Hvad koster et nyt tag? Komplet guide til tagrenovering for alle tagtyper i 2024

En tagrenovering er en af de mest omfattende renoveringer af ejendommen: prisen løber ofte op på den anden side af 100.000 kroner, og en lang række valg skal træffes i løbet af byggeprocessen.

Til gengæld kan en tagrenovering være en rentabel investering, både fordi det som regel reducerer varmeregningen markant men i ligeså høj grad fordi det øger værdien på ejendommen.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på nyt tag

Ønsker du gratis rådgivning til tagrenoveringen og 3 tilbud på nyt tag, anbefaler vi, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

 • Hurtigt svar og tilbud i hele landet
 • 3byggetilbud har 4,6 stjerner på Trustpilot og over 400.000 udførte byggeopgaver
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning til tagopgaven

Hvad koster et nyt tag?

Erfaringsmæssigt koster et nyt tag mellem 700-2.200 kr. per m2. Prisen på et nyt tag afhænger dog af en lang række faktorer herunder valg af tagbelægning, tagkonstruktionens stand samt tagets kompleksitet.

Vi har samlet erfaringsmæssige kvadratmeterpriser nedenfor:

Tabel 1. Erfaringsmæssige kvadratmeterpriser for nyt tag
TagtypeKvadratmeterprisLevetid
Tegltag1.700-2.300 kr.60-100 år
Eternittag800-1.200 kr.20-40 år
Tagpap1.200-1.500 kr.20-40 år
Ståltag700-1.000 kr.40-50 år
Betontag1.600-2.100 kr.30-50 år

Prisberegner for nyt tag

Hvad afhænger prisen af for en tagrenovering?

Alle tagrenoveringer er forskellige, og den samlede pris på udskiftning af taget afhænger af en række faktorer. Prisestimater vil derfor være forbundet med en vis usikkerhed. Nogle af faktorerne som kan nævnes er:

 • Taghældning: typisk vil opgaven være mere kompleks, jo større taghældningen er. Derved vil prisen også være højere.
 • Tagets kompleksitet: når taget udskiftes, skal der tages hensyn til tillægsudstyr – f.eks. ovenlysvinduer, kviste, skorsten mv. – da der skal laves inddækninger (bukket metal som man lægger omkring tillægsudstyret). Tagets kompleksitet vil således øge den samleede pris på udskiftningen.
 • Tagtilbehør: når taget udskiftes, vil det typisk også give mening at udskifte tillægsudstyr såsom ovenlysvinduer, stigetrin, kviste og skorsten, som du skal budgettere med.
 • Timeløn og landsdel: en stor del af den samlede pris ved udskiftningen af taget vil gå til arbejdstimer for taglæggeren. Således vil niveauet af timeløn, som til en vis grad afhænger af landsdelen, betyde en betydelig del for den samlede pris.
 • Nedrivning: Afhængigt af type og størrelse af tagrenoveringen, kan du muligvis selv stå for nedrivning af eksisterende tag. Her kan du typisk spare omkring 10.000-15.000.
Få 3 gratis tilbud på nyt tag uanset opgaven
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Oversigt: De mest populære tagbelægninger

Nyt tegltag
Levetid: 60-100 år
Min. taghældning: 20-25°
Vægt: 35-38 kg (tungt tag)
Tunge konstruktioner

Fra 1.700 kr. per m2 inkl. moms

Nyt Eternittag
Levetid: 20-40 år
Min. taghældning: 14°
Vægt: 35-38 kg (tungt tag)
Til alle konstruktioner

Fra 800 kr. per m2 inkl. moms

Nyt tagpaptag
Levetid: 20-40 år
Min. taghældning: 1,5-3°
Vægt: 20-40 kg (let tag)
Til alle konstruktioner

Fra 1.200 kr. per m2 inkl. moms

Nyt ståltag
Levetid: 40-50 år
Min. taghældning: 5-12°
Vægt: 5 kg (let tag)
Til alle konstruktioner

Fra 700 kr. per m2 inkl. moms

Nyt betontag
Levetid: 30-50 år
Min. taghældning: 20°
Vægt: 25-40 kg (tungt tag)
Tunge konstruktioner

Fra 1.600 kr. per m2 inkl. moms

nyt Solcelletag
Levetid: –
Min. taghældning: 10°
Vægt: –

Fra 2.500 kr. per m2 inkl. moms

Husk også at budgettere med tagtilbehør

Mange overser, at tagtilbehør såsom ovenlysvinduer, kviste, tagrender mv. udgør en væsentlig del af udgiften til en tagrenovering. Husk derfor også at budgettere med den nødvendige tagtilbehør ved tagrenoveringen:

Nye tagrender

Fra 400 kr. pr. meter

Nye tagvinduer

Fra 12.000 kr. pr. vindue

Nye tagkviste

Fra 30.000 kr. pr. kvist

Vælg en tagbelægning, som tagkonstruktionen kan bære

Når du skal vælge tagbelægning, bør du kigge på, hvad tagkonstruktionen kan bære. Det sikrer du enten ved at vælge den samme tagbelægning som det eksisterende tag eller ved at følge nedenstående tommelfingerregel:

 • Let tag defineres i branchen som tagbelægning med en vægt under 25 kg per m2, mens let tag defineres som tagbelægning med en vægt over 25 kg per m2
 • Er den eksisterende tagbelægning defineret som ‘tungt tag’, kan du vælge alle typer tagbelægning (selvom det ofte vil være mest hensigtsmæssigt også at vælge et ‘tungt tag’ til den nye tagbelægning, da det ofte holder længere tid)
 • Er den eksisterende tagbelægning defineret som ‘let tag’, kan du kun vælge øvrige tagbelægninger, som også er defineret som ‘let tag’
TagtypeTypisk levetidVægt per m2 (estimat)Min. taghældningPris
Naturskifer80-100 år50 kg (tungt tag)25 graderDyr
Zinktag50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderMeget dyr
Kobbertag50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderMeget dyr
Betontagsten50-70 år40 kg (tungt tag)20 graderDyr
Teglsten50-70 år40-44 kg (tungt tag)20-25 graderDyr
Stål­plader inkl. Decra40-50 år5 kg (let tag)5-12 graderBillig
Eternitplader20-40 år18 kg (let tag)14 graderRimelig
Eternitskifer30-40 år19 kg (let tag)18 graderRimelig
Tagpap20-40 år20 kg med underlag (let tag)1,5 – 3 graderBillig
Plasttag10-20 årLet tag2 graderBillig
Få 3 gratis tilbud på nyt tag uanset opgaven
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Skal taget have undertag, og hvad koster det?

Et undertag er et ekstra tag neden under den udvendige tagbelægning. Der findes mange typer undertag, der kan kombineres med lige så mange typer tagbelægning. Grundlæggende er undertagets funktion at skabe ekstra tæthed foruden den tæthed som den udvendige tagbelægning giver.

Prisen på et nyt undertag ligger typisk på mellem 200-400 kr. per m2 afhængigt af materialevalg. Nogle håndværkere og entrepriser vælger at udregne prisen for hele tagrenoveringen samlet. Bemærk, at prisestimatet ovenfor er meget vejledende.

Nedenfor ser du en oversigt over de forskellige typer tag, som kræver undertag. Vi har skrevet en længere artikel om undertag her, som går mere i dybden med emnet.

Kræver undertagKræver ikke undertagKræver særligt undertag
Tegltag
X [1]
Betontagsten
X [2]
Ståltag
X
Naturskifertag
X
Skifereternittag
X [3]
Bølgeeternittag
X
Stråtag
X
Plastiktag
X
Tagpap
X [4]
Kobbertag
X
Zinktag
X
Kilde: Bolius og Duko.dk. Bemærk: [1] Man kan undlade undertag til tegltag, hvis teglstenene understryges. [2] Visse betontagsten kan lægges uden undertag. [3] Hvis taget er stejlere end 34 grader, kan skifereternittaget monteres uden undertag (her anvendes i stedet tagkit som tætning). [4] Tagpaptag kræver fast undertag såsom krydsfinérplader.

Sådan kan du selv tjekke taget

Selvom det er gratis af få foretaget et tagtjek af professionelle tagfirmaer, er det også muligt selv at gøre det. Som udgangspunkt fraråder vi at gå rundt på taget: dels fordi det i sig selv kan skade tagbelægningen, da den kan forskubbes, revnes eller trædes i stykker. Dels fordi det er risikabelt at gå rundt på et tag uden sikkerhedsudstyr. Vi anbefaler således, at man tjekker taget udefra, med stige eller gennem tagvinduer.

Tjekliste for at tilse taget udefra

 • Rygningen (toppen af taget) skal være intakt.
 • Tjek for skæve eller forskubbede tagsten og tagplader, da det kan være tegn på, at de ligger løst.
 • Tjek inddækninger omkring skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter for, at de er tætte og intakte.
 • Skotrenderne skal være hele, jævne og uden for meget mos og begroning (ellers kan regnvand sidde fast og ikke ledes væk).
 • Tjek tagrender for utætheder og tilstopninger. Tagrenderne skal være i stand til at lede vand væk, og som hovedregel skal tagrenderne renses og tømmes minimum hvert halve år.
 • Kontrollér din skorsten for løse mursten, og vær sikker på, at topstenen/afdækningen sidder forsvarligt fast.

Tjekliste for at tilse det uudnyttede loft

Nedenstående tjekliste tager udgangspunkt i, at du har et uudnyttet loft, som skal tilses:

 • Tjek for fugtskjolder på indersiden af tagbelægningen, lægterne og isoleringen/gulvet.
 • Ved dagstid bør du slukke lyset og tjekke for lyssprækker i tagfladen. Lyspunkter vil indikere ujævnheder i tagoverfladen eller defekter i tagbelægningen.
 • Tjek taget i tagkonstruktionen for små runde eller ovale huller i træværket. Forekomsten af dette indikere forekomst af skadedyr såsom husbuk og borebille, der kan forårsage store skader i tagkonstruktionen.

Du kan læse mere om egen besigtigelse af et tag på i Bolius’ artikel her.

Få 3 gratis tilbud på nyt tag uanset opgaven
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvor ofte skal man tjekke tagets stand?

Hvor ofte man skal tjekke tagets tilstand afhænger i høj grad af, hvor gammelt taget er. Hvis taget er blevet udskiftet for mindre end 15 år siden, kan man nøjes med at få tjekket tagets tilstand hver 5.-10. år. Er taget dog ældre, anbefaler vi, at man får tjekket taget minimum en gang om året og ideelt set hvert halvår.

Man kan selv foretage nogle af besigtigelserne og vedligeholdelserne af taget (f.eks. at tømme tagrender), men hvis man vil have en komplet vurdering, anbefaler vi, at man får et gratis tagtjek af et professionelt tagfirma.

Hvor opstår skader og utætheder i taget?

Foto: utætheder opstår ofte omkring inddækningen ved tagets skorsten.

Selvom alle tag er unikke og deraf naturligvis også de eventuelle skader taget måtte have, er der visse skader og utætheder som er mere forekommende end andre:

 • Utætheder omkring inddækninger, der typisk ligner bukket metal. De sidder ofte ved bygningsdele som skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter. Se foto til højre.
 • Utætheder ved ovenlysvinduer.
 • Utætheder i skotrenden, der hvor to tagflader mødes, fordi området er mere udsat for regnvand.
 • Utætheder ved toppen af taget omkring tagets rygning.
 • Utætheder ved tagudløbet omkring tagrender, som også er et udsat område for regnvand.

Når der tjekkes for utætheder, vil den professionelle tagekspert således ofte tjekke ekstra grundigt omkring disse områder, men han vil også tjekke for egentlige revner eller huller på hele tagfladen.

Få 3 gratis tilbud på nyt tag uanset opgaven
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvordan opstår utætheder og skader på taget?

Utætheder og skader kan opstå af konkrete årsager. Men hvis taget er 20-40 år gammelt, kan skaderne også skyldes almindelig slidtage og aldring af taget. De konkrete årsager tæller:

 • Monteringsfejl: en monteringsfejl kan f.eks. være, at undertaget ikke er afsluttet korrekt ved kanterne af taget eller ved ovenlysvinduer og skorsten. Det kan også skyldes, at inddækningen ved bygningsdele er udført ukorrekt og sjusket, hvorfor der hurtigt kan opstå fugt- og vandskader i taget.
 • Manglende opmærksomhed ved utætheder: hvis ikke taget regelmæssigt besigtiges og vedligeholdes, kan det hurtigt resultere i utætheder. At ignorere skader eller utætheder ved taget er det værste man kan gøre, da de resulterende fugtskader kan ende med at koste dyrt. Det er af samme årsag, at vi anbefaler, at man får foretaget et gratis tagtjek minimum hvert 5.-10. år ved et nyt tag. Hvis dit tag er ved at være udtjent og gammelt, anbefaler vi at gøre det minimum 1-2 gange om året. Husk også at renset tagrender minimum 2 gange om året.
 • Skader fra faldne træer mv.: Afbrækkede grene, væltede træer og fyrværkeri er allesammen ting, der kan slå hul på taget. Hvis man går rundt på taget, kan tagbelægningen desuden være forskubbet, revnet eller trådt i stykker.

Isolering af taget kan være et lovkrav i forbindelse med tagrenovering

Ifølge Bygningsreglementet skal alle ombygninger – inklusive udskiftning af tag – udføres, så de er energibesparende. For de fleste tagrenoveringer er det således et lovkrav, at taget i samme ombæring isoleres, hvis det er muligt, rentabelt og hvis tag og loftrum ikke allerede er isoleret.

Du kan læse mere om loftisolering og tagisolering i vores respektive artikler her.

Vedligeholdelse af taget

De flest tagtyper kræver stort set ingen vedligeholdelse. Kommer der meget mos på taget, kan man børste det af med en stiv kost. Derudover skal man naturligvis tømme tagrender. Det vigtigste ved vedligeholdelse af taget er at holde løbende tilsyn af tagets tilstand for at komme eventuelle utætheder i forkøbet.

Få 3 gratis tilbud på nyt tag uanset opgaven
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Love og regler ved tagrenovering: Hvad skal jeg være opmærksom på?

Der er grundlæggede tre områder man bør orientere sig om ved tagrenovering: bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter.

Det kan være en god idé, at du orienterer dig i reglerne, selvom du også bør kan nøjes med at rådføre dig med tagfirmaet eller en uvildig byggetekniker. Har du spørgsmål som gør sig gældende specifikt i dit lokalområde, er de fleste kommuners teknik- og miljøforvaltning også behjælpelig med rådgivning.

Bygningsreglementet

Ifølge Bygningsreglementet skal alle ombygninger – inklusive udskiftning af tag – udføres, så de er energibesparende. For de fleste udskiftninger af tag er det således et lovkrav, at taget i samme ombæring isoleres, hvis det er muligt, rentabelt og hvis tag og loftrum ikke allerede er isoleret.

Taget skal desuden kunne modstå vind og vejr, være brandsikker og sikret mod fugtskader. Tilsvarende gælder der også en række bestemmelser i Bygningsreglementet som udstikker hvilke typer tag, der må bruges på en pågældende bygning samt krav om, hvordan taget bør renoveres.

Lokalplan

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i bestemte områder, som indeholder bestemmelser om, hvilken type tag der må lægges.

Der findes for eksempel områder, hvor kun stråtag er tilladt. Sådan finder du lokalplaner, som din ejendom er omfattet af:

 1. Gå ind på Plandata.dk
 2. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 3. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 4. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 5. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tag, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Servitut

En servitut er en bestemmelse, der er tinglyst ejendommens matrikel. En servitut med bestemmelser for taget er relativt atypisk og vil oftest være at finde ved ejendomme, som er fredet.

Du kan tjekke servitutter for din ejendom på Tinglysning.dk. Log på med NemID eller MitID for at se servitutter tilknyttet din ejendom.

Få 3 gratis tilbud på nyt tag uanset opgaven
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar
Hvornår skal taget udskiftes?

Der er ikke noget eksakt facit for, hvornår eller hvor ofte taget skal udskiftes. I branchen er den generelle tommelfingerregel, at taget bør udskiftes hvert 20.-30. år, men det afhænger i høj grad også af kvaliteten af den sidste udskiftning, antallet af bygningsdele på taget og tagbelægningen.

Hvad koster et nyt tag per m2?

Erfaringsmæssigt koster et nyt tag mellem 700-2.200 kr. per m2. Prisen på et nyt tag afhænger dog af en lang række faktorer herunder valg af tagbelægning, tagkonstruktionens stand samt tagets kompleksitet.

Hvordan vælger jeg et tagfirma til tagrenoveringen?

Når du skal få foretaget en renovering af taget, er det altid en god idé at indhente adskillige tilbud. Det medfører i sagens natur, at du skal vælge mellem tagfirmaerne – og det bør ikke kun være prisen i tilbuddet, som er afgørende. Om tagfirmaet er medlem af DI’s garantifond Byg Garanti, om tagfirmaet har tilfredse kunder jf. kundeanmeldelser og om tagfirmaet kan vise referencer, som minder om din forestående tagrenovering bør også være afgørende kriterier.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

2 kommentarer til “Hvad koster et nyt tag? Komplet guide til tagrenovering for alle tagtyper i 2024”

  • Hej Torben

   Ja, det vil som regel kunne være muligt. Man ser, at mange bygger ståltag ovenpå det eksisterende asbestholdige eternittag. Idet tagpap ikke er tungere end ståltag, vil min umiddelbare vurdering derfor være, at det vil være muligt.

   Du bør dog være opmærksom på, at der er en række ulemper forbundet med at lægge nyt tag ovenpå det eksisterende – uanset hvilken ny tagbelægning der er tale om. Ulemperne kan bl.a. være manglende tilsyn med skader og utætheder, manglende isolering og muligvis en reduceret levetid af taget.

   Du kan læse mere om at lægge nyt tag ovenpå det eksisterende i vores artikel her.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.