Montering af skorsten: Vejledning, krav og regler

En stålskorsten er både markant nemmere og billigere at montere sammenlignet med en muret skorsten.

Læs mere om montering af fx Vento Nordic stålskorsten samt gældende krav og regler til montering af nye skorstene.

Hvad er en stålskorsten, og hvad er fordelene?

En stålskorsten er, som navnet antyder, en skorsten af stål. I modsætning til traditionelle murede skorstene består en stålskorsten af et inderrør, isolering og en yderkappe, og er typisk nemmere, hurtigere og billigere at montere sammenlignet med en muret skorsten.

Stålskorstene er et populært valg til brændeovne og pejse, især når man ikke har en eksisterende muret skorsten. De består af et inderrør, isolering og en yderkappe, og er typisk sammensat af sektioner, der går ind i hinanden.

Fordelene ved en stålskorsten er mange:

 1. Hurtig og nem montering: En stålskorsten kan ofte monteres på bare en arbejdsdag, hvilket er hurtigere end at opføre en traditionel muret skorsten eller en modulskorsten.
 2. Fleksibel placering: Stålskorstene kan monteres næsten overalt på tagfladen eller op ad husets ydervæg, hvilket giver stor frihed i forhold til placeringen af brændeovnen.
 3. Passer til mange hustyper: Stålskorstene kan bruges til alle typer huse. Vælger du fx Vento Nordics stålskorsten, får du et diskret design, som gør det let at tilpasse skorstenen til husets eksisterende arkitektur og stil.
 4. Skadedyrsikker: I modsætning til murede skorstene bygger skadedyr som alliker og skader ikke reder i stålskorstene.
 5. God ventilation: Stålskorstene er designet til at give et højt træk, så røg og partikler effektivt føres ud af boligen.

Hvilke krav og regler gælder der til nye skorstene?

Når du skal opføre en ny skorsten, er der en række krav og regler, du skal være opmærksom på. Disse krav og regler er primært beskrevet i bygningsreglementet og brændeovnsbekendtgørelsen.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller en række krav til skorstenes materialer, placering, højde og udformning. Her er nogle af de vigtigste:

 • Materialer: Alle skorstensdele skal være MK-godkendte efter bygningsreglementets krav. En stålskorsten skal desuden være CE-mærket efter Dansk Standard.
 • Placering: Skorstene skal opføres mindst 2,5 meter fra skel og overholde afstandskrav til ventilationsåbninger mv.
 • Højde og udformning: Skorstenen skal være høj nok til at skabe tilstrækkeligt træk og udmunde korrekt i forhold til taghældning. Skorstenens lysningsareal skal passe til mængden af røggas.
 • Afstand til brændbart materiale: Afstanden skal være stor nok til at undgå brandfare og afhænger af fyringsanlæggets maksimale overfladetemperatur.
 • Tilgængelighed: Skorstenen og røgrøret skal kunne renses og være tilgængelige for udvendigt eftersyn.

Brændeovnsbekendtgørelsen

Brændeovnsbekendtgørelsen indeholder supplerende krav til skorstenshøjden for anlæg op til 30 kW (svarende til varmeeffekten i brændeovne i de fleste private hjem):

 • 15-meters reglen: Skorstenen skal rage mindst 1 meter over overkanterne af ventilationsindtag, vinduer eller døre inden for en 15 meters radius.
 • Taghældning: Kravene til skorstenshøjden afhænger af taghældningen, med specifikke krav for taghældninger på op til 20° og over 20°.

Læs mere om krav i brændeovnsbekendtgørelsen på Braendefyringsportalen.dk.

Hvor ofte skal en stålskorsten fejes?

Ifølge lovgivningen skal skorstene, der er i brug, fejes mindst én gang årligt, uanset om der er tale om en stålskorsten eller en muret skorsten.

Formålet med den årlige fejning er at fjerne sod og andre aflejringer, der kan øge risikoen for skorstensbrand og forringe skorstenens effektivitet. Skorstensfejeren kontrollerer også skorstenens generelle tilstand og kan advare om eventuelle skader eller problemer, der kræver udbedring.

Det er kommunen, der står for at sende en skorstensfejer ud til din bolig. Udgifter til fejningen opkræves som en del af ejendomsværdiskatten. Selv om du har en stålskorsten, er du forpligtet til at lade den feje og kontrollere, så længe den er i brug.

Må man selv montere stålskorstenen?

Du må gerne selv sætte en skorsten op, men det er et krav, at den efter opsætning skal godkendes af en skorstensfejer, inden du tager den i brug.

For at sikre korrekt og sikker opsætning kan det dog anbefales at overlade opgaven til en håndværker med forstand på både regler og installation af skorstene.

Skal man søge byggetilladelse til etablering af stålskorsten?

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at søge om byggetilladelse, når du vil etablere en stålskorsten. Dette gælder, uanset om du erstatter en eksisterende skorsten eller opfører en helt ny.

Der er dog visse undtagelser, hvor en byggetilladelse kan være påkrævet. Dette kan være tilfældet, hvis etableringen af stålskorstenen er en del af et større byggeprojekt eller en omfattende renovering af boligen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver en byggetilladelse, er det bedst at kontakte din kommune for at få afklaring.

Sådan monteres en stålskorsten trin for trin

Følgende trin viser, hvordan en stålskorsten monteres. Trinene er baseret på Vento Nordics monteringsanvisning, som er en af de mest udbredte stålskorstene i Danmark, men processen vil ofte være den samme for andre stålskorstene.

Med en skorstenspakke fra Vento Nordic medfølger alt nødvendigt tilbehør til en komplet installation. Monteringsvejledningen gør opsætningen overkommelig, selv for private boligejere.

Trin 1: Forberedelser inden montering

Før montering af skorstenen påbegyndes, skal det sikres, at ildstedet er korrekt opstillet på et ubrændbart underlag, der kan bære vægten af både ildsted og skorsten. Kontrollér at:

 • Producentens og myndighedernes krav til ildstedets montering og skorsten er opfyldt, herunder gældende bygningsreglement.
 • Skorstenens placering er planlagt, så den kan føres op uden at skære i eller svække bygningskonstruktionen.

Konsulter evt. din lokale skorstensfejer, da vedkommende alligevel skal godkende monteringen.

Trin 2: Afmærkning og udskæring af huller

Ved toptilslutning (lodret) afmærkes centrum af hullet, der skal skæres i loftet, ved at anvende en lodsnor fra loft til centrum af røgafgang på ildstedet. Skær et tilstrækkeligt stort hul i loftet, så mindsteafstanden til brændbart materiale på 50 mm overholdes. Ved lukket etagegennemføring:

 • Skæres bygningsisolering væk
 • Isoleres ind mod skorstenen med almindelig bygningsisolering

Trin 3: Montering af startsektion og gennemføring

Monter startsektionen på det uisolerede røgrør og før den gennem hullet i loftet. Monter loftskrave for at dække den overskydende afstand mellem skorsten og loft. Afstøt skorstenen mellem loft og tag med en tagbæring/loftstyr.

Trin 4: Montering af skorstenselementer

Fortsæt med at montere skorstenselementer, til skorstenen er gennem taget. Sørg for at overholde afstandskrav til brændbart materiale i hele skorstensforløbet. Skorstenen sikres under tag med spærstyr, der skal optage kræfter og påvirkninger fra sne og vind.

Trin 5: Montering af taginddækning og afslutning

Monter taginddækning, der tilpasses det enkelte tag. Inddækningen føres op under tagbeklædningen, så den lapper over og nedbør kan passere skorstenen. Over taginddækningen monteres regnekrave for at:

 • Sikre spalten mellem tageinddækning og skorsten
 • Tætne med silikone efter fastspænding

Afslut med regnhætte i den ønskede højde. Ved skorstene højere end 2 meter skal der monteres afstivning i form af rør eller wire.

Ved vandret tilslutning følges lignende principper, men med tilpasninger til væggennemføring og understøtning af skorstenen langs ydervæggen. Husk altid at følge producentens anvisninger nøje og overhold gældende regler og afstandskrav. Installationen skal godkendes af en skorstensfejer før ibrugtagning.

Uanset om du bor i et klassisk murstenshus eller en moderne træbeklædt bolig, giver en stålskorsten fra Vento Nordic en effektiv og elegant skorstensløsning, der nemt kan monteres og tilpasses de fleste huse.

Stålskorstene fra Vento Nordic

Vento Nordic A/S en af de førende producenter af stålskorstene i Danmark. Virksomheden leverer stålskorstene, røgrør og tilbehør til både private hjem og erhvervslokaler.

Vento Nordic tilbyder et bredt sortiment af stålskorstene, herunder både indvendige og udvendige løsninger. Deres produktsortiment omfatter blandt andet:

 1. Udvendige skorstenspakker: Disse pakker, som f.eks. deres 2,5 meter Premium udvendige skorstenspakke, er designet til nem montering og lang holdbarhed. De har en diameter på Ø150 mm og er kompatible med en række brændeovne og pejse.
 2. Indvendige skorstenspakker: Vento Nordic tilbyder også indvendige løsninger, såsom deres 3,5 meter Premium indvendige skorstenspakke. Denne pakke er velegnet til taghældninger mellem 10-32 grader og har ligeledes en diameter på Ø150 mm.

Begge typer skorstenspakker leveres med alle nødvendige komponenter, herunder isolerede sektioner, tagbæringer, inddækninger og hætter.

Kilder og henvisninger

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.