Tagterrasse: Priser inkl. montering, regler og opbygning i 2024

En tagterrasse er en glimrende investering for både etageejendomme og enfamiliehuse. Hvis der i forvejen er belagt tagpap på et ubenyttet tagområde, er en tagterrasse relativt billig at etablere. Nedenfor finder du prisberegner, priseksempler og vejledning til opgaven.

Få gratis rådgivning og tilbud på ny tagterrasse

Ønsker du gratis rådgivning til altanprojektet og tre tilbud på fransk altan, anbefaler vi, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får tre forskellige tilbud fra tre forskellige altanfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

 • Hurtigt svar og med gratis rådgivning til altanprojektet
 • Tilbud til både private og foreninger – i hele Danmark
 • 3byggetilbud har 4,6 stjerner på Trustpilot og over 400.000 udførte byggeopgaver

Hvad koster en tagterrasse?

En ny tagterrasse koster typisk 15.000 kr. i faste opstartsudgifter og 1-2.000 kr. pr. m2. Kvadratmeterprisen afhænger bl.a. af belægningstypen, hvor træ typisk er dyrere end keramiske fliser.

Foto: tinalindj

For en større og mere omfattende tagterrasse på 20 m2, der etableres over stueetagen med nyt rækværk og terrassedør, ligger prisen typisk i intervallet 50-70.000 kr. alt inklusive. Dette omfatter materialer af høj kvalitet og byggetekniske tilpasninger.

En mindre omfangsrig tagterrasse på stueniveau med et areal på omkring 10-15 m2 vil typisk koste mellem 20-30.000 kr. inkl. rækværk og evt. terrassedør. Her er der ofte tale om enklere løsninger med færre tilpasninger til den eksisterende bygning.

Foruden opstartsudgifter og kvadratmeterpriser for tagterrassen kan du budgettere med følgende ekstraudgifter:

TillægsydelsePris inkl. montering
Etableres over stueetage (leje af kran mv.)10-12.000 kr.
Nyt rækværk8-12.000 kr.
Ny terrassedør5-10.000 kr.

Hvad er en tagterrasse?

Som navnet antyder er en tagterrasse en terrasse monteret ovenpå en bygnings tag. Tagterrassen kan placeres på et hus med fladt tag, men det er faktisk også muligt at etablere som på husets skrå tag som en slags udvidet kvist. Tagterrassen kan både placeres på enfamiliehus eller på en etageejendom, hvoraf sidstnævnte typisk fungerer som fællesareal.

En væsentlig fordel ved tagterrassen er, at den i de fleste tilfælde ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Dermed kan der altså bygges en tagterrasse på enfamilieboligen selvom huset allerede udnytter den maksimale bebyggelsesprocent jf. lokalplanen. Læs mere i afsnittet om bebyggelsesprocenten her.

Tæller en tagterrasse med i bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten fastsættes i lokalplanen og dækker over, hvor stor en andel af en grund der må bebygges. Konkret beregnes bebyggelsesprocenten som det bebyggede areals andel af grundens areal i procent.

En åben tagterrasse tæller normalt ikke med i bebyggelsesprocenten. Dette betyder, at der kan opføres en tagterrasse på et enfamilieshus, selv hvis huset i forvejen udnytter den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent i henhold til lokalplanen.

Der er dog visse undtagelser. Hvis tagterrassen er overdækket, kan den tælle med i bebyggelsesprocenten, såfremt overdækningen overstiger 5 pct. af hele grundens areal. Desuden kan tagterrassen i nogle tilfælde betragtes som en ekstra etage af kommunen under behandlingen af byggetilladelsen.

Hvilke love og regler gælder for tagterrasser?

De fleste relevante love og regler for tagterrasser vil fremgå i Bygningsreglementet (BR18). Af dem kan nævnes:

 1. Indbliksgener: Tagterrasser må ikke skabe væsentlige indbliksgener for naboer eller andre bygninger (BR18 §188). Kommunen foretager en konkret vurdering af dette, når du ansøger om byggetilladelse.
 2. Afstand til skel: Tagterrasser må kun etableres i en afstand på minimum 2,5 m fra skel til nabo og stier. Ved sommerhuse er afstandskravet 5 m (BR18 §179).
 3. Terrassedøre: Døre til tagterrassen skal have en fri passagebredde på mindst 77 cm (BR18 §52 og §53). og overholde gældende isoleringskrav (BR18 §258).
 4. Værn: Tagterrassens værn skal være mindst 100 cm højt og udformet, så det er svært for børn at klatre på. Afstanden mellem lodrette tremmer må højst være 89 mm fra midte til midte. Værnet bør desuden konstrueres, så flasker og andre genstande ikke kan forårsage personskader (BR18 §58 – §60).
 5. Konstruktion: Tagterrasser skal konstrueres i henhold til gældende normer (BR18 §340 – §357) for at sikre bæreevne, stabilitet og sikkerhed.

Ud over Bygningsreglementet bør du desuden undesøge, om tagterrasse er tilladt i medfør af lokalplaner og servitutter. Kontakt evt. din kommunes tekniske forvaltning, hvis du er i tvivl. Husk også, at du altid skal søge om bygggetilladelse hos kommunen, før du etablerer tagterrasse.

Kræver en tagterrasse byggetilladelse fra kommunen?

Foto: tinalindj

Ja, etablering af tagterrasse kræver altid byggetilladelse hos kommunen, da dette betragtes som en væsentlig ændring af bygningen. For at ansøge om tilladelse indsender man tegninger til kommunen, der viser, hvordan tagterrassen og bygningen vil se ud efter opførelsen.

Kommunen lægger særlig vægt på at vurdere, om tagterrassen vil medføre indbliksmuligheder til naboejendomme og dermed være til gene for de omkringboende naboer. Man bør kunne argumentere for, at tagterrassen etableres på en måde, så den ikke giver indbliksgener hos naboerne.

Hvordan opbygges en tagterrasse?

En tagterrasse kan opbygges på forskellige måder afhængigt af, om der er tale om en varm eller kold konstruktion. Den mest almindelige løsning er et varmt tag på et betondæk, fordi det er den mest energieffektive løsning, men det kan i visse tilfælde være nødvendigt med kold, ventileret tagkonstruktion.

En tagterrasse er typisk opbygget med følgende lag:

 1. Terrassebelægning: Øverst findes terrassebelægningen, som kan bestå af fliser i beton eller natursten med grus eller fødder som underlag til gennemgang for nedbør. Med træbelægning anvendes fødder eller strøer som underlag.
 2. Opbygning på varm tagkonstruktion: Under terrassebelægningen monteres tagpapdækning, som fungerer som tagmembran. Isoleringen (XPS) placeres enten under tagpapdækningen eller både under og over (duo-tag).
 3. Opbygning på kold tagkonstruktion: Under terrassebelægningen monteres tagpapdækning, som fungerer som tagmembran. Et ventileret hulrum adskiller isolering (XPS) og tagpapdækning.
 4. Afretningslag og bærende underlag: Nederst i konstruktionen findes et solidt underlag, ofte i form af et betondæk. Over betondækket placeres et afretningslag af grus mhp. afledningsfald til nedbør.
 5. Inddækninger: Hele vejen rundt om tagterrassen monteres tætte inddækninger for at forhindre vandindtrængning i konstruktionen. Tolags tagpap fungerer bedst som tagmembran med minimum 150 mm inddækningshøjde.

Kan man lægge tagterrasse på garagen?

Man kan godt etablere tagterrasse på garagen, men det vil i langt de fleste tilfælde kræve byggetilladelse og dispensation fra kommunen.

I anmodningen om byggetilladelse skal du bl.a. redegøre for, at garagens tagkonstruktion kan bære tagterrassen. Du kan med fordel kontakte din kommunes tekniske forvaltning telefonisk for at forhøre dig om mulighederne.

Vær desuden opmærksom på Bygningsreglementets §179 (Byggeret og Helhedsvurdering):

For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende, gælder følgende afstandskrav:

 1. 2,50 m fra skel mod nabo og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.
 2. 5,0 m fra skel mod nabo og sti ved sommerhuse.

Du må således kun etablere tagterrasse på garagen i skel mellem nabo og stier på minimum 2,5 meter og 5 meter ved sommerhuse.

Er overdækket tagterrasse en god idé?

Et populært valg for boligejere som får etableret tagterrasse er overdækning. Med en overdækket terrasse behøver du ikke bekymre dig om dug eller regnbyger, og man har mulighed for at gå i læ, når solens stråler er for kraftige.

Man kan vælge overdækning i plastik trapezplader, sejldug, solide træbrædder som giver delvis skygge for solens stråler eller glasplader.

Det er dog værd at være opmærksom på, at overdækning af tagterrassen risikerer at medføre, at tagterrassens areal tæller med i bebyggelsesprocenten. Hvis overdækningen udgør mere end 5 pct. af grundens areal, vil den ofte blive betragtet som en del af det bebyggede areal.

Kan man etablere tagterrasse på tagpap?

Ja, det er i nogle tilfælde muligt at etablere en tagterrasse på et eksisterende tag medtagpap, men det kræver særlige forholdsregler:

 • Tagkonstruktionens bæreevne: Taget skal kunne klare den øgede vægt fra selve tagterrassen, evt. møbler og personer. Hvis du er i tvivl om tagets bæreevne, kan du få foretaget ingeniørberegninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at forstærke konstruktionen, mens det i andre tilfælde er bedst at undlade at etablere tagterrasse.
 • Belægning: Terrasens belægning skal have korrekt fald og afvanding. Trækonstruktionen må ikke fastgøres direkte til taget, da gennemboring af tagpappen kan medføre utætheder. I stedet skal belægningen ligge på strøer med opklodsninger, så vandet frit kan løbe mod afløbet.
 • Tagets hældning: Taget bør helst have minimal hældning. Hvis taget har en uhensigtsmæssig stor hældning, kan det være umuligt at etablere en tagterrasse med opklodsning for at opnå en vandret overflade. I sådanne tilfælde bør man helt undlade at etablere en tagterrasse.

Uanset hvad er det en god idé at rådføre sig med fagpersoner for at undersøge, om etablering af en tagterrasse på det eksisterende tagpaptag er hensigtsmæssigt. Dette gælder især for tagpaptage, som ikke er bygget til at kunne håndtere yderligere belastning. Læs mere om tagpap i vores artikel.

Hvordan etableres tagterrasse på skråt tag?

Etablering af tagterrasse på et skråt tag er et betydeligt mere omfattende projekt end på et fladt tag. Det skyldes, at man ofte er nødt til at foretage betydelige ændringer i selve tagkonstruktionen for at skabe plads til terrassen.

I de fleste tilfælde etableres tagterrassen på et skråt tag som en udvidet tagkvist. En tagkvist er en udbygget konstruktion, der bryder tagfladen og skaber et vandret areal, hvor terrassen kan placeres.

Tagterrasse på skråt tag omfatter bl.a. fjernelse af en del af det eksisterende tag samt forstærkning af den underliggende tagkonstruktion. Derfor vil et sådan projekt ofte kun indgå i en mere omfattende tagrenovering.

Referencer

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.