Altan pris: hvad koster en ny altan? Prisberegner og tilbud inkl. montering

Der er mange gode argumenter for at investere i en ny altan. Dels giver en altan gevaldig nytteværdi med mulighed for at komme ud i solen med blot et skridt over dørtærsklen. Men adskillige undersøgelser viser også, at altanen er en af de bedste investeringer, du kan foretage ved en lejlighed.

En undersøgelse af Realmæglerne viser, at en ny altan kan føre til en værdistigning af boligen på 80-200 procent af udgiften. Tilsvarende viser en anden undersøgelse, at værdistigningen for ejerlejligheder med altan i København ligger mellem DKK 250.000 – DKK 600.000.

Bestil 3 gratis tilbud på ny altan

Generelle prisestimater for ny altan er forbundet med usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for en ny altan, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer på nyt tag. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Sådan virker 3byggetilbud.dk

Hvad koster en ny altan?

Vi har udviklet en prisberegner for ny altan nedenfor. Prisestimaterne bygger på en række fakturaer, som Tagrenovering.dk har indsamlet og beregnet et gennemsnit af. Bemærk, at der er stor prisforskel på facademonteret altan og søljeunderstøttet altan. Det skyldes, at arbejdet med en søjleunderstøttet altan er mere omfattende.

Ligeledes vil der være stor prisforskel afhængigt af, om altanen bliver opsat individuelt, eller om det gøres sammen med øvrige lejligheder i ejer- eller andelsforeningen.

Prisestimaterne som beregneren forelægger er alt inklusive – også montering og moms. Bemærk, at prisberegneren kun er et estimat og derfor forbundet med usikkerhed. Det skyldes, at der er en lang række faktorer, som afgør den endelige pris. Du kan se listen med hvilke faktorer der afgør prisen i efterfølgende afsnit. Hvis du vil have et præcist og retvisende bud på, hvad en altan vil koste, anbefaler vi, at du benytter formularen til 3byggetilbud øverst på denne side.

Priseksempel

Priseksempel 1

 • Facademonteret altan på 5 m2
 • 2-fags altandør
 • Fælles altanprojekt med ejer- eller andelsforening
 • Pris per altan: 175.000 DKK inkl. moms

Priseksempel 2

 • Søjleunderstøttet altan på 5 m2
 • 2-fagsdør altandør
 • Uden ejer- eller andensforening
 • Pris per altan: 195.000 DKK

Hvad afhænger prisen på ny altan af?

Den endelige pris på en ny altan vil afhænge af en lang række faktorer, hvorfor prisestimater også er forbundet med en væsentlig usikkerhed. Hvis du vil have et præcist prisestimat for en ny altan, anbefaler vi, at du benytter formularen øverst på siden.

Den endelige pris på en ny altan vil bl.a. afhænge af:

 • Fælles altanprojekt med ejer- eller andelsforeningen: når man skal have ny altan, vil der være en række faste udgifter som over en bred kam er uafhængig af, om man skal montere 50 eller én altan. Det drejer sig for eksempel om tegninger, beregninger, parkering, arbejdsplatform, etablering af byggeplads, evt. hejs, rådgiver/administrator. Derfor vil altanen være ca. dobbelt så dyr, hvis der kun monteres en altan sammenlignet med stykprisen for over otte altaner. Det kan derfor være en fordel at gå sammen med ejer- eller andelsforeningen om et fælles altanprojekt.
 • Type af altan: der findes overordnet set fire typer altaner: traditionel altan, fransk altan, spansk altan og tagterrasse/tagaltan. De forskellige typer altaner varierer væsentligt i pris. Fx koster en fransk altan ca. en tredjedel af prisen for en traditionel altan. Du kan læse mere om de forskellige altantyper efterfølgende afsnit eller i vores respektive artikler.
 • Tillægsudstyr: ovenstående prisberegner tager udgangspunkt i en simpel altan uden tillægsudstyr. Men når man køber en altan kan man tilkøbe en række tillægsudstyr såsom træhåndliste, trægulv, lakeret rækværk eller bundramme, som giver altanen den sidste finish.
 • Byggepladsetablering: når der skal monteres altan, skal der etableres en byggeplads. I de tilfælde hvor porten til lejlighedsgården er meget smal, skal arbejdsplatformen hejses ind i gården over taget med en speciel mobilkran. Det vil være et omfattende arbejde, som vil øge den endelige pris på altanen.
 • Indhent af flere tilbud: der er penge at spare, hvis man indhenter flere tilbud fra altanfirmaer. Her kan man nemlig vælge det mest konkurrencedygtige tilbud, man får. Flere tilbud kan også være et grundlag for forhandling med altanfirmaet.

Altantyper

Der er overordnet set fire typer altaner: traditionel altan, fransk altan, spansk altan og tagterrasse/tagaltan. Den endelige pris på altanen vil afhænge af, hvilken type altan du vælger.

Traditionel altan

Den velkendte altan som typisk har en afsats på mellem 5-15 m2. Her vil der være plads til altanmøbler afhængigt af størrelsen. Afhængigt af størrelsen, hvorvidt altanen er facademonteret samt om adskillige altaner monteres i andels- eller ejerforeningen, vil prisen ligge mellem 150.000-300.000 DKK. Det er dog ikke alle lejligheder, hvor det er muligt at få den traditionel altan. Det skyldes 10%-reglen, som betyder, at altanen ikke må reducere underboens dagslys med mere end 10 procent (BR18 §379 – §381). Hvis det er tilfældet, vil en fransk eller spansk altan være et alternativ.

Fransk altan

En fransk altan adskiller sig ved en traditionel altan ved ikke at have nogen vandret afsats, som man kan træde ud på. En fransk altan er et populært valg, da det kun koster ca. en tredjedel af en traditionel altan. Samtidig vælger mange en fransk altan, fordi det rent byggeteknisk er den eneste altantype, som er tilladt. En typisk fransk altan koster mellem 40.000-70.000 DKK. Du kan læse mere om franske altaner i vores artikel her.

Spansk altan

En spansk altan kan siges at være en hybrid mellem den traditionelle altan og den franske altan, idet den spanske altan har en mindre afsats, som man kan træde ud på. Den spanske altan er – ligesom den franske altan – den optimale løsning, hvis det rent byggeteknisk ikke kan lade sig gøre med en traditionel altan. En spansk altan koster typisk mellem 50.000-90.000 DKK. Du kan læse mere om spanske altaner i vores artikel her.

Tagterrasse

En tagterrasse – også kendt som en tagaltan – udnytter et eksisterende tag til at etablere en altan. Det er en god måde at få mere plads og benytte ellers uudnyttet plads. Når der i forvejen er belagt tagpap på taget og taget i øvrigt er klart til etablering af terrasse, vil en tagterrasse typisk koste 70.000-100.000 DKK at etablere. Du kan læse mere om tagterrasser i vores artikel her.

Pris på ny altan med trappe

Hvis du bor i villa, vil det i nogle tilfælde give mening også at montere en trappe til altanen. For selve trappen skal man regne med at tillægge ca. 20.000 DKK inkl. montering udover prisen på selve altanen.

Sådan udformer du en opgavebeskrivelse til altan

Når man forespørger et tilbud om altan, gælder det – ligesom for alle andre byggeopgaver i øvrigt – om at være så præcis og detaljeret om, hvad opgaven omfatter. På den måde undgår man misforståelser med byggefirmaet på et senere tidspunkt og får et retvisende billede af, hvad en ny altan vil koste.

En fyldestgørende opgavebeskrivelse bør indeholde:

 • Adresse
 • Tidsfrist for udførelse
 • Ønsket kvadratmeter (længde og bredde) på altanen
 • Højde samt ønsket materiale for rækværket omkring altanen
 • Om hvorvidt der i dag er vindue hvor altandøren skal være og dimensionerne for vinduet.
 • Ønskede dimensioner for altandøren
 • 1-, 2- eller 3-fag altandør
 • Eventuelt tillægsudstyr
 • Om der skal udarbejdes ansøgning om byggetilladelse hos kommunen

Dertil vil det være brugbart for altanfirmaet, hvis du også vedhæfter fotos af området, hvor altanen ønskes.

Du kan benytte dig af nedenstående skabelon på en fyldestgørende projektbeskrivelse:

Kære [Altanfirma]

Vi bor på [adresse] og ønsker en ny altan i [stål, aluminium eller andet materiale]. Ideelt set ser vi gerne, at arbejdet er fuldført inden den [tidsfrist], da vi gerne vil benytte os af altanen i løbet af sommeren.

Altanen skal være [bredde] meter bred x [længde] meter lang. Der skal være rækværk rundt om hele altanen med en højde på [højde] cm i [stål, glas eller andet materiale]. Vinduet som skal ombygges til altandør har dimensionerne [højde af vindue] cm i højde x [bredde af vindue] cm i bredde. Tilbuddet skal desuden inkludere tillægsudstyr som [træhåndliste, trægulv el.lign.].

Vi har ikke ansøgt om byggetilladelse fra kommunen, hvilket vi godt kunne bruge jeres hjælp til. Vi ser frem til at høre fra jer om tidsplan og pris.

Bedste hilsner

Hvordan sparer man penge på ny altan?

Uanset størrelse og udformning på altanen vil en ny altan være en anseelig investering. Heldigvis er der muligheder for besparelser på projektet. Når man skal have ny altan, vil der være en række faste udgifter som over en bred kam er uafhængig af, om man skal montere 50 eller én altan. Det drejer sig for eksempel om tegninger, beregninger, parkering, arbejdsplatform, etablering af byggeplads, evt. hejs, rådgiver/administrator. Derfor vil altanen være ca. dobbelt så dyr, hvis der kun monteres en altan sammenlignet med stykprisen for over otte altaner. Der kan derfor være mange penge at spare ved at gå sammen med ejer- eller andelsforeningen om et fælles altanprojekt.

Hvilke regler gælder der for ny altan?

Bygningsreglementet samt andre love stiller en række lovkrav til altaner:

 • Altaner og tagterrasser må ikke skabe væsentlige indbliksgener i forhold til andre bygninger (BR18 §188). Det betyder i praksis, at altanen ikke må give væsentlige indbliksgener for anden bebyggelse på grunden og på nabogrunde. Indbliksgener beror dog på en konkret vurdering af kommunens tekniske forvaltning, når byggetilladelsen behandles.
 • Altandøre skal have en fri passagebredde på minimum 77cm (BR18 §52 og §53).
 • Der skal etableres niveaufri adgang til altaner, hvor der er direkte adgang fra bolig eller opholdsareal – dørtrin må maksimalt være 2,5 cm højt (BR18 §51 og §53).
 • Nye døre og vinduer skal overholde gældende krav om isolering (BR18 §258).
 • Værn skal minimum være 100 cm høje og skal udformes, så det er svært for børn at klatre op på dem. Afstanden mellem lodrette tremmer må maximalt være 89mm fra midte til midte. Desuden bør altaner udføres med værnet udført således, at flasker og andre genstande ikke kan være årsag til personskader (BR18 §58 – §60).
 • Altaner må af hensyn til brand og redningsveje ikke gå ind foran en trappeopgangs brandsektion (BR18 §126 – §133).
 • Da en stor altan kan reducere dagslyset for en underbo betragteligt, skal nye altaner dimensioneres og placeres ud fra, at den ikke må reducere underboens dagslys med mere end 10 procent (BR18 §379 – §381). For at sikre at 10%-reglen overholdes, kan man udvide glasarealet ved at etablere altandør med glaspartier. En altan med en udkragning under 30 cm, vurderes at have en ubetydelig skyggevirkning, og vil altid være acceptabel uanset dagslysforholdene.
 • Altaner skal konstrueres i henhold til gældende normer (BR18 §340 – §357).
 • Alle altaner der rager ud over et vejareal skal placeres min. 2,8 m over fortov og min. 1,5 m fra kørebanekant / cykelsti. Alle altaner der rager ud over et vejareal med kørebaneareal langs bygningen skal placeres min. 4,2 m over terræn (Lov om offentlige veje mv. §86 stk. 2).

Hvor lang tid tager det at montere ny altan?

Tiden for montering af ny altan vil bl.a. afhænge af opgavens omfang samt hvilken altanentreprise, man vælger. Typisk vil det tage ca. 12 måneder fra underskrift af kontrakt til fuldførelse.

Altan og håndværkerfradrag

Der gives desværre ikke håndværkerfradrag for altan.

Mere information:

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.