Nyt eternittag: Hvad koster det per m2? Beregn priser

I Danmark er eternit en af de mest udbredte tagtyper. Det skyldes, at det er en let tagbelægning med høj styrke, som kan modstå danske vejrforhold. Samtidig er eternittag relativt let og billigt at montere i forhold til f.eks. tegltag, da det er store plader – fremfor enkelte teglsten – som lægges. De tre mest populære typer af eternittag er bølgeeternit, eternitskifer samt toscana. Nedenfor vil du finde estimater for de enkelte typer af eternittag samt overslag for med og uden montering.

Hvad koster et nyt eternittag?

Tagrenovering.dk har indsamlet og gennemset 153 fakturaer fra tidligere tagrenoveringer fra en række tagfirmaer i Danmark, hvoraf en stor del af disse udgør eternittag. Dertil har vi beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hver enkel tagbelægning samt den gennemsnitlige pris for tillægsudstyr såsom ovenlysvinduer, stigetrin, renovering af skorsten mv. Det er disse data, som nedenstående prisberegner baserer sig på.

Du kan finde flere informationer om de forskellige faktorer som påvirker den samlede pris nedenfor. På grund af de mange faktorer som prisen afhænger af, er det ikke muligt at give et præcist bud på prisen på et nyt eternittag, men kun et estimat. Hvis du vil have et præcist bud på udskiftningen af eternittaget, anbefaler vi, at du bruger ovenstående formular fra vores samarbejdspartner, 3byggetilbud, til at få et præcist tilbud på det nye tag.

Bestil 3 gratis tilbud på et nyt eternittag

Generelle estimater for prisen på et nyt eternittag er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for udskiftningen af tagpaptaget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer på nyt tagpaptag. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

De vejledende priser for eternittag med og uden montering inklusiv moms.

 Uden monteringMed montering
Bølgeeternittag pr m2Fra ca. 320 DKKFra ca. 640 DKK
Eternitskifertag pr m2Fra ca. 650 DKKFra ca. 1230 DKK
Toscana pr m2Fra ca. 375 DKKFra ca. 750 DKK

De vejledende priser for tillægsudstyr inklusiv moms:

TillægsudstyrPrisniveauUddybning
Udskiftning af ovenlysvindueCa. 4.000-7.000 DKK per ovenlysvindue.Læg dertil de ekstra omkostninger forbundet med inddækninger af ovenlysvinduet.
Udskiftning af stigetrinCa. 300-400 kroner per trin.Hvis huset har stålskorsten, er stigetrin nødvendigt for, at skorstensfejeren kan få adgang til skorstenen uden at beskadige taget.
Udskiftning af kvisteCa. 15.000-20.000 DKK.Kviste kan være særligt udsatte områder for fugt- og vandskader, og derfor kan det også være nødvendigt at skifte beklædningen.
Nyt stålskorstenFra ca. 6.000 DKK

Priseksempel: skifereternittag

Ovenstående foto er illustrativt for priseksemplet.

Med udgangspunkt i et diagonalt skifereternittag. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2 diffusionsåbent undertag med strølægter og godkendte taglægter
 • 100 m2 diagonale skifereternitplader
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: ca. 112.000 DKK

Priseksempel: bølgeeternittag

Ovenstående foto er illustrativt for priseksemplet.

Med udgangspunkt i et bølgeeternittag i klassificeringen B6. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2 bølgeeternit B6
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: ca. 60.100 DKK

Priseksempel: Toscana

Ovenstående foto er illustrativt for priseksemplet.

Med udgangspunkt i et Cembrit Toscana tag – fås i både sort og mørkebrun. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: ca. 70.100 DKK

Hvad er eternittag?

Eternits tekniske betegnelse er fibercement. Eternittaget består således primært af cement med iblandet fibre, som sikrer taget fleksibilitet og styrke – langt mere end f.eks. beton, som er langt mindre fleksibelt. I Danmark er eternit en af de mest udbredte tagtyper i Danmark. Det skyldes, at det er en let tagbelægning med høj styrke, som kan modstå danske vejrforhold. Samtidig er eternittag relativt let og billigt at montere i forhold til f.eks. tegltag, da det er store plader – fremfor enkelte teglsten – som lægges. Eternitplader anvendes primært til tagdækning, men det anvendes også til bl.a. facadebeklædning.

Fordele og ulemper ved eternittag

Selvom eternittaget er den mest udbredte tagtype i Danmark, er det heller ikke med sine ulemper. For eksempel har eternittaget en noget lavere levetid på ca. 30 år i forhold til et tegltag, som har en levetid på ca. 50-70 år.

Fordele:

 • Nem og billig montage ift. andre tagtyper: Prisen på et bølgeeternittag ligger på mellem 100.000-150.000 DKK afhængigt af kvadratmeter og kompleksitet, mens et tegltag sagtens kan komme op på 200.000 DKK.
 • De fleste eternittag er helt tætte, hvilket betyder, at taget kan lægges uden først at montere et undertag – også på tage med lav hældning.
 • Et let tag med stor styrke.
 • Velegnet til danske vejrforhold.
 • Typisk fremstillet af miljøvenlige materialer.
 • Brandhæmmende virkning.

Ulemper:

 • Kortere levetid end andre tagbelægninger: holder typisk 30 år, mens et tegltag eksempelvis holder 50-70 år.
 • Slitageskader skal udbedres hurtigt, da det ellers kan føre til fugt, skimmel og råd.
 • Kræver regelmæssig fjernelse af mos og alger, da eternittag er god grobund for disse.

Typer af eternittag

De tre mest populære typer af eternittag er bølgeeternit, eternitskifer samt toscana.

Bølgeeternit

Er som navnet antyder bølgende tagplader. Det sikrer gode forhold for, at regn på taget kan føres ned i tagrenderne. Man kan vælge mellem fire forskellige typer bølgeeternitplader: B5, B6, B7, og B9. Tallene står for højden på bølgen. Således har B5 tagplade en bølgehøjde på 5 cm, hvilket vil sige at der er 5 cm mellem den laveste del af tykkelsen (‘dalen’) og den højeste del af tykkelsen (‘toppen’). B6 har en bølgehøjde på 6 cm og så fremdeles.

B5 bølgeplader fås kun som ubehandlede tagplader – altså umalet. De har den naturlige grå cementfarve, og anvendes oftest på sommer- og fritidshuse, landejendomme og industribygninger. B6 bølgeplader fås i farverne mørkegrå, sortblå, antracit, grå, mokka, rødbrun og teglrød og anvendes oftest på parcelhuse, landejendomme og industribygninger. B7 bølgeplader fås i farverne sortblå, antracit, mokka, rødbrun og teglrød. B7 ses ofte anvendt på parcel- og rækkehuse, fritidshuse og carporte

Eternitskifer

Eternitskifer er udformet som plane plader (dvs. uden ‘bølger’). De er enten rektangulære eller kvadratiske. Eternitskiferplader består ligesom bølgeeternit af fibercement. Man kategoriserer eternitskifer i tre typer, som kendetegnes af formen og måden hvorpå de lægges: rektangulært eternitskifertag, diagonal eternitskifertag og Westerland eternitskifertag. De forskellige typer ses ofte på klassiske ejendomme.

Toscana

Den nyeste type eternittag fra Cembrit er Toscana. Toscana eternittaget imiterer tagsten. Fordelen ved det er, at du – uanset tagkonstruktionen i dag – kan få et tag, som ligner tegl. Normalt vil det kræve en væsentlig investering i tagkonstruktionen, hvis man vil skifte taget som i dag har en let tagbelægning såsom bølgeeternittag, tagpaptag eller skifertag til en tung tagkonstruktion såsom tegltag. Med Toscana kan man få tagprofilen af et tegltag, uden man behøver at investere yderligere i tagkonstruktionen.

Kræver eternittag undertag?

En af fordelene med eternittag er, at det som udgangspunkt ikke kræver undertag. Eternitplader anses for at være helt tætte. Eternitplader kan lægges på tag med hældning på helt ned til 14 grader.

Typiske skader på et eternittag: sådan ser du, om eternittaget skal udskiftes

Der er desværre ikke noget entydigt tegn på, om eternittaget skal udskiftes. Selvom eternitpladernes overflader kan se lidt nedbrudte og grimme ud, er det ikke ensbetydende med, at taget er utæt og dermed skal udskiftes.

Dog vil man typisk kunne se, at bølgeeternitplader er nedslidte, hvis der er begyndende revnedannelser i bølgepladernes top og bund. Revnerne gør det muligt for fugten at trænge ind og giver risiko for frostsprængninger og dermed større utætheder. Er du i tvivl om eternittaget skal udskiftes, anbefaler vi, at du får et gratis tagtjek hos vores samarbejdspartner Jydsk Tagteknik. De dækker gratis tagtjek i hele landet.

Hvor længe holder eternittag typisk?

Cembrit A/S – tidligere Dansk Eternit A/S – er den typiske producent af eternittag i Danmark. Cembrit A/S giver 15 års garanti på sine tagplader, men de fleste eternittag bør kunne holde minimum 20-30 år.

Hvordan forlænger man levetiden for et eternittag?

Så længe dit eternittag stadig er i rimelig stand, kan levetiden for taget forlænges ved at blive malet. Maling af taget koster ca. 10% af en total udskiftning, og som udgangspunkt kan man regne med, at taget derved holder et par ekstra år endnu.

Vær dog opmærksom på, at plader der er nedslidte skal udskiftes, og derved ikke blot kan males. Derved kan man altså kombinere maling af eternittaget med udskiftning af de mest nedslidte plader for at forlænge eternittagets levetid. Derudover er det ikke helt entydigt, om maling af eternittag reelt forlænger tagets levetid: Cembrit – den danske producent af eternittag – mener ikke, at maling af taget har nogen indflydelse på dets levetid.

Mos og alger kan børstes af med en stiv kost. Begroninger på taget har dog ifølge undersøgelser ikke vist sig at have større betydning for nedbrydning af tagdækningen. Dog kan det stadig være værd at få fjernet af kosmetiske hensyn.

Kan eternittag lægges på alle hustyper?

Man kan i princippet lægge eternittag på alle hustyper. Dog bør man altid sikre sig, at eternittaget passer til huset, hvis man udskifter husets tagbelægning med en ny type. En generel tommelfingerregel er, at den nye type tag man vil lægge er af samme vægt eller lettere end den forrige tagtype. Da eternitplader betragtes som en ‘let tagbelægning’, kan man altså godt skifte tagbelægning fra teglsten til eternitplader, da tegl betragtes som en tung tagtype.

Må man selv udskifte eternittaget?

Man kan i princippet godt selv udskifte eternittaget. Dog afhænger det i høj grad af typen af eternittag. For eksempel er bølgeeternit relativt nemt selv at montere, da mange producenter har montagevejledninger, som man kan støtte sig op ad. Selv da bør man være realistisk med sig selv, da det er et stort projekt, og man bør have erfaring med selv at have lavet lignende opgaver. Ligeledes bør man være opmærksom på, at det kan gå grueligt galt, hvis taget er utæt, og man selv har lagt det. Ligeledes kan gør-det-selv arbejde på taget trække husprisen gevaldigt ned ved et eventuelt salg.

Skifereternit er omvendt meget svært selv at lægge, og vi anbefaler derfor, at man får professionel hjælp til at lægge denne tagtype. Denne tagtype bør lægges i samarbejde med en blikkenslager, som laver arbejdet omkring tagets inddækninger og skotrender.

Helt generelt fraråder vi, at man selv lægger eternittag uanset type. På den måde sikrer man korrekt montage af taget uden fejl, mangler og dyre utætheder. Hvis taget er utæt, kan det føre til skimmelsvamp og andre skader på huset, som langt overstiger prisforskellen mellem selv at udføre arbejdet og at lade et professionelt tagentreprise om opgaven. Det sparer dig desuden for ærgelser og bekymringer i fremtiden.

Vedligeholdelse af eternittag

Eternitplader kræver stort set ingen vedligeholdelse. Kommer der meget mos kan man børste det af med en stiv kost.

Er der asbest i eternittag?

Eternittag har et blakket ry, fordi eternitplader i sin tid indeholdt asbest, som er kræftfremkaldende. Indeholder dit gamle eternittag asbest, og vil du gerne have udskiftet taget, bør taget altid udskiftes af fagfolk.

Eternitplader – uanset type – indeholder i dag ikke asbest. Der var asbest i eternitplader – herunder bølgeeternitplader – frem til 1988, men allerede i 1986 blev brugen af asbest betydeligt begrænset. Det har dog siden 1984 været muligt at få eternitplader helt uden asbest. Af samme grund kan det være svært at vide, om der er asbest i pladerne fra pågældende periode. Du kan bruge nedenstående oversigt til at vurdere, om eternitpladerne på dit hus indeholder asbest.

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis man er i tvivl, om husets eternittag indeholder asbest, kan man tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der ofte være trykt et 5-10 cifret tal. Hvis det første tal i talrækken er 4 eller 5 er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Er det første tal derimod 0 eller 1, indeholder pladen asbest.

Der gælder dog nogle undtagelser, ligesom tallene kan være utydelige på grund af slidtage. Nogle plader er sågar helt uden tal. Som udgangspunkt er ovenstående oversigt med årstal derfor en god tommelfingerregel. Hvis man vil være på den helt sikre side, bør man få en tagekspert til at tjekke taget.

Love og regler: skal man søge om byggetilladelse?

Hvis man blot ønsker at udskifte sit eternittag med et nyt eternittag, skal man som regel ikke søge om byggetilladelse – dog findes der visse undtagelser, f.eks. hvis huset betragtes som bevaringsværdigt eller fredet.

Lokalplaner for udvalgte boligområder indeholder præcise krav til tagbelægningens type og udformning. Man kan tjekke på hjemmesiden fra Erhvervsstyrelsen, Plandata.dk, hvilke lokalplaner – hvis nogen – der gælder for et givent område. Derudover er det værd at tjekke eventuelle servitutter på husets matrikel, da der også her kan være specifikke krav til tagets udformning.

2 kommentarer til “Nyt eternittag: Hvad koster det per m2? Beregn priser”

 1. Vi bor på Lolland og har et gammelt bindingsværkshus med et gammelt eternittag (jeg tror det hedder et valmet tag, da den øverste del af ved gavlene taget skråner). Vi overvejer alvorligt at få skiftet taget inden for det næste år.

  Jeg vil gerne indlede en dialog om udskiftning af taget. Prisen er naturligvis en meget afgørende faktor.

  Jeg kan dog af jeres beregner se, at det bliver estimeret til 132.000,- kr.

  Jeg håber I kan hjælpe.

  Venlig hilsen

  Svar
  • Hej Bent

   Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at du indhenter tilbud på udskiftning af jeres eternittag hos vores partner 3byggetilbud.dk. Når du har udfyldt formularen, vil du få tre tilbud fra tre forskellige tagfirmaer. Det er gratis og uforpligtende.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar