Redaktionelle retningslinjer på Tagtjekker.dk

Tagtjekker.dk er en af Danmarks største vidensportaler indenfor tagrenovering. Siden 2020 har vi vejledt mere end 100.000 danske boligejere om renovering af taget med frit tilgængelig information om renoveringsprocessen.

Tagtjekker.dk er underlagt en række redaktionelle retningslinjer, som skal sikre et højt, overordnet kvalitetsniveau på portalen.

De grundlæggende principper er som følger:

  • Tagtjekker.dk forbliver en uafhængig portal, hvis indhold ikke er underlagt specifikke krav fra enkelte annoncører eller sponsorer.
  • Tagtjekker.dk skal foretage et grundigt researcharbejde, som udmøntes i dybdegående artikler med relevant og aktuel viden.
  • Tagtjekker.dk skal altid give plads til læserrespons i form af kommentarer og dialog. Enten på egen platform eller via sociale medier.
  • Tagtjekker.dk skal tydeligt markere, når artikler indeholder annoncer eller sponsoreret indhold.

Økonomiske interesser

Tagtjekker.dk modtager ikke offentlig finansiering eller støtte fra private fonde.

Tagtjekker.dks forretningsmodel er udelukkende baseret på betalt annoncering og sponsoreret indhold gennem samarbejdspartnere. Ved artikler hvor annoncering eller sponsoreret indhold fra disse samarbejdspartnere indgår, markeres det tydeligt i artiklen jf. Ombudsmandens anvisninger eller god journalistisk praksis.