Rensning af tagrender: Se priser og hvordan det udføres

Et almindeligt hus modtager hvert år omkring 100 tons nedbør i form af regn og sne. Hvis tagrenderne er tilstoppede kan nedbøret forårsage alvorlige fugt- og vandskader, som dit forsikringsselskab typisk ikke dækker.

Tagrenderne skal efterses og renses minimum én gang om året og helt op til en gang om måneden afhængigt af mængden af blade og snavs der samler sig i tagrenderne. Læs om priser ved at hyre firma og hvordan du selv kan udføre rensningen.

Bestil en rensning af tagrenderne til 995 kr.

Ønsker du at hyre et firma til rensning af dine tagrender? Vores samarbejdspartner Jydsk Tagteknik tilbyder i øjeblikket tagrenderensning til 995 kr. (normalpris: 1.995 kr.).

Tilbuddet gælder huse på fastland og brofaste øer med et tagareal på op til 300 m² og maks. 4 meter til tagrenden.

Jydsk Tagteknik er et af Danmarks største tagfirmaer. Med en score på Trustpilot på 4,5 blandt 5.900 anmeldelser er det samtidig et vellidt firma blandt dets kunder.

 • Konkurrencedygtig pris på 995,- kr. (normalpris: 1.995 kr.)
 • Jydsk Tagteknik har en score på 4,5 blandt 5.900 anmeldelser

Hvad koster rensning af tagrenderne?

Det koster mellem 1.000-2.000 kr. at få udført en tagrensning af professionelle.

Prisen afhænger af højden til tagrenden og antallet af meter tagrende, som skal renses. Forvent desuden at betale 150-200 kr. per antal sandfang/nedløbsbrønd som skal tømmes og renses.

Pris inkl. moms
Tagrenderensning af 1-plans hus (4 meter til tagrenden)1.000-1.500 kr.
Tagrenderensning af 2-plans hus (maks. 15 meter til tagrenden)1.500-2.000 kr.
Tømning og rengøring af sandfang150-200 kr. per sandfang
Reparation af utætheder på tagrender500-1.500 kr.
Nye tagrender (se vores artikel her)400-800 kr. per meter

Det kan ofte betale sig at hyre et professionelt firma til rensningen af dine tagrender – særligt hvis tagrenderne er placeret højt fra jorden. Firmaer, som specialiserer sig i tagrenderensning, har ofte særligt udstyr, som ikke kræver stige eller lift til at udføre arbejdet.

Få tilbud på tagrenderensning
Pris: 995,- kr. Normalpris: 1.995,- kr.

Hvorfor er regelmæssig rensning af tagrenderne nødvendig?

Er tagrenderne tilstoppede, vil vandet finde andre steder end nedløbsbrønden at løbe ned – typisk ud over tagrenderne. I praksis betyder tilstoppede tagrender, at de er defekte, og det medfører en række dårligdomme for husets stand:

 • Nedbrydning af facaden: Tilstoppede eller utætte tagrender kan forårsage nedbrydning og frostsprængninger på pudsede, malede og murede facader, fordi vandet løber over tagrenden og fugter facaden.
 • Fugtskader på kældervæg og sokkel: Vandet, som løber over tagrenden, kan samle sig omkring husets fundament. Det kan medføre opfugtning af kældervæg og sokkel, hvilket kan resultere i fugtproblemer i kælderen samt frostsprængninger i soklen.
 • Skader på træværk: Træelementer som spærender, remender, sternbrædder og udhæng bliver fugtet, der kan føre til råd og svamp.

Endeligt kan tilstoppede tagrender faktisk også medføre en højere varmeregning. Når tagrenderne er tilstoppede, løber vandet ned langs husets facade, hvilket køler husets ydervægge ned.

Hvornår og hvor ofte skal tagrenderne renses?

Det er en god idé at tømme og rense tagrenderne efter løvfaldet om efteråret. På den måde sikrer du, at de er klar til at modtage de store mængder regn og sne, der falder i efterårs- og vinterperioden.

Tagrender skal efterses og renses minimum én gang om året. Det bør gøres oftere, hvis træer nær huset fører til blade og slam, der blokerer for regnvandets gennemgang. Hvis du har meget mos på taget, skal dine tagrender ligeledes tømmes og renses oftere, fordi mosset falder ned i tagrenderne.

Hvilket udstyr anvendes til rensning af tagrender?

Du kan selv rense dine tagrender med følgende udstyr:

 • Stige: Til at nå op til tagrenden.
 • Evt. træbræt: Dette kan lægges i renden der, hvor stigen støtter, for at stive renden af og undgå at beskadige den.
 • Håndskovl eller speciel tagrenderenser: Til at samle blade og slam i tagrenden. Hænder kan også bruges.
 • Spand: Til at samle og bortskaffe blade og slam.
 • Haveslange: Bruges til at skylle tagrenderne rene efter opsamling af blade og slam, så alle resterende urenheder fjernes.

Til rensning af nedløbsbrønde/sandfangsbrønde skal du bruge:

 • Skruetrækker: Til at løfte brønddækslet.
 • Havehandsker: Til at fjerne blade og snavs i brøndkraven.
 • Kloakrenser eller skovl: til opsamling af slam fra nedløbsbrønden. Du kan anvende en skovl, hvis nedløbsbrønden ikke er dyb, men en kloakrenser er ofte at foretrække fordi man kan nå dybere.

Bolius har udarbejdet nedenstående video om, hvordan tagrender tjekkes og renses:

Sådan tjekker du tagrender og nedløb
Få tilbud på tagrenderensning
Pris: 995,- kr. Normalpris: 1.995,- kr.

Hvordan udføres tagrenderensning?

Du kan selv udføre rensning af tagrenderne med følgende trin:

1. Placering af stige

Når du placerer stigen, skal du både være opmærksom på din egen sikkerhed og på ikke at beskadige tagrenden.

Stil stigen på et jævnt og fast underlag og i en vinkel, hvor den ikke kan skride. Sørg for, at stigen støtter med lige meget vægt på alle ben.

Sørg for, at tagrenderne ikke bliver bøjet, når du støtter stigen op ad dem. Støt derfor stigen mod rendejernene eller læg et bræt i renden der, hvor stigen støtter, for at stive renden af.

2. Opsamling af blade og snavs i tagrenden

Tømning af tagrende

Brug en skovl, speciel tagrenderenser eller dine hænder (iført handsker) til forsigtigt at samle blade, slam og andet affald fra tagrenden. Placér det opsamlede materiale i en spand, hvis den forsvarligt kan medbringes på stigen.

3. Spuling af tagrender og nedløbsrør

Når du har fjernet alt affald, skal du bruge en haveslange til at skylle tagrenderne rene. Start fra enden af tagrenden væk fra nedløbsrøret, og arbejd dig frem mod det.

Skylningen hjælper med at fjerne mindre partikler og tjekker samtidig for eventuelle tilstopninger og at tagrenderne fungerer, som de skal.

4. Tømning af afløbsbrønd og sandfang

Tøm også nedløbsbrøndens sandfang to gange om året for at undgå, at brønden stopper til eller skaber frostsprængninger:

 • Løft brøndkraven på nedløbsrøret og fjern snavs med dine hænder.
 • Åben brønddækslet med skruetrækkeren.
 • Brug skovlen eller kloakrenseren (kloakrenser er at foretrække) til at fjerne slam og snavs i bunden af sandfanget. Yderst på kloakrenseren er et håndtag som hhv. åbner og lukker den 2-delte skål.
 • Husk også at fjerne snavs fra brøndkanterne og tjek slutteligt sandfanget for revner. Luk derefter dækslet.
Sådan renser du husets nedløbsbrønde

Tjek tagrenderne efter rensning

Efter du har renset tagrender, nedløbsrør og nedløbsbrøndens sandfang, skal du tjekke, at tagrenderne fungerer, som de skal.

Formålet med tagrender er, at de skal kunne lede regnvandet væk, så hvis vandet falder ud for tagrenderne ved store regnskyl, kan det være tegn på problemer.

Undersøg:

 • Tagrendens position: Kontrollér, at tagrenden ikke sidder for lavt, for tæt eller for langt fra taget, så vandet rammer korrekt ned i tagrenden.
 • Tagrendens dimension: Sørg for, at størrelsen på tagrenderne er korrekt, så de kan lede al vand væk, selv når det regner kraftigt.
 • Bagfald i tagrenden: Tagrenden skal være udført med bagfald, så regnvandet ledes væk i nedløbet. Den skal som minimum være vandret og gerne med fald mod nedløbsrøret.
 • Revner i tagrende og i nedløb: Se efter huller, revner eller utætte samlinger i tagrenden eller nedløbet, hvor vandet kan løbe ud.
 • Overgang mellem nedløb og brønd: Kontrollér, at brøndkraven korrekt leder vandet ind i brønden.
 • Tilstand af tagbrønden og sandfanget: Sørg for, at tagbrønden er uden revner, og at sandfanget ikke er så fyldt, at det hindrer vandets gennemstrømning.

Læs mere om, hvordan du tjekker husets tagrender på Bolius.dk.

Få tilbud på tagrenderensning
Pris: 995,- kr. Normalpris: 1.995,- kr.

Hvordan renser man nedløbsrøret?

Nedløbsrøret er røret, som forbinder tagrenderne med nedløbsbrønden. Rensning af nedløbsrøret omfatter:

 • Vandgennemløb i nedløbsrøret: Når du spuler tagrenden med haveslangen, løber vandet gennem nedløbsrøret og renser selve røret.
 • Løft af brøndkraven og fjernelse af snavs, sand og blade i brøndkraven: brøndkraven er den nederste komponent i nedløbsrøret som forbinder nedløbsrøret med nedløbsbrønden.
 • Rensning og tømning af nedløbsbrønden og sandfanget: Se hvordan i afsnittet her.

Kan man selv udføre rensning af tagrender?

Du kan selv udføre rensning af tagrenderne, hvis du har nogle basale redskaber såsom stige, haveslange o.lign.

Befinder tagrenderne mere end 5 meter over jorden, bør du dog overlade arbejdet til professionelle. Firmaer, som specialiserer sig i tagrenderensning, anvender typisk tagrendesuger med teleskop, der kan arbejde i op til 16 meters højde uden brug af stige eller lift.

Ved selv at udføre arbejdet skal du også være særligt opmærksom på din personlige sikkerhed, især når du klatrer op på stigen for at nå tagrenden. Fald fra højder udgjorde over 6.000 arbejdsulykker i 2022, hvoraf stigefald udgør en betydelig andel.

Sammenfattende bør du hyre en professionel til opgaven, hvis:

 • Højden til tagrenderne er mere end 5 meter
 • Du ikke kan lide stiger og højder eller ikke har det nødvendige udstyr
 • Tagrender og nedløbsrør skal repareres
Få tilbud på tagrenderensning
Pris: 995,- kr. Normalpris: 1.995,- kr.

Hvilket udstyr anvender professionelle til rens af tagrender?

Professionelle, der beskæftiger sig med rensning af tagrender, anvender ofte specialiseret udstyr for at sikre en effektiv og sikker proces. Et sådan system er f.eks. Easy Clean Star Tagrende Rensesystem, som består af:

 1. Vådstøvsuger: F.eks. Ronda 520 som kan opsuge mos, blade m.v. i tagrender. Maskinen kan både suge vådt og tørt materiale.
 2. Teleskopstang: En justerbar teleskopstang af kulfiber, der kan forlænges op til 16-17 meter, gør det muligt at nå tagrender i betydelige højder uden brug af stige eller lift.
 3. Kamera og Monitor: For at gøre rengøringen mere præcis, kan systemet udstyres med et kamera og en monitor. Dette gør det muligt at se tagrenderne i realtid, mens rengøringen foregår.

Ved anvendelse af et sådan system slipper man for stige og lift, når tagrenderne skal renses. Til gengæld koster systemet omkring 30.000 kr. i alt, hvorfor det typisk bedre kan betale sig at hyre et firma med udstyret.

Ronda tagrenderens

Henvisninger

 • Arbejdstilsynet, “Anmeldte arbejdsulykker i tal“: at.dk
 • Bolius, “Sådan renser du nemt tagrenden“: Bolius.dk
 • Bolius, “Tjek og rens husets nedløbsbrønde“: Bolius.dk

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.