Hvad koster loftisolering? Beregn pris for isolering og efterisolering af loftet i 2022

Mange huse som er med høj eller middelhøj rejsning har et uudnyttet loftsrum som enten slet ikke har isolering, eller som ikke er isoleret tilstrækkeligt og som derfor godt kunne trænge til efterisolering. Hvis ikke loftrummet i forvejen er isoleret ordentligt, vil der typisk være mange penge at spare på varmeregningen, mens prisen på loftisolering typisk er forholdsvis beskeden.

Derfor betragtes loftisolering som en god investering indenfor energiforbedringer: tiden før investeringen i loftisolering har betalt sig selv hjem (dvs. tilbagebetalingstiden) ligger typisk mellem 3-6 år (hvis man selv udfører isoleringen) og 10-20 år (hvis man hyrer professionel hjælp). Læs her om processen for loftisolering samt priser.

Hvad koster loftisolering?

Prisen på loftisolering afhænger af en lang række faktorer (mere om det i næste afsnit), og derfor vil generelle estimater også være forbundet med usikkerhed. Hvis du vil have et præcist estimat for, hvad loftisoleringen kommer til at koste, anbefaler vi, at du bruger formularen fra vores samarbejdspartner 3byggetilbud øverst på denne side.

Baseret på en række priseksempler, kan man beregne med estimaterne nedenfor. For en ny loftisolering med ny dampspær som laves af en håndværker, vil prisen således være 2 DKK per mm og m2 alt inklusiv. Er loftarealet således 100 m2, og skal der lægges 200 mm isolering, vil prisen ca. være 40.000 DKK.

BeskrivelseDKK per mm og m2 (alt inklusiv, med moms)Priseksempel ved 100 m2 vandret loftareal, hvor der skal lægges 200 mm loftisolering (alt inklusiv, med moms)
Pris for ny loftisolering samt ny dampspær med håndværker2 DKK inkl. moms2 DKK * 200 mm * 100 m2 = 40.000 DKK
Pris for ny loftisolering uden dampspær med håndværker1,25-1,35 DKK inkl. moms1,25-1,35 DKK * 200 mm * 100 m2 = 25.000-27.000 DKK
Gør-det-selv pris for ny loftisolering uden dampspær (kun materialer)0,5 DKK inkl. moms0,5 DKK * 200 mm * 100 m2 = 10.000 DKK

Hvad er loftisolering?

Loftisolering er en form for isolering over loftets dampspær med det formål at isolere varmen i huset. Loftisolering kan være en meget rentabel investering, særligt hvis loftet ikke i forvejen er isoleret. Bygningsreglementet stiller krav om loftisolering og efterisolering ved renoveringer af taget, såfremt dette er rentabelt.

De to mest populære former for loftisolering er isoleringsruller (typisk bestående af mineraluld og produceret af Rockwool) samt isoleringsgranulat (typisk papiruld). Isoleringsgranulat er typisk billigere end isoleringsruller, men hvis man bruger isoleringsgranulat, bør det udføres af et professionelt isoleringsfirma.

Video om processen for loftisolering:

Bestil 3 gratis tilbud på loftisolering

Generelle estimater for loftisoleringen vil være forbundet med usikkerhed, da den samlede pris afhænger af en lang række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for isolering eller efterisolering af taget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige isoleringsfirmaer på loftisolering. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

 Priseksempler for isolering og efterisolering af loftet

Se priseksempler nedenfor fra Bolius.dk:

Priseksempel: Murermestervilla, 50 mm isolering i forvejen, 250 mm efterisolering samt ny dampspærre

Huset er 130 m2 i vandret loftareal og har i forvejen 50 mm isolering på loftet. Loftsrummet efterisoleres med yderligere 250 mm isolering, som lægges i tre lag. Der etableres også en ny dampspærre.

Pris med håndværker for loftisolering på 250 mm samt dampspærre: 65.000 DKK. Pris gør-det-selv: 18.000 DKK.

Priseksempel: Parcelhus, 100 mm isolering i forvejen, 200 mm efterisolering og uden dampspærre

Huset er 100 m2 i vandret loftareal og har i forvejen 100 mm isolering på loftet. Loftrummet efterisoleres med yderligere 200 mm isolering. Der etableres ikke ny dampspærre.

Pris med håndværker for loftisolering på 200 mm og uden dampspærre: 27.000 DKK. Pris gør-det-selv: 10.000 DKK.

Priseksempel: Parcelhus, 200 mm isolering i forvejen, 100 mm efterisolering og uden dampspærre

Huset er 120 m2 i vandret loftareal og har i forvejen 200 mm isolering på loftet. Loftrummet efterisoleres med yderligere 100 mm isolering. Der etableres ikke ny dampspærre, men nyt loft.

Pris med håndværker for loftisolering på 200 mm og uden dampspærre: 15.000 DKK. Pris gør-det-selv: 6.000 DKK.

Hvad afhænger prisen på loftisolering af?

Prisestimaterne – både for tabellen og beregneren – er som navnet antyder kun estimater. Det skyldes, at prisen vil afhænge af en række faktorer, herunder:

 • Hvorvidt tilbud indhentes med materialer: ofte vil der være penge at spare, hvis man kun indhenter tilbud på arbejdstimer hos tømreren og køber materialer selv fremfor et samlet tilbud inklusiv materialer. Det skyldes, at tømreren typisk lægger lidt ekstra i prisen på materialer.
 • Landsdel: hvis man hyrer håndværker til loftisoleringen, vil timeprisen svinge afhængigt af landsdel. Fx er timeprisen for håndværkere højere i hovedstadsområdet end landsgennemsnittet.
 • Gangbro: hvis der ikke allerede er etableret gangbro på loftet, bør dette etablereres, så taget kan tilses uden at man træder isoleringen i stykker. Det vil i tillæg til selve isoleringen koste ca. 250-500 kr. pr. m2 inkl. moms at få lagt en gangbro, så den nye isolering ikke bliver trådt i stykker.
 • Afleveringsforretning: hvis du selv har lavet loftisoleringen, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det koster normalt ca. 2500-5000 kr. inkl. moms.
 • Efterisolering: hvis den eksisterende isolering ikke er for medtaget og godt kan bruges, kan man nøjes med at efterisolere. Hvis der fx allerede ligger 100 mm isolering, behøver du kun at isolere med 200-300 mm isolering for at opnå en samlet isolering på 300-400 mm.

Hvilke fordele er der ved at isolere taget?

Udover det helt åbenlyse – at man sparer på varmeregningen ved at loftisolere – er der en række andre fordele ved at loftisolere:

 • Man slipper for træk fra loftslemmen, hvis man har sådan en i huset.
 • Man slipper for kuldeståling og kuldenedfald fra kolde lofter.
 • Man får et bedre indeklima i boligen.
 • Loftisolering fører til bedre energimærkning af huset og dermed en højere ejendomsværdi.
 • Man gør noget godt for miljøet ved at begrænse varmeforbruget.
 • Man kan som regel få håndværkerfradrag for loftisolering.

To metoder til at loftisolere uudnyttet loft

Der findes to måder at isolere et uudnyttet loftrum på:

 • Granualt: papiruld er en slags isoleringsgranulat, som blæses ud over loftet. Man kan ikke selv isolere loftet med papiruld, men skal have et professionelt isoleringsfirma til at udføre isoleringen.
 • Plader: kendes også som isoleringsmåtter, isoleringsbats eller isoleringsruller. Disse plader produceres som regel af Rockwool, og denne løsning er velegnet, hvis man selv vil isolere loftet.

Papiruld eller isoleringsplader?

En generel tommelfingerregel er følgende:

 • Hvis du selv vil loftisolere, skal du bruge isoleringsplader, da isoleringsgranulat kan være komplekst at lægge korrekt.
 • Hvis en håndværker skal loftisolere, har du mulighed for at bruge isoleringsgranulat/papiruld som materiale, og dette materiale er desuden billigere end isoleringsplader.

Hvis du selv vil isolere loftet, bør du bruge isoleringsplader, da isoleringsgranulat (herunder papiruld) kræver hjælp fra en håndværker. Derudover er en anden fordel ved isoleringsplader og isoleringsmåtter, at de fås i mange forskellige størrelser og tykkelser og generelt både er gode at isolere med og nemme at håndtere. Isoleringsplader kan derfor være lettere at lægge korrekt uden at der opstår utætte samlinger, hvor der ikke er isoleret og kulden kan trænge ind.

Isoleringsgranulat lægges af en professionel håndværker, og dette materiale er typisk billiger end isoleringsplader. Grunden til, at en professionel håndværker bør lægge isoleringsgranulatet er, at det kan være komplekst at lægge korrekt, og at der kan opstå en række komplikationer: dels kan der med isoleringsgranulat – hvis det ikke er lagt jævnt – opstå utætte samlinger på loftet; dels kan det løse granulat ende nede i stueetagen, hvis der er huller eller revner i loftet, hvorfor der bør tætnes eller lukkes inden indblæsningen.

Samlet set er isoleringsplader lavet af mineraluld derfor den mest populære form for loftisolering, men man har også mulighed for at bruge andre isoleringsmaterialer som fx hørmåtter, papirisolering og perlite (granualt lavet af en vulkansk bjergart).

Regler og krav for isolering af loftet

Uanset om man vælger isoleringsgranulat eller isoleringsplader til loftisolering, bør man få lagt en isolering på ca. 300-400 mm, hvis der er plads til det i loftrummet. Generelt bør der være minimum 300 mm loftisolering i alt – eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K – for at overholde Bygningsreglementets krav jf. Energistyrelsens Sparenergi.dk.

Derudover stiller Bygningsreglementet krav til isolering af taget i en ny tilbygning og ved renovering af et eksisterende tag (såkaldt efterisolering) hvormed disse er 340-360 mm. Det vil sige, at hvis du i forvejen skal have nyt tag, stiller Bygningsreglementet krav om, at loftet skal efterisoleres, såfremt dette er rentabelt.

Gangbro på loftet er ikke et krav i Bygningsreglementet men det kan alligevel være en god idé at etablere en, hvis loftet ikke allerede har gangbro. På den måde kan man besigtige tagkonstruktionen uden at ødelægge isoleringen. Hvis man vælger at etablere gangbro, bør der være minimum 5 cm luft mellem isoleringen og gangbroen, så der er ventilation og ikke opstår fugtskader.

Skal man efterisolere loftet, skal den eksisterende gangbro typisk hæves således at den 5 cm ventilation mellem isolering og gangbro bevares. Her skal man være opmærksom på, at gangbroen kan være stabliserende for hele tagkonstruktionen, så det bør gøres af professionelle.

Hvornår skal man efterisolere?

Bygningsreglementets §275 stiller krav om, at der efterisoleres i loftet og taget, hvis man alligevel skal have nyt tag, og at dette er rentabelt. Efterisoleringen betragtes som rentabel, når følgende formel er større end 1,33:

(Isoleringens levetid * Årlig varmebesparelse i DKK) / Investeringen > 1,33

Tallet 1,33 betyder, at efterisoleringen er betalt tilbage efter 3/4-dele af efterisoleringens samlede levetid. Estimerer man en samlet levetid på 40 år for efterisoleringen, skal investeringen således være betalt tilbage efter højest 30 år, før efterisoleringen betragtes som rentabel og at der således er krav om efterisolering.

Lad os tage et eksempel: efterisoleringen estimeres at have en levetid på 40 år (40 år er en generel tommelfingerregel for efterisolerings levetid), den årlige varmebesparelse er 1.700 DKK og efterisoleringen koster samlet 41.000 DKK:

(40 år * 1.700 DKK i årlig varmebesparelse) / 41.000 DKK = 1,659

Idet 1,659 er højere end 1,33 betragtes efterisolering i dette tilfælde som rentabel, og det vil være et krav at efterisolere, hvis der laves renoveringer på taget.

Køreplan for loftisolering med 8 skridt

1. Tjek og meddel husforsikringen

Før man går i gang med loftisoleringen, bør man kontakte sit forsikringsselskab. De fleste forsikringsselskaber dækker nemlig ikke eventuelle byggeskader i forbindelse med loftisoleringen, hvis man ikke har orienteret forsikringsselskabet om byggeplanerne, før man går i gang.

I de fleste tilfælde vil præmien stige mens byggeriet står på, da der er større risiko for skader på huset i den periode.

2. Valg af materialer

Derefter skal man tage stilling til, hvilket materiale loftet skal isoleres med. Man kan vælge mellem isoleringsruller/isoleringsplader, isoleringsmåtter og isoleringsgranulat, mens isoleringsgranulat og isoleringsplader er de mest populære.

3. Vælg, om du selv vil udføre arbejdet eller hyre en professionel tømrer

For langt de fleste mennesker vil det være mest oplagt at få en professionel tømrer og/eller isoleringsfirma til at loftisolere. Man kan dog godt selv loftisolere, hvis man har hænderne godt skruet på og har erfaring fra lignende projekter tidligere. Derudover bør man kun bruge isoleringsruller eller -måtter, hvis man selv isolerer. Isolation med isoleringsgranulat bør man få et professionelt isoleringsfirma til at udføre.

Før man går i gang med selv at loftisolere, bør man sikre sig, at damspærren (dvs. en lille damptæt membran, som sikrer, at den fugtige luft inde i boligen ikke presses op i taget) er helt intakt. Derved undgår man fugtskader, som kan føre til skimmelsvamp, når man loftisolere. Hvis dampsærren ikke er intakt, skal du tage den ned og lægge et nyt tæt dampspærre for at undgå senere problemer med fugt i lejligheden.

4. Kontrollér eventuel eksisterende isolering samt dampspærre

I langt de fleste huse vil der allerede ligge isolering på loftet. På ældre huse vil det ofte være et lags isolering på 100 mm, og det er ikke nok til at isolere huset tilstrækkeligt. Generelt bør der være minimum 300 mm loftisolering i alt – eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K – for at overholde Bygningsreglementets krav jf. Energistyrelsens Sparenergi.dk.

Hvis den gamle isolering er i pæn stand, kan man blot lægge et nyt lag isolering oven på den, så den samlede tykkelse bliver minimum 300 mm (eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K). Hvis den eksisterende isolering ser slidt, fugtig og krøllet ud, bør den smides ud og helt erstattes med ny isolering, som samlet opnår en tykkelse på minimum 300 mm.

Undersøg også, om dampspærren er i ordentlig stand: hvis den er utæt, kan der opstå fugtskader i loftet, og i så fald bør dampspærren udskiftes.

5. Beregn, hvor meget isoleringsrulle der skal bruges

Hvis man hyrer en tømrer til loftisolering, vil vedkommende formentlig også kunne hjælpe med punkt 4 og 5. Vælger man dog selv at isolere, skal man selv beregne, hvor meget isoleringsrulle der er brug for.

Sådan beregner man, hvor meget isoleringsrulle der er brug for:

 • Som hovedregel skal man isolere med 300 mm isoleringsrulle. Det svarer således til 3 m2 isolering i 100 millimeters tykkelse pr m2 loft, der er behov for (300 mm / 100 mm = 3).
 • Der er som regel 2,5 m2 isolering i en pakke med 100 mm tykke isoleringsruller. Idet man skal bruge tre lag 100 mm isolering for at opnå 300 mm isolering på loftet, skal man derfor bruge 1,2 pakker isolering pr m2 loft, som man vil isolere med (3 / 2,5 m2 = 1,2 pakker 100 mm 2,5 m2 isolering per m2 loftisolering).
 • Brug beregneren nedenfor for at se, hvor mange pakker isoleringsruller du skal bruge.

6. Køb af materialer

De fleste byggemarkeder og trælaster har almindeligt isoleringsmateriale såsom Rockwool isoleringsruller. Hvis man vil spare penge, kan det betale sig at holde øje med priserne på isoleringsmateriale løbende: de kommer ofte på tilbud, som giver mulighed for at spare en del penge.

Vil man bruge specielt materiale såsom isoleringsgranulat, bør man få et isoleringsfirma til at udføre opgaven.

7. Etablering af gangbro samt transport af isoleringsruller

Hvis loftet ikke allerede har det, anbefales det, at der etableres gangbro, så man løbende kan tilse taget uden at beskadige isoleringen. Her anbefales det minimum 5 cm luft mellem isoleringen og gangbroen for at sikre cirkulation og for at undgå fugtskader. Det er ofte nok med 5-6 brædder ved siden af hinanden.

Det er også værd at overveje, hvordan man påtænker at få isoleringsrullerne op. De kan være tunge og fylde meget, hvorfor det fx kan være svært at få igennem en loftlem. Her kan det være en fordel at være flere om at løfte samt eventuelt at pakke isoleringsrullerne ud inden. Isoleringsrullerne kan dog godt svine, så husk at dække til i boligen, før du pakker ud.

8. Sådan isolerer man loftsrummet

Hvis der i forvejen ikke er loftisolering, vil det være nødvendigt med tre lag isoleringsrulle for at nå en tykkelse på 300 mm. Start med at lægge første lag isoleringsruller på loftets lange led og dernæst det næste lag på den korte led. Derved sikrer man, at de forskellige lag overlapper hinanden og undgår derved kuldebroer i samlingerne.

Vær opmærksom på, at loftet er tilstrækkeligt ventileret, efter den nye isolering er lagt. Undgå derfor, at ventilationsriste i gavle og langs tagfod dækkes til med isolering. Tilsvarende bør man sikre, at der er minimum 5 cm luft mellem isoleringsmateriale og taget samt 5 cm luft mellem isoleringsmateriale og eventuel gangbro.

Hvis man vil hyre en tømrer til at udføre arbejdet

Selv om man sagtens selv kan lægge loftisolering, kan det i langt de fleste tilfælde bedst anbefales at hyre en professionel tømrer til opgaven.

Hvis man vælger at hyre en professionel til at udføre opgaven, bør det være en uddannet tømrer, som har erfaring fra lignende opgaver. Ligeledes kan det være en god idé at tjekke anmeldelser af vedkommende på nettet. Vi anbefaler, at du bruger servicen fra vores partner 3byggetilbud, som giver tre forskellige tilbud på din opgave fra tre forskellige isoleringsfirmaer. Du finder formularen øverst på siden.

Vær desuden opmærksom på, hvorvidt tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. Tjek fx, om udgiften til isoleringsmaterialer, oprydning og bortkørsel af affald m.m. er inkluderet.

Fordele ved at hyre professionel hjælp til loftisolering

Billig loftisolering: Sådan sparer du på loftisoleringen

Loftisolering er ikke altid nogen beskeden investering, og derfor er der også mange penge at spare på projektet – særligt hvis man hyrer en tømrer til opgaven. Man kan spare mange penge ved at få tilbud på arbejdstimer fra tømreren/isoleringsfirmaet i stedet for totalentreprise.

Med totalentreprise tager isoleringsfirmaet sig både af selve håndværkerarbejdet og indkøb af isoleringsmateriale, men det er til gengæld også det, som kan være meget dyrt. Hvis du blot køber arbejdstimerne fra tømreren/isoleringsfirmaet (og gerne en selvstændig håndværker, de har typisk de laveste priser) og selv står for indkøb af isoleringsmaterialer, kan der spares mange penge. Det skyldes, at både håndværkeren og mellemmænd lægger ovenpå priserne for isoleringsmaterialer, som dermed bliver langt dyrere, end hvis du selv køber det. Her er processen:

1. Lav en plantegning af loftet med præcis opmåling af det vandrette loftareal. Tag samtidig fotos af bunden af loftet fra oven samt vurdér, om det vil være nødvendigt med udskiftning af dampspærre, gangbro, eksisterende isolering mv. Disse ting skal bruges til at indhente tilbud fra isoleringsfirmaerne. Husk derfor at måle præcist op.

2. Beregn, hvor meget isoleringsmateriale, du skal bruge. Typisk vil en samlet isoleringstykkelse på 300-400 mm være tilstrækkeligt. Hvis loftet fx har 100 mm loftisolering i forvejen, og denne isolering ikke er alt for medtaget og derfor godt kan bruges, skal du derfor bruge isoleringsruller, som du lægger ovenpå eksisterende isolering, så den samlede tykkelse er mellem 300-400 mm (dvs. du skal købe isoleringsruller for 200-300 mm). Køb derefter al den isoleringsmateriale, der skal bruges. Du kan bruge vores beregner nedenfor for at beregne, hvor meget isoleringsrulle du skal bruge:

3. Indhent tilbud fra isoleringsfirmaer eller selvstændige tømrere på arbejdstimer. Indsend plantegning, fotos og information om opgaven. Bemærk, at du selv har alle materialer og ikke behøver totalentreprise men kun arbejdstimer. Generelt er selvstændige tømrere også noget billigere end store entrepriser.

Gives der håndværkerfradrag i 2021 for loftisolering og efterisolering?

Den 6. december 2020 blev finansloven for 2021 vedtaget, og det har bl.a. betydet lempelser for BoligJobordning (kilde: FM.dk). Konkret betyder det, at håndværkerfradraget fordobles i 2021 (fra 12.500 DKK til 25.000 DKK), mens servicefradraget firdobles (fra 6.200 DKK til 25.000).

Reglerne for hvad der gives fradrag for har med den nye BoligJobordning ikke ændret sig, og der gives således fradrag for loft- og efterisolering. Konkret gives der fradrag for (inklusive moms):

 • Fjernelse af gammel isolering.
 • Arbejdsløn for arbejdet med selve isoleringen og dampspærrer.
 • Arbejdsløn til kørsel af nyt og gammelt isoleringsmateriale.

Følgende gives der ikke fradrag for:

 • Der gives IKKE fradrag for nogen materialer (dvs. isoleringsruller får man fx ikke fradrag for).
 • Der gives IKKE fradrag for nedtagning og fjernelse af det gamle tag og/eller undertag. Ej heller gives der fradrag for hverken materialer eller arbejdsløn i forbindelse med lægning af nyt tag og undertag. Dog gives der fradrag for arbejdstimer i forbindelse med åbning med henblik på at lægge isolering ind i taget – fx gives der fradrag for arbejdstimer for at fjerne 10 tagsten for at det er muligt at lægge isolering ind.
 • Der er IKKE fradrag for etablering af gangbro.

Sådan indberetter du håndværkerfradrag

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet håndværkerfradraget (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021.

Skriv en kommentar