Nyt tag i Århus og Midtjylland: Se lokale tagfirmaer og priser

Midtjylland er rig på totalentrepriser og tagfirmaer. Dermed vil det være muligt at finde et kompetent firma, som kan skifte taget eller påtage sig andre tagrenoveringer. Nedenfor finder du et udsnit af tagfirmaer i Århus og Midtjylland, et estimat for hvor meget tagrenoveringen vil koste samt vejledning til processen.

Ifølge Jobindex’ lønstatistik ligger månedslønnen for en håndværker i Århus 3 pct. under landsgennemsnittet. Prisen for et nyt tag i ligger således en smule under landsgennemsnittet. Nedenfor finder du priser for de forskellige tagbelægninger samt en oversigt over tagfirmaer i Århus og Midtjylland.

Bestil 3 gratis tilbud nyt tag i Århus og Midtjylland

Generelle estimater for prisen på et nyt tag på i Århus og Midtjylland er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for udskiftningen af taget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer på nyt tag. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Sådan virker 3byggetilbud.dk

Hvad afhænger prisen på et nyt tag af?

Tegltag

Alle tagrenoveringer er forskellige, og den samlede pris på udskiftning af taget afhænger af en række faktorer. Prisestimater vil derfor være forbundet med en vis usikkerhed. Nogle af faktorerne som kan nævnes er:

 • Taghældning: typisk vil opgaven være mere kompleks, jo større taghældningen er. Derved vil prisen også være højere.
 • Tagets kompleksitet: når taget udskiftes, skal der tages hensyn til tillægsudstyr – f.eks. ovenlysvinduer, kviste, skorsten mv. – da der skal laves inddækninger (bukket metal som man lægger omkring tillægsudstyret). Tagets kompleksitet vil således øge den samleede pris på udskiftningen.
 • Undertagets stand: en øvrig væsentlig faktor for hvor meget det nye tag kommer til at koste, er den nuværende stand af undertaget. Er undertaget i ringe stand, kan det være nødvendigt at udskifte undertag såvel som spær. Det er dog ikke alle tagtyper som behøver undertag
 • Tillægsudstyr: når taget udskiftes, vil det typisk også give mening at udskifte tillægsudstyr såsom ovenlysvinduer, stigetrin, kviste og skorsten. Tillægsudstyret øger ligeledes prisen.
 • Timeløn og landsdel: en stor del af den samlede pris ved udskiftningen af taget vil gå til arbejdstimer for taglæggeren – medmindre du selv udfører opgaven. Således vil niveauet af timeløn, som i høj grad afhænger af landsdelen, betyde en del for den samlede pris. Fx er timelønnen for en håndværker i hovedstadsområdet væsentlig højere end timelønnen for en håndværker i Sønderjylland.
 • Genbrug af materiale: for nogle tagtyper vil det i få tilfælde kunne give mening at genbruge materiale. Det gælder fx tagsten, hvor nogle eller alle af tagstene kan genbruges. I så fald vil det reducere den samlede pris.

Hvad koster et nyt tag?

Selv når man kender hvilken type tag, man ønsker, er prisestimater for et nyt tag præget af en høj grad af usikkerhed.

Derfor har vi inddelt de respektive prisestimater efter tagtype i nedenstående tabel. Selv da er estimaterne præget af stor usikkerhed, da der er mange faktorer (fx taget og undertagets nuværende stand, timepris til håndværkere mv.), som påvirker prisen på et nyt tag. Vi gennemgår også disse faktorer i næste afsnit.

Hvis du ønsker et præcist estimat for, hvad et nyt tag koster, anbefaler vi, at du bruger formularen til 3byggetilbud øverst på denne side. Her får du tre bud på opgaven, men du kan vælge at takke nej til dem alle.

Nedenstående prisestimater inkluderer lønomkostninger, eventuelt bortskaffelse af tidligere tag. Dog eksklusiv nyt undertag.

Nyt
tegltag

1.700-2.300 DKK per m2 alt inklusiv

Nyt eternittag

800-1.200 DKK per m2 alt inklusiv

Nyt ståltag

1.600-2.000 DKK per m2 alt inklusiv

Nyt tagpaptag

900-1.500 DKK per m2 alt inklusiv

Overblik: Tagfirmaer i Århus og Midtjylland

FirmaAdresseTelefonnummer
MK TagHolmbækvej 98, 8260 Viby J+4586297481
Jydsk TagteknikKantatevej 24, 2730 Herlev+4544924701
Franz & Rasmussen Entreprise ApS
Lunikvej 34, 2670 Greve+4570153344
Nyt tag - Jydsk Tagbyg A/SLyngager 14, 2605 Brøndby+4570202440
Mr Tagdækning ApsNavervej 28 C, 4000 Roskilde+4530497010

Bemærk: Tagrenovering.dk har ingen tilknytning til ovenstående tagfirmaer og oversigten er blot et udsnit af tagfirmaer i Århus og Midtjylland.

Hvordan vælger man det bedste tagfirma?

Hvis man ikke har erfaringer med omfattende renoveringsopgaver som fx en tagrenovering, kan det være overvældende at vælge det tagfirma, som skal udføre opgaven. Hvis man har set DR-programmet Kontant støder man ofte på skrækhistorier om uhæderlige byggeentrepriser som efterlader utilfredse kunder i stor frustration. Hvordan undgår man fx at vælge et firma, som går konkurs umiddelbart efter betaling? Eller et firma som ganske enkelt ikke leverer et godt stykke arbejde med utæt og fejlagtig tagbelægning?

Nedenfor finder du et par vejledende råd til at vælge et tagfirma i Århus og Midtjylland, så du har de bedste chancer for at undgå at stå med en byggeentreprenant, som er gået konkurs eller et halvfærdigt og fejlagtigt arbejde.

Indhent tilbud gennem en byggeformidler

Man kan være forsikret om et ordentligt og hæderligt tagfirma, hvis man indhenter tilbud gennem en byggeformidler. En sådan byggeformidler kan fx være Tagrenovering.dk’s partner, 3byggetilbud (formular øverst på siden).

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. 3byggetilbud overvåger regelmæssigt kundernes tilfredshed for de tagfirmaer, som er tilknyttet portalen. Du kan desuden læse andre kunders oplevelser med en given kunde. Slutteligt tilbyder 3byggetilbud en såkaldt entreprisegaranti for byggemæssige fejl og mangler på op til 35.000 DKK op til 5 år efter arbejdets udførelse. Du kan læse mere om 3byggetilbuds entreprisegaranti via linket øverst på siden.

Byg Garanti

Visse tagfirmaer er medlemmer af DI Dansk Byggeri, som har en såkaldt Byg Garanti. Ordningen dækker pr. den 1. juli 2017 dine tab med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Du kan se, hvilke firmaer som er medlemmer af DI Dansk Byggeri og dermed Byg Garanti på byggaranti.dk.

Tjek kundeanmeldelser

Man kan heldigvis komme langt ved hjælp af en google-søgning for et givent tagfirma. Her vil du typisk kunne finde anmeldelser af tagfirmaer via Google Local og Trustpilot og danne dig et overblik over kunders oplevelser med firmaet.

Tjek entreprisens årsregnskab

Hvis du allerede har kigget kundeanmeldelser fra Google Local, Trustpilot samt andre anmeldelsessites ud, og det ser fornuftigt ud, kan du helgardere dig mod et konkursbegæret firma ved også at kigge årsregnskaber igennem. Langt de fleste totalentrepriser er nemlig registreret som enten ApS eller A/S, hvorfor du har fuld adgang til firmaets regnskab.

Du kan tilgå virksomheders regnskaber gennem Erhvervsstyrelsens Datacvr.virk.dk eller – en noget mere brugervenlig løsning – proff.dk. Her indtaster du blot firmaets CVR-nummer, og kan tilgå alle relevante finansielle oplysninger. Når du kigger på regnskabet er det væsentligt at kigge på virksomhedens gæld relativt til virksomhedens aktiver. En virksomhed uden gæld har meget lille sandsynlighed for konkurs, mens en virksomhed med høj grad af kortfristet og langsigtet gæld relativt til aktiver er i højere risiko for konkurs.

Fem råd til inden du går i gang med tagrenoveringen

Inden du underskriver kontrakt med tagfirmaet og går i gang med tagrenoveringen, er der et par råd du kan følge:

Hav tjek på byggetilladelser, lokalplaner og servitutter

En tagrenovering kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse. Kun hvis du ønsker at udvide det bebyggede areal fx ved at indrage førstesalen til beboelse, eller have monteret en ny kvist, skal du søge kommunen om byggetilladelse. Men sørg altid for at tjekke din midtjyske kommunes hjemmeside.

Tjek lokalplan og eventuelle servitutter

Tjek også lokalplanen for dit område. Den kan indeholde regler for fx etablering af kviste eller brug af bestemte tagmaterialer. Både lokalplan og regler for byggetilladelse kan du sandsynligvis finde på kommunens hjemmeside. Ellers kan du kontakte kommunens tekniske afdeling.

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i bestemte områder, som indeholder bestemmelser om etablering af kviste elleer brug af bestemte tagmaterialer. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tag, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Ligeledes kan dit hus have servitutter, som begrænser om man må etablere kviste. Dem kan du se digitalt på Tinglysning.dk ved at logge ind med NemID.

Hvordan sparer man penge på tagrenoveringen?

En renovering af taget er en af de største boligforbedringer, man kan foretage sig. Det betyder også, at der er en række måder, hvorpå man kan spare mange tusinde kroner. Her følger tre råd:

Søg tilbud hos selvstændige eller små tagdækkere

Typisk er priserne billigere hos de mindre tagfirmaer. Det skyldes, at de har færre faste udgifter, som skal dækkes. Derfor kan det være en god idé også at søge tilbud hos de mindre tagdækkere.

Hjælp til med arbejdet

Udgifter til arbejdsløn for tømreren udgør langt den største andel af den samlede pris for et nyt tag. Der er derfor mange penge at spare, hvis du kan reducere arbejdet, som tømren skal udføre. F.eks. kan du aftale med entreprisen, at du selv står for at hjælpe til med bortskaffelse af byggeaffald mod et nedslag i prisen.

Bestil tilbud på arbejdstimer snarere end totalentreprise

Der er en del penge at spare, hvis du kun indhenter tilbud på arbejdstimer hos taglæggeren snarere end totalentreprise. I praksis betyder det, at du selv skal stå for projektledelse af renoveringen og indkøb af materialer. Det kræver naturligvis, at du i så fald har et gennemgående kendskab til opgaven og gerne har erfaring fra tidligere opgaver. Hvis det er tilfældet, kan du spare op til 30 pct. af den samlede pris.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar