Nyt eternittag: Hvad koster det per m2? Komplet guide med prisberegner, råd og regler for 2022

I Danmark er eternit en af de mest udbredte tagtyper. Det skyldes, at det er en let tagbelægning med høj styrke, som kan modstå danske vejrforhold. Samtidig er eternittag let og billigt at montere i forhold til f.eks. tegltag, da det er store plader – fremfor enkelte teglsten – som lægges.

Du skal dog være opmærksom på, at eternitplader som regel har en noget kortere levetid på omkring 20-30 år sammenlignet med øvrige tagbelægninger. Nedenfor finder du vores prisberegner, priseksempler og råd til opgaven.

De tre mest populære typer af eternittag er bølgeeternit, eternitskifer samt toscana. Nedenfor finder du en prisberegner, priseksempler og relevante regler for renovering af eternittaget.

Få gratis rådgivning og 3 uforpligtende tilbud på nyt eternittag

3byggetilbud har formidlet mere end 400.000 opgaver. De kan med sikkerhed også klare din tagrenovering. Når 3 tagfirmaer konkurrerer om udskiftning af dit eternittag, er du sikret den bedste pris.

4,6 på Trustpilot

Baseret på mere end 3.000 anmeldelser

Entreprisegaranti

Som dækker fejl og mangler med op til 35.000 kr.

Tilbud i hele landet

Med netværk af flere tusinde tagfirmaer i hele Danmark

Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar i samarbejde med 3byggetilbud.dk

Hvad koster et nyt eternittag?

Tagrenovering.dk har på baggrund af en rundspørge af en række tagfirmaer udviklet nedenstående prisberegner. Vi har beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hver enkel tagbelægning samt den gennemsnitlige pris for tagtilbehør såsom ovenlysvinduer, stigetrin, renovering af skorsten mv. Det er disse data, som nedenstående prisberegner baserer sig på.

Du kan finde flere informationer om de forskellige faktorer som påvirker den samlede pris nedenfor. På grund af de mange faktorer som prisen afhænger af, er det ikke muligt at give et præcist bud på prisen på et nyt eternittag, men kun et estimat.

Hvis du vil have et præcist bud på udskiftningen af eternittaget, anbefaler vi, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk her. Det er gratis, uforpligtende og du har mulighed for at afvise alle tilbuddene, hvis du blot ønsker at bruge dem som informative estimater.

De vejledende priser for eternittag med og uden montering inklusiv moms.

 MaterialeudgifterSamlet pris inkl. montering
Bølgeeternittag per m2Fra ca. 320 kr.800-1.000 kr.
Eternitskifertag per m2Fra ca. 650 kr.900-1.400 kr.
Toscana per m2Fra ca. 375 kr.900-1.100 kr.

De vejledende priser for tillægsudstyr inklusiv moms:

Tagtilbehør til eternittagPrisniveauUddybning
Udskiftning af ovenlysvindueCa. 10.000-15.000 kr. per ovenlysvindue.Læg dertil de ekstra omkostninger forbundet med inddækninger af ovenlysvinduet, indvendige lysninger samt spartel- og malerarbejde.
Udskiftning af stigetrinCa. 300-400 kroner per trin.Hvis huset har stålskorsten, er stigetrin nødvendigt for, at skorstensfejeren kan få adgang til skorstenen uden at beskadige taget.
Udskiftning af kvisteCa. 30.000-50.000 kr. for renovering af eksisterende kviste, 50.000-70.000 kr. for helt ny kvist.Kviste kan være særligt udsatte områder for fugt- og vandskader, og derfor kan det også være nødvendigt at skifte beklædningen.
Nyt stålskorstenFra ca. 6.000 kr.

Priseksempel: Skifereternittag

Med udgangspunkt i et diagonalt skifereternittag. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 120 m2 diagonale skifereternitplader
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende à 53 løbende meter
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: 173.000 kr. alt inkl.

Priseksempel: Bølgeeternittag

Med udgangspunkt i et bølgeeternittag i klassificeringen B6. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2 bølgeeternit B6
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: 129.100 DKK

Priseksempel: Toscana

Med udgangspunkt i et Cembrit Toscana tag – fås i både sort og mørkebrun. Priseksemplet inkluderer arbejdsløn, materialer, moms men eksklusiv afmontering af eksisterende tagbelægning.

 • 100 m2
 • 1 stk. skorstensinddækning
 • 2 stk. udluftningshætter
 • Komplet montering af 2 stk. tagrendenedløb i stål
 • Ståltagrende
 • Tagrygninger og andre afslutninger ved tagafgrænsninger

Pris: 134.100 DKK

Få 3 gratis tilbud på nyt eternittag
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er eternittag?

Eternits tekniske betegnelse er fibercement. Eternittaget består således primært af cement iblandet fibre, som sikrer taget fleksibilitet og styrke – langt mere end f.eks. beton, som er langt mindre fleksibelt. I Danmark er eternit en af de mest udbredte tagtyper i Danmark. Det skyldes, at det er en let tagbelægning med høj styrke, som kan modstå danske vejrforhold.

Samtidig er eternittag relativt let og billigt at montere i forhold til f.eks. tegltag, da det er store plader – fremfor enkelte teglsten – som lægges. Eternitplader anvendes primært til tagdækning, men det anvendes også til bl.a. facadebeklædning.

Fordele og ulemper ved eternittag

Selvom eternittaget er den mest udbredte tagtype i Danmark, er det heller ikke med sine ulemper. For eksempel har eternittaget en noget lavere levetid på ca. 30 år i forhold til et tegltag, som har en levetid på ca. 50-70 år.

Fordele

 • Nem og billig montage ift. andre tagtyper: Prisen på et bølgeeternittag ligger på mellem 100.000-180.000 kr. afhængigt af kvadratmeter og kompleksitet, mens et tegltag sagtens kan komme op over 200.000 kr.
 • De fleste eternittag er helt tætte, hvilket betyder, at taget kan lægges uden først at montere et undertag – også på tage med lav hældning.
 • Et let tag som er velegnet til de fleste vejrforhold.
 • Velegnet til danske vejrforhold.
 • Typisk fremstillet af miljøvenlige materialer.
 • Brandhæmmende virkning.

Ulemper

 • Kortere levetid end andre tagbelægninger: holder typisk 30 år, mens et tegltag eksempelvis holder 50-70 år.
 • Slitageskader skal udbedres hurtigt, da det ellers kan føre til fugt, skimmel og råd.
 • Kræver regelmæssig fjernelse af mos og alger, da eternittag er god grobund for disse.
Få 3 gratis tilbud på nyt eternittag
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er levetiden på et eternittag?

Du skal være opmærksom på, at traditionelle eternitplader såsom bølgeeternit har en kort levetid relativt til øvrige tagbelægninger, typisk på 20-40 år. På Trustpilot for eternitproducenten Cembrit vil du sågar finde kunder, som rapporterer om en levetid på helt ned til 17 år.

Som du vil se af nedenstående tabel, har eternitskifer dog en længere levetid på ca. 30-40 år.

TagtypeTypisk levetidVægt per m2 (estimat)Min. taghældningPris
Naturskifer80-100 år50 kg (tungt tag)25 graderDyr
Zinktag50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderMeget dyr
Kobbertag50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderMeget dyr
Betontagsten50-70 år40 kg (tungt tag)20 graderDyr
Teglsten50-70 år40-44 kg (tungt tag)20-25 graderDyr
Stål­plader inkl. Decra40-50 år5 kg (let tag)5-12 graderBillig
Eternitplader20-40 år18 kg (let tag)14 graderRimelig
Eternitskifer30-40 år19 kg (let tag)18 graderRimelig
Tagpap20-40 år20 kg med underlag (let tag)1,5 – 3 graderBillig
Plasttag10-20 årLet tag2 graderBillig

Hvis ønsker at udskifte dit eksisterende eternittag men ønsker et nyt tag med en længere levetid, anbefaler vi, at du vælger et tag med eternitskifer. Det skyldes, at eternitskifer har en noget længere levetid sammenlignet med eternitplader samtidig med at det er en let tagbelægning.

Vægtmæssigt skelner man mellem et “tungt tag” på over 25 kg per m2 og et “let tag” på under 25 kg per m2 og spærkonstruktionen skal være dimensioneret derefter.

Har du derfor et eternittag på det eksisterende tag, skal du derfor være opmærksom på, at du kun bør belægge taget med en “let tagbelægning” – dvs. tagbelægning på under 25 kg per m2 – medmindre du er villig til at ændre i selve tagkonstruktionen. Man kan altså godt lægge et let tag ovenpå en tagkonstruktion beregnet til tungt tag, men ikke omvendt.

Lindab Tagstensprofiler

Typer af eternittag

De tre mest populære typer af eternittag er bølgeeternit, eternitskifer samt toscana.

Bølgeeternit

Bølgeeternit er som navnet antyder bølgende tagplader. Det er den mest anvendte form for eternit til tagbelægning i Danmark. Bølgeformen sikrer gode forhold for, at regn på taget kan føres ned i tagrenderne.

Man kan vælge mellem fire forskellige typer bølgeeternitplader: B5, B6, B7, og B9. Tallene står for højden på bølgen. Således har B5 tagplade en bølgehøjde på 5 cm, hvilket vil sige at der er 5 cm mellem den laveste del af tykkelsen (‘dalen’) og den højeste del af tykkelsen (‘toppen’). B6 har en bølgehøjde på 6 cm og så fremdeles.

B5 bølgeplader fås kun som ubehandlede tagplader – altså umalet. De har den naturlige grå cementfarve, og anvendes oftest på sommer- og fritidshuse, landejendomme og industribygninger. B6 bølgeplader fås i farverne mørkegrå, sortblå, antracit, grå, mokka, rødbrun og teglrød og anvendes oftest på parcelhuse, landejendomme og industribygninger. B7 bølgeplader fås i farverne sortblå, antracit, mokka, rødbrun og teglrød. B7 ses ofte anvendt på parcel- og rækkehuse, fritidshuse og carporte

Du skal være opmærksom på, at særligt bølgeeternitplader i hvert fald tidligere har haft problemer med kort levetid. Nogle kunder har rapporteret levetid på helt ned til 17 år. Ønsker du et nyt tag med en bedre levetid, anbefaler vi, at du benytter eternitskifer.

Bølgeeternitplader fås for helt ned til 320 kr. inkl. moms per kvadratmeter i materialeudgifter. Skal du også have monteret bølgeeternitpladerne af et tagfirma, skal du forvente, at det koster 800-1.000 kr. inkl. moms per m2.

Eternitskifer

Eternitskifer er udformet som plane plader – dvs. uden bølgeform. De er enten rektangulære eller kvadratiske. Eternitskiferplader består ligesom bølgeeternit af fibercement.

Man kategoriserer eternitskifer i tre typer, som kendetegnes af formen og måden hvorpå de lægges: rektangulært eternitskifertag, diagonal eternitskifertag og Westerland eternitskifertag. De forskellige typer ses ofte på klassiske ejendomme.

Eternitskifer er omtrent dobbelt så dyr som bølgeeternit med en materialepris fra ca. 650 kr. per m2 og kvadratmeterpris inkl. montering på omkring 900-1.400 kr. Til gengæld har eternitskifer en betydelig længere levetid, ligesom eternitskifer giver et mere klassisk udtryk.

Toscana

En nyere type af eternitplader er Toscana fra eternitproducenten Cembrit. Toscana eternittaget imiterer tagsten. Fordelen ved det er, at du – uanset tagkonstruktionen i dag – kan få et tag, som ligner tegl.

Normalt vil det kræve en væsentlig investering i tagkonstruktionen, hvis man vil skifte taget som i dag har en let tagbelægning såsom bølgeeternittag, tagpaptag eller skifertag til en tung tagkonstruktion såsom tegltag. Med Toscana kan man få tagprofilen af et tegltag, uden man behøver at investere yderligere i tagkonstruktionen.

Kræver eternittag undertag?

En af fordelene med eternittag er, at det som udgangspunkt ikke kræver undertag. Eternitplader anses for at være helt tætte. Eternitplader kan lægges på tag med hældning på helt ned til 14 grader.

Typiske skader på et eternittag: Sådan ser du, om eternittaget skal udskiftes

Der er desværre ikke noget entydigt tegn på, om eternittaget skal udskiftes. Selvom eternitpladernes overflader kan se lidt nedbrudte og grimme ud, er det ikke ensbetydende med, at taget er utæt og dermed skal udskiftes.

Dog vil man typisk kunne se, at bølgeeternitplader er nedslidte, hvis der er begyndende revnedannelser i bølgepladernes top og bund. Revnerne gør det muligt for fugten at trænge ind og giver risiko for frostsprængninger og dermed større utætheder. Er du i tvivl om eternittaget skal udskiftes, anbefaler vi, at du får et gratis tagtjek hos vores samarbejdspartner Jydsk Tagteknik. De dækker gratis tagtjek i hele landet.

Hvor længe holder eternittag typisk?

Cembrit A/S – tidligere Dansk Eternit A/S – er den typiske producent af eternittag i Danmark. Cembrit A/S giver 15 års garanti på sine tagplader, men de fleste eternittag bør kunne holde minimum 20-30 år.

Hvordan forlænger man levetiden for et eternittag?

Så længe dit eternittag stadig er i rimelig stand, kan levetiden for taget forlænges ved at blive malet. Maling af taget koster ca. 10% af en total udskiftning, og som udgangspunkt kan man regne med, at taget derved holder et par ekstra år endnu.

Vær dog opmærksom på, at plader der er nedslidte skal udskiftes, og derved ikke blot kan males. Derved kan man altså kombinere maling af eternittaget med udskiftning af de mest nedslidte plader for at forlænge eternittagets levetid. Derudover er det ikke helt entydigt, om maling af eternittag reelt forlænger tagets levetid: Cembrit – den danske producent af eternittag – mener ikke, at maling af taget har nogen indflydelse på dets levetid.

Mos og alger kan børstes af med en stiv kost. Begroninger på taget har dog ifølge undersøgelser ikke vist sig at have større betydning for nedbrydning af tagdækningen. Dog kan det stadig være værd at få fjernet af kosmetiske hensyn.

Få 3 gratis tilbud på nyt eternittag
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Kan eternittag lægges på alle hustyper?

Man kan i princippet lægge eternittag på alle hustyper. Dog bør man altid sikre sig, at eternittaget passer til huset, hvis man udskifter husets tagbelægning med en ny type. En generel tommelfingerregel er, at den nye type tag man vil lægge er af samme vægt eller lettere end den forrige tagtype. Da eternitplader betragtes som en ‘let tagbelægning’, kan man altså godt skifte tagbelægning fra teglsten til eternitplader, da tegl betragtes som en tung tagtype.

Må man selv udskifte eternittaget?

Man kan i princippet godt selv udskifte eternittaget. Dog afhænger det i høj grad af typen af eternittag. For eksempel er bølgeeternit relativt nemt selv at montere, da mange producenter har montagevejledninger, som man kan støtte sig op ad. Selv da bør man være realistisk med sig selv, da det er et stort projekt, og man bør have erfaring med selv at have lavet lignende opgaver. Ligeledes bør man være opmærksom på, at det kan gå grueligt galt, hvis taget er utæt, og man selv har lagt det. Ligeledes kan gør-det-selv arbejde på taget trække husprisen gevaldigt ned ved et eventuelt salg.

Skifereternit er omvendt meget svært selv at lægge, og vi anbefaler derfor, at man får professionel hjælp til at lægge denne tagtype. Denne tagtype bør lægges i samarbejde med en blikkenslager, som laver arbejdet omkring tagets inddækninger og skotrender.

Helt generelt fraråder vi, at man selv lægger eternittag uanset type. På den måde sikrer man korrekt montage af taget uden fejl, mangler og dyre utætheder. Hvis taget er utæt, kan det føre til skimmelsvamp og andre skader på huset, som langt overstiger prisforskellen mellem selv at udføre arbejdet og at lade et professionelt tagentreprise om opgaven. Det sparer dig desuden for ærgelser og bekymringer i fremtiden.

Få 3 gratis tilbud på nyt eternittag
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Vedligeholdelse af eternittag

Eternitplader kræver stort set ingen vedligeholdelse. Kommer der meget mos kan man børste det af med en stiv kost.

Er der asbest i eternittag?

Eternittag har et blakket ry, fordi eternitplader i sin tid indeholdt asbest, som er kræftfremkaldende. Indeholder dit gamle eternittag asbest, og vil du gerne have udskiftet taget, bør taget altid udskiftes af fagfolk.

Eternitplader – uanset type – indeholder i dag ikke asbest. Der var asbest i eternitplader – herunder bølgeeternitplader – frem til 1988, men allerede i 1986 blev brugen af asbest betydeligt begrænset. Det har dog siden 1984 været muligt at få eternitplader helt uden asbest. Af samme grund kan det være svært at vide, om der er asbest i pladerne fra pågældende periode. Du kan bruge nedenstående oversigt til at vurdere, om eternitpladerne på dit hus indeholder asbest.

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis man er i tvivl, om husets eternittag indeholder asbest, kan man tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der ofte være trykt et 5-10 cifret tal. Hvis det første tal i talrækken er 4 eller 5 er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Er det første tal derimod 0 eller 1, indeholder pladen asbest.

Der gælder dog nogle undtagelser, ligesom tallene kan være utydelige på grund af slidtage. Nogle plader er sågar helt uden tal. Som udgangspunkt er ovenstående oversigt med årstal derfor en god tommelfingerregel. Hvis man vil være på den helt sikre side, bør man få en tagekspert til at tjekke taget.

Love og regler: skal man søge om byggetilladelse?

Hvis man blot ønsker at udskifte sit eternittag med et nyt eternittag, skal man som regel ikke søge om byggetilladelse – dog findes der visse undtagelser, f.eks. hvis huset betragtes som bevaringsværdigt eller fredet.

Lokalplaner for udvalgte boligområder indeholder præcise krav til tagbelægningens type og udformning. Man kan tjekke på hjemmesiden fra Erhvervsstyrelsen, Plandata.dk, hvilke lokalplaner – hvis nogen – der gælder for et givent område. Derudover er det værd at tjekke eventuelle servitutter på husets matrikel, da der også her kan være specifikke krav til tagets udformning.

Få 3 gratis tilbud på nyt eternittag
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar
Hvad koster nyt eternittag?

Prisen på udskiftning af eternittag afhænger af mange faktorer, og derfor er det også svært at give et definitivt svar på, hvad det kommer til at koste. Generelt kan du regne med priser omkring 1.000-1.5000 kr. per m2 eternittag. Denne pris omfatter ikke tagtilbehør såsom nye tagrender, ovenlysvinduer mv.

Hvor længe kan et eternittag holde sig

Eternit er en tagbelægning, som er relativt billig at lægge. Det betyder til gengæld også, at det har en noget lavere levetid på omkring 30 år sammenlignet med tegltags levetid på omkring 50-70 år.

Hvornår bør man udskifte eternittaget?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvornår et eternittag bør udskiftes. Selvom det kan se gammelt og medtaget ud på overfladen, er det ikke ensbetydende med, at det er utæt og dermed bør udskiftes. Dog vil man typisk kunne se, at bølgeeternitplader er nedslidte, hvis der er begyndende revnedannelser i bølgepladernes top og bund. Revnerne gør det muligt for fugten at trænge ind og giver risiko for frostsprængninger og dermed større utætheder.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

2 kommentarer til “Nyt eternittag: Hvad koster det per m2? Komplet guide med prisberegner, råd og regler for 2022”

 1. Vi bor på Lolland og har et gammelt bindingsværkshus med et gammelt eternittag (jeg tror det hedder et valmet tag, da den øverste del af ved gavlene taget skråner). Vi overvejer alvorligt at få skiftet taget inden for det næste år.

  Jeg vil gerne indlede en dialog om udskiftning af taget. Prisen er naturligvis en meget afgørende faktor.

  Jeg kan dog af jeres beregner se, at det bliver estimeret til 132.000,- kr.

  Jeg håber I kan hjælpe.

  Venlig hilsen

  Svar
  • Hej Bent

   Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at du indhenter tilbud på udskiftning af jeres eternittag hos vores partner 3byggetilbud.dk. Når du har udfyldt formularen, vil du få tre tilbud fra tre forskellige tagfirmaer. Det er gratis og uforpligtende.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar