Renovering af skorsten: Se priser, råd og 5 trin i processen for 2024

Ligesom alle andre udvendige bygningsdele af huset er skorstenen udsat for vind, regn og frost. Det medfører også, at skorstenen fra tid til anden skal renoveres. Man behøver ikke at udskifte hele skorstenen, fordi den ser udtjent og medtaget ud – man kan også nøjes med en reparation. Når man taler om renovering af skorstenen, differentierer man mellem indvendig og udvendig renovering.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på skorstensrenovering

Vi anbefaler, at du indhenter 3 uforpligtende tilbud renovering af skorstenen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk. Her vil du samtidig få indledende rådgivning til den bedste løsning for renovering af skorstenen.

Med 4,6 stjerner på Trustpilot og over 400.000 byggeopgaver på bagen er du sikret en pålidelig service fra 3byggetilbud. Du kan vælge at få tilbud på en komplet tagrenovering inkl. renovering af skorstenen eller udelukkende en skorstensrenovering.

 • Tilbud i hele landet og med hurtigt svar
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning til skorstensrenovering

Hvad koster renovering af skorstenen?

Prisen af renovering af skorstenen afhænger markant af, hvad renoveringen omfatter:

 • 3.000-3.500 DKK: Hvis der blot er tale om en overfladisk udvendig renovering af skorstenen, som omfatter udskiftning af beskadigede mursten, udfræsning af eksisterende fuge og omfugning. Opgaven kan om nødvendigt også omfatte ny inddækning af skorstenen med tillæg.
 • 5.000-15.000 DKK: Hvis der er tale om både en udvendig og indvendig renovering af skorstenen. Til indvendig renovering anvendes såkaldte nedsænkningsrør for at undgå kondensvand og løbesod samt forbedre skorstenens energievne. Visse firmaer fakturerer per løbende meter for den indvendige renovering. Her ligger priserne omkring 1.650 DKK per løbende meter for en muret skorsten 24×24 til en Ø15 pibe og 3.250 DKK per løbende meter for en muret skorsten 48×48 til en Ø25 pibe.
 • 5.000-15.000 DKK: Hvis der er tale om en nedlæggelse af skorstenen, herunder blænding af skorstenen samt eventuel fjernelse af skorstenens nedre del (dvs. skorstenen som går gennem huset).
 • 30.000-40.000 DKK: Ved en helt ny muret skorsten til almindeligt parcelhus. Her udgør materialer typisk omkring 9.000-12.000 DKK og arbejdslønnen 21.000-28.000 DKK.
Få 3 gratis tilbud på tagrenovering inkl. skorstensrenovering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvorfor renoverer man skorstenen?

Der kan være mange grunde til, at det kan være en god idé at renovere skorstenen, og årsagerne vil typisk være forskellige afhængige af, om skorstenen blot skal renoveres overfladisk og udvendigt, både indvendigt og udvendigt eller helt nedlægges. Der kan således være både funktionelle og æstetiske årsager til renoveringen:

 • Renoveres skorsten blot udvendigt og overfladisk, er det af æstetiske årsager og for at reparere eventuelle beskadigelser af skorstenens murværk og fugning.
 • Renoveres skorstenen også indvendigt – f.eks. med Isokern – kan det være i forbindelse med udskiftningen af det gamle pejseindsats eller pilleovn. Kobler man en moderne brændeovn til en gammel skorsten, kan røgen ikke trække ordenligt op gennem skorstenen, og vandindholdet fortættes, og sætter sig på indersiden af skorstenen i form af kondens. Kondens opsamles til vand, som med tiden løber ned gennem skorstenen og tager sod og snavs med sig. Det er det, vi populært kalder løbesod. Løbesod kan forvolde mange skader i en skorsten, og endog antændes ved en skorstensbrand.
 • Nedlægges skorstenen f.eks. fordi man ikke bruger den tilstrækkeligt ofte, kan det være for at spare den årlige udgift til en skorstensfejer. Ved nedlæggelse af skorstenen fjernes skorstenens nedre del, dvs. skorstenen som går gennem huset, mens skorstenspiben – dvs. den del af skorstenen, der stikker op over taget – bevares. Således sparer man den indvendige plads, som den gamle skorsten tidligere brugte.

Indvendig renovering af skorstenen med Isokern

Ved en indvendig renovering af skorstenen fjerner man ikke hele den indvendige skorsten, men indsætter blot et nyt nedsænkningsrør for at undgå kondensvand og løbesod samt forbedre skorstenens energievne. Isokern er typisk den mest udbredte producent af nedsænkningsrør.

Indvendig renovering af skorstenen sker typisk i forbindelse med udskiftning af den gamle pejseindsats eller pilleovn. Kobler man en moderne brændeovn til en gammel skorsten, kan røgen ikke trække ordenligt op gennem skorstenen, og vandindholdet fortættes, og sætter sig på indersiden af skorstenen i form af kondens. Kondens opsamles til vand, som med tiden løber ned gennem skorstenen og tager sod og snavs med sig. Det er det, vi populært kalder løbesod. Løbesod kan forvolde mange skader i en skorsten, og endog antændes ved en skorstensbrand.

Få 3 gratis tilbud på tagrenovering inkl. skorstensrenovering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Sådan renoveres skorstenen udvendigt fra start til slut med 5 trin

Trin 1: Forberedelse og god sikkerhed

Håndværkeren bruger enten stillads eller lift til at tilgå skorstenen. Ofte vil det være mest hensigtsmæssigt med et stillads, da man derved vil kunne have materialer lige ved hånden og i rette højde, når man går i gang – særligt hvis renoveringen af skorstenen foregår i forbindelse med en generel tagrenovering.

Trin 2: Fjern skorstenens ødelagte mursten

Håndværkeren udskifter de af skorstenens mursten, som er beskadigede eller ødelagte. Håndværkeren er forsigtig, da der er risiko for at beskadige de omkringliggende mursten. Særligt hvis det er en gammel skorsten kan fugen være porøs, hvorfor man skal være ekstra forsigtig.

Håndværkeren borer en række af huller tæt på hinanden i fugerne rundt om den ødelagte mursten. På den måde kan man nemt pille de ødelagte mursten ud.

Trin 3: Skorstenens fuger udfræses og fuges til med ny fuge

Gammel mørtel og fugemasse fra skorstenens murværk fræses ud. Det fræses ud, så fugerne mindst er 13 mm dybe bagefter. Det sikrer, at de eksisterende mursten samt nye mursten ikke tager skade af porøs og manglende fuge.

Trin 4: De nye mursten indsættes

Nu skal de nye mursten indsættes. Mørtlen blandes op, og murværket gennemfugtes med vand, så mørtlen kan binde sig til murværket. Så snart man fornemmer, at det er for tørt til, at mørtlen kan binde, skal det have mere vand.

Huller fra de fjernede og ødelagte sten repareres, og de nye mursten mures på. Arbejdet foregår nedefra og op. Ved hver mursten dryppes den i en spand med rent vand, hvorefter mørtel lægges i hullet. Stenen kan efterfølgende trykkes på plads i hullet. Håndværkeren tryktester murstenen efter den er tørret, ved at se efter, om den sidder helt fast, når man forsøger at bevæge den.

Trin 5: Skorstenen fuges efter

Til sidst benytter håndværkeren et pudsebræt med mørtel til at fuge efter. Det gøres både lodret og vandret, indtil alle fuger er fyldt helt op med mørtel. Når mørtlen er tør, skal den vaskes af med rent vand og hvidtekost. Et par dage efter fjerner håndværkeren det overskydende cemetvand fra skorstenen og afsyrer med saltsyre opblandet korrekt med vand.

Få 3 gratis tilbud på tagrenovering inkl. skorstensrenovering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Tre muligheder ved nedlæggelse af skorsten

Hvis skorstenen ikke er tilsluttet brændeovn, pejs el.lign., kan du vælge at nedlægge skorstenen, så der ikke længere er udgifter til skorstensfejer. Når man taler om nedrivning af skorstenen, differentierer man typisk mellem:

 • Blænding af skorstenen: her fjernes hverken skorstenens nedre del i huset eller øverste del. Skorstenen blændes blot, dvs. at selve skorstenen lukkes af, så den ikke kan bruges mere.
 • Delvis fjernelse af skorstenen: her fjernes skorstenens nedre del, dvs. skorstenen som går gennem huset, mens skorstenspiben – dvs. den del af skorstenen, der stikker op over taget – bevares.
 • Komplet fjernelse af skorstenen: her fjernes både skorstenens nedre del samt skorstenspiben.

Kan det betale sig at nedrive skorstenen, hvis jeg ikke bruger den?

Hvis man alligevel ikke bruger skorstenen, vil det måske være fristende at gennemføre en komplet nedrivning af skorstenen, så man ikke har løbende udgifter til vedligeholdelse af skorstenens ydre del, indre del samt skorstensfejer. Det er der dog flere grunde til ikke er en god idé:

 • Det kan være, at det slet ikke er muligt at fjerne skorstenen, da huset kan være bevaringsværdigt, der kan være tilknyttet servitutter til huset eller der kan gælde lokalplaner for området, som har betydning for, hvilke ændringer du må foretage på dit hus. Mere om hvordan du selv kan tjekke om det er tilfældet i næste afsnit.
 • Skorstenen kan have stor betydning for husets udseende og arkitektur – ældre huse der får fjernet deres skorstene, kan blive uharmoniske at se på.
 • Det vil næsten altid være synligt, at der har været en skorsten, efter skorstenen fjernes, idet det næsten vil være umuligt at reparere tagdækningen, så hullet efter skorstenen bliver usynligt. Hullet kan dog med en arkitekts hjælp omdannes til f.eks. rytterlysvinduer i tagrygningen eller andre typer ovenlysvinduer som – hvis gennemført ordentligt – kan være ganske elegant.

Dermed ikke sagt, at man ikke kan fjerne skorstenen helt, hvis man ikke ønsker den. Vi anbefaler dog, at man konsulterer sig med en arkitekt, som kan rådføre dig om de arkitektoniske overvejelser samt potentielle muligheder for at omdanne hullet fra skorstenen til ovenlysvinduer. Dertil skal det bemærkes, at en nedrivning af skorstenen er dyr og ofte dyrere end en renovering.

Få 3 gratis tilbud på tagrenovering inkl. skorstensrenovering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er reglerne ved nedrivning af skorsten?

Om du kan fjerne skorstenen afhænger af, om skorstenen er omfattet af bestemmelser og regler, som dikterer, at skorstenen skal bibeholdes. Det drejer sig bl.a. om lokalplaner, servitutter og fredninger:

Tjek lokalplan

Lokalplanen for dit område kan indeholde bestemmelser, som begrænser eller modvirker, at skorstene i området fjernes. Både lokalplan og regler for byggetilladelse kan du sandsynligvis finde på kommunens hjemmeside.

På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du også se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tag, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Tjek servitutter

Ligeledes kan dit hus have servitutter, som begrænser om man må etablere kviste. Dem kan du se digitalt på Tinglysning.dk ved at logge ind med NemID og indtaste din adresse.

Tjek om bygningen er bevaringsværdig

Du bør også tjekke, om din bygning er vurderet bevaringsværdig. Her kan det bedst betale sig at tage kontakt til din kommunes teknik- og miljøforvaltning, forklare sagens omstændigheder og spørge om dit hus er omfattet af bevaringsbestemmelser, som dikterer, at skorstenen skal bibeholdes. Alternativt kan du tjekke på Kulturministeriets søgefunktion ‘Fredede og bevaringsværdige bygninger‘, om dit hus er omfattet.

Få 3 gratis tilbud på tagrenovering inkl. skorstensrenovering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

2 kommentarer til “Renovering af skorsten: Se priser, råd og 5 trin i processen for 2024”

 1. Jeg skal have isokern I en muret skorsten Ca 5 m det er et sommerhus vi bor i hele året vi vil gerne have 3 tilbud vi bor 3250 gilleleje venlig hilsen Kathe og James

  Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.