skrevet en længere artikel om undertag her, som går mere i dybden med emnet.

 Kræver undertagKræver ikke undertagKræver særligt undertag
Kobbertag
X
Naturskiffertag
X
Zinktag
X
Stråtag
X
Trætag
X
Tegltag (vingesten)
X
Tegltag (falstagsten)
X
Betontagsten
X*
Skifereternittag
X**
Stålpladetag
X
Bølgeeternittag
X
Tagpaptag
X
Gummi- og græstag
X
Plastiktag
X
Glastag
X

Hvornår skal taget udskiftes?

Hvornår taget skal udskiftes er en videnskab i sig selv. Man siger som udgangspunkt, at taget bør udskiftes hvert 20.-30. år, men det afhænger i høj grad også af kvaliteten af den sidste udskiftning, antallet af bygningsdele på taget og tagbelægningens materiale. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal have udskiftet taget, kan du læse vores artikel om gratis tagtjek her.

Sådan kan du selv tjekke taget

Selvom det er gratis af få foretaget et tagtjek af professionelle tagfirmaer, er det også muligt selv at gøre det. Som udgangspunkt fraråder vi at gå rundt på taget: dels fordi det i sig selv kan skade tagbelægningen, da den kan forskubbes, revnes eller trædes i stykker. Dels fordi det er risikabelt at gå rundt på et tag uden sikkerhedsudstyr. Vi anbefaler således, at man tjekker taget udefra, med stige eller gennem tagvinduer.

Tjekliste for at tilse taget udefra

 • Rygningen (toppen af taget) skal være intakt.
 • Tjek for skæve eller forskubbede tagsten og tagplader, da det kan være tegn på, at de ligger løst.
 • Tjek inddækninger omkring skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter for, at de er tætte og intakte.
 • Skotrenderne skal være hele, jævne og uden for meget mos og begroning (ellers kan regnvand sidde fast og ikke ledes væk).
 • Tjek tagrender for utætheder og tilstopninger. Tagrenderne skal være i stand til at lede vand væk, og som hovedregel skal tagrenderne renses og tømmes minimum hvert halve år.
 • Kontrollér din skorsten for løse mursten, og vær sikker på, at topstenen/afdækningen sidder forsvarligt fast.

Tjekliste for at tilse det uudnyttede loft

Nedenstående tjekliste tager udgangspunkt i, at du har et uudnyttet loft, som skal tilses:

 • Tjek for fugtskjolder på indersiden af tagbelægningen, lægterne og isoleringen/gulvet.
 • Ved dagstid bør du slukke lyset og tjekke for lyssprækker i tagfladen. Lyspunkter vil indikere ujævnheder i tagoverfladen eller defekter i tagbelægningen.
 • Tjek taget i tagkonstruktionen for små runde eller ovale huller i træværket. Forekomsten af dette indikere forekomst af skadedyr såsom husbuk og borebille, der kan forårsage store skader i tagkonstruktionen.

Du kan læse mere om egen besigtigelse af et tag på i Bolius’ artikel her.

Hvor ofte skal man tjekke tagets tilstand?

Hvor ofte man skal tjekke tagets tilstand afhænger i høj grad af, hvor gammelt taget er. Hvis taget er blevet udskiftet for mindre end 15 år siden, kan man nøjes med at få tjekket tagets tilstand hver 5.-10. år. Er taget dog ældre, anbefaler vi, at man får tjekket taget minimum en gang om året og ideelt set hvert halvår.

Man kan selv foretage nogle af besigtigelserne og vedligeholdelserne af taget (f.eks. at tømme tagrender), men hvis man vil have en komplet vurdering, anbefaler vi, at man får et gratis tagtjek af et professionelt tagfirma.

Hvor opstår skader og utætheder i taget?

Foto: utætheder opstår ofte omkring inddækningen ved tagets skorsten.

Selvom alle tag er unikke og deraf naturligvis også de eventuelle skader taget måtte have, er der visse skader og utætheder som er mere forekommende end andre:

 • Utætheder omkring inddækninger, der typisk ligner bukket metal. De sidder ofte ved bygningsdele som skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter. Se foto til højre.
 • Utætheder ved ovenlysvinduer.
 • Utætheder i skotrenden, der hvor to tagflader mødes, fordi området er mere udsat for regnvand.
 • Utætheder ved toppen af taget omkring tagets rygning.
 • Utætheder ved tagudløbet omkring tagrender, som også er et udsat område for regnvand.

Når der tjekkes for utætheder, vil den professionelle tagekspert således ofte tjekke ekstra grundigt omkring disse områder, men han vil også tjekke for egentlige revner eller huller på hele tagfladen.

Hvordan opstår utætheder og skader på taget?

Utætheder og skader kan opstå af konkrete årsager. Men hvis taget er 20-40 år gammelt, kan skaderne også skyldes almindelig slidtage og aldring af taget. De konkrete årsager tæller:

 • Monteringsfejl: en monteringsfejl kan f.eks. være, at undertaget ikke er afsluttet korrekt ved kanterne af taget eller ved ovenlysvinduer og skorsten. Det kan også skyldes, at inddækningen ved bygningsdele er udført ukorrekt og sjusket, hvorfor der hurtigt kan opstå fugt- og vandskader i taget.
 • Manglende opmærksomhed ved utætheder: hvis ikke taget regelmæssigt besigtiges og vedligeholdes, kan det hurtigt resultere i utætheder. At ignorere skader eller utætheder ved taget er det værste man kan gøre, da de resulterende fugtskader kan ende med at koste dyrt. Det er af samme årsag, at vi anbefaler, at man får foretaget et gratis tagtjek minimum hvert 5.-10. år ved et nyt tag. Hvis dit tag er ved at være udtjent og gammelt, anbefaler vi at gøre det minimum 1-2 gange om året. Husk også at renset tagrender minimum 2 gange om året.
 • Skader fra faldne træer mv.: Afbrækkede grene, væltede træer og fyrværkeri er allesammen ting, der kan slå hul på taget. Hvis man går rundt på taget, kan tagbelægningen desuden være forskubbet, revnet eller trådt i stykker.

Isolering af taget

Håndværkerfradraget dækker for 2020 kun den del af tagrenoveringen, som vedrører isolering (hvilket også beskrives senere i denne artikel). Når du alligevel skal have et nyt tag, giver det således god mening også at få isoleret – dels fordi der gives fradrag for den del i håndværkerfradraget; dels fordi at man sparer penge i varmeregnskabet for fremtiden, når man laver energiforbedringer; og endeligt fordi det jf. Bygningsreglementet er et lovkrav at foretage energibesparende forbedringer (herunder loftisolering), når man alligevel får udskiftet sit tag, såfremt denne investering er rentabel. Du kan læse mere om loftisolering, herunder priser, i vores artikel her.

Den mest almindelige form for isolering på tag er efterisolering. Det gælder tag med en vis hældning. Her isolerer man den del af taget, som vender indad mod bygningen. Det skaber et bedre indeklima og kan medvirke til en markant reduktion af varmregningen. Når man får lavet nyt tag, får man i dag almindeligvis også tilbud på efterisolering.

Vær opmærksom på, at det også er muligt at det gamle tag er utæt, hvorfor en isolering ikke nødvendigvis er nok; hele taget skal altså udskiftes.

Vedligeholdelse af taget

De flest tagtyper kræver stort set ingen vedligeholdelse. Kommer der meget mos på taget, kan man børste det af med en stiv kost. Derudover skal man naturligvis tømme tagrender. Det vigtigste ved vedligeholdelse af taget er at holde løbende tilsyn af tagets tilstand for at komme eventuelle utætheder i forkøbet.

Bestil 3 gratis tilbud nyt tag

Generelle estimater for prisen på et nyt tag er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for udskiftningen af taget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer på nyt tag. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Sådan virker 3byggetilbud.dk

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

2 kommentarer til “Hvad koster et nyt tag? Komplet guide og prisberegner til tagrenovering for alle tagtyper for 2022”

  • Hej Torben

   Ja, det vil som regel kunne være muligt. Man ser, at mange bygger ståltag ovenpå det eksisterende asbestholdige eternittag. Idet tagpap ikke er tungere end ståltag, vil min umiddelbare vurdering derfor være, at det vil være muligt.

   Du bør dog være opmærksom på, at der er en række ulemper forbundet med at lægge nyt tag ovenpå det eksisterende – uanset hvilken ny tagbelægning der er tale om. Ulemperne kan bl.a. være manglende tilsyn med skader og utætheder, manglende isolering og muligvis en reduceret levetid af taget.

   Du kan læse mere om at lægge nyt tag ovenpå det eksisterende i vores artikel her.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar