Isolering af tag: Beregn pris indefra og udefra og læs ekspertrådene til opgaven

25 til 40 procent af alt varmetab fra danske huse sker gennem loft og tag. Derfor er en isolering af husets tag ofte en god og klimavenlig investering, som hurtigt har tjent sig selv hjem gennem en lavere varmeregning. Isolering af taget kan desuden være et lovkrav ved større renoveringer af tagkonstruktionen.

Der er flere metoder til isolering af taget, og den endelige pris vil afhænge af, hvilken metode man benytter. Man kan enten efterisolere skråvægge indefra, isolere skunk indefra eller isolere taget udefra ved en større tagrenovering. Dertil er det også muligt at isolere det uudnyttede loftrum, som vi har beskrevet i vores artikel her (inkl. prisberegner).

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på isolering af taget

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på isolering af taget, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige isoleringsfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Et velisoleret tag øger ejendomsværdien

Selvom det er dyrt at isolere taget, er det en investering som ofte betaler sig selv hjem i form af lavere varmeregning og højere ejendomsværdi. Adskillige undersøgelser har vist, at ejendomme med et bedre energimærke sælges for en væsentligt højere kvadratmeterpris, ligesom at de gennemsnitligt har en lavere liggetid ved salg.

F.eks. har en analyse af Energistyrelsen fra 2015 vist, at den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 DKK per kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. En forbedring af energimærket for en 170 kvadratmeters ejendom vil således i gennemsnit resultere i en stigning af salgsværdien på 85.000 DKK.

Kilde: Energistyrelsen

Hvad koster isolering af taget?

Prisen på isolering af taget afhænger af metoden og tilgangsmulighederne for isoleringen. Hvis man f.eks. har tilgang til skråvægge ovenfra, behøver man ikke først at rive skråvægges vægbeklædning ned, hvorfor prisen vil være lavere sammenlignet med en indvendig isolering af taget. Således kan du tage udgangspunkt i nedenstående kvadratmeterpriser:

 • Isolering af taget (skråvægge) indefra og ovenfra: ca. 600-700 DKK per kvadratmeter skråvæg alt inklusive
 • Isolering af taget (skråvægge) indefra: ca. 1.100-1.400 DKK per kvadratmeter skråvæg alt inklusive (også nedrivning og genetablering af vægbeklædning)
 • Isolering af skunk: ca. 800-1.100 DKK per kvadratmeter

Prøv prisberegneren nedenfor og få et prisestimat for isolering af taget:

Få 3 gratis tilbud på tagisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Priseksempel 1: Efterisolering af skråvægge ovenfra i murermestervilla på 130 m2

Huset er 130 m2 i vandret loftareal og har 50 m2 skråvæg. Taget er udstyret med et tagrum, som gør det muligt at isolere skråvægge ovenfra uden nedrivning af eksisterende vægbeklædning af skråvæggen.

 • Samlet pris: 30.000-35.000 DKK inkl. moms, materialer og aflønning af håndværkere
 • Kvadratmeterpris: 600-700 DKK

Priseksempel 2: Efterisolering af skråvægge indefra i murermestervilla på 130 m2

Huset er 130 m2 i vandret loftareal og har 50 m2 skråvæg. Da skråvægge ikke kan tilgås ovenfra, rives eksisterende vægbeklædning ned for at tilgå indersiden af taget. Den indvendige side af tagbelægningen understryges, ny isolering påsættes og ny vægbeklædning monteres.

 • Samlet pris: 55.000-60.000 DKK inkl. moms, materialer og aflønning af håndværkere
 • Kvadratmeterpris: 1.100-1.400 DKK

Priseksempel 2: Efterisolering af skråvægge indefra samt loftisolering i murermestervilla på 130 m2

Huset er 130 m2 i vandret loftareal og har 50 m2 skråvæg. Dertil 60 m2 loftareal. Da skråvægge ikke kan tilgås ovenfra, rives eksisterende vægbeklædning ned for at tilgå indersiden af taget. Den indvendige side af tagbelægningen understryges, ny isolering påsættes og ny vægbeklædning monteres. Det uudnyttede loft efterisoleres desuden med 150 mm isolering.

 • Pris for efterisolering af skråvægge: 55.000-60.000 DKK inkl. moms, materialer og aflønning af håndværkere
 • Pris for efterisolering af uudnyttede loft: 20.000-30.000 DKK inkl. moms, materialer og aflønning af håndværkere
 • Samlet pris: 75.000-90.000 DKK

Efterisolering af skråvægge

Hvis loftet under taget benyttes til beboelse – enten fordi loftet går til kip, eller fordi loftet benyttes til beboelse i form af en ekstra etage, hems eller lignende – er det indersiden af taget (skråvæggene), som skal isoleres.

Isolering af skråvægge ovenfra

Har du adgang til tagrummet (også kendt som de vandrette loftbjælker), har du mulighed for at isolere skråvæggene ovenfra, så både tagbelægning og den indvendige vægbeklædning bevares intakt. Det gøres ved, at isoleringsplader skubbes ned mellem spærene oven på en eventuel eksisterende isolering, men oven over den indvendige vægbeklædning.

Løsningen forudsætter, at:

 • Tagbeklædningen eller undertaget er helt tæt mod regn og vand udefra.
 • Taget er udstyret med et tagrum.

Isolering af skråvægge ovenfra foregår som følger:

Trin 1: Tilskæring og placering af masonitplade

En masonitplade saves til, så den har samme bredde som afstanden mellem spærene. Sav en masonitplade til, så den får samme bredde som afstanden mellem spærene. Inden du placerer mineralulden, skubber du midlertidigt masonitpladen ned i skråvæggen – med den glatte side opad/ud mod lægterne.

Trin 2: Isolering i skråvæg

Masonitpladen gør det meget nemt at skubbe isoleringen ned mellem lægter og skråvæg – også selv om der er sømspidser i lægterne eller mørtelrester. Når du skal skubbe isoleringen ned i skråvæggen, er det en god ide at bruge en kost til at skubbe med. Husk, der skal være en ventilationsspalte under taglægterne på mindst 50 mm.

Trin 3: Isolering af vandrette loftbjælker

Når du har isoleret skråvæggen, er det en rigtig god investering på varmekontoen, hvis du samtidig isolerer mellem de vandrette loftbjælker, hvis dette ikke allerede er gjort.

Husk at skære i smig, dér hvor isoleringen fra skråvæggen og den vandrette isolering mødes.

Videoanimationen fra Rockwool illustrerer, hvordan skråvægge isoleres ovenfra:

Skråvæg - efterisolering ovenfra med FLEXIBATTS

Isolering af skråvægge indefra

Hvis du ikke kan komme til skråvæggene oppefra (f.eks. hvis huset ikke har vandrette loftbjælker og blot går til kip), kan skråvæggene isoleres indefra. Det er en noget dyrere og mere omfattende opgave end isolering af skråvægge oppefra, da det betyder, at eventuelt eksisterende vægbeklædning skal rives ned.

Hvis der ikke allerede har vægbeklædning på den indvendige tagside (f.eks. hvis der er tale om uudnyttet loft), vil arbejdet selvfølgelig være mindre omfattende. Det kan således være aktuelt at isolere skråvægge indefra, når et uudnyttet tagrum inddrages til beboelse, eller hvis du blot ønsker at øge isoleringen i taget.

Få 3 gratis tilbud på tagisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Trin 1: Nedrivning af eksisterende vægbeklædning samt understrygning af taget

Først nedrives og fjernes eksisterende vægbeklædning af skråvæggene, så man kan tilgå indersiden af tagbelægningen. Byggeskrald fjernes og den indvendige side af taget understryges.

En indvendig understrygning sikrer, at taget er vandtæt, så man undgår fugtskader i efterisoleringen. En understrygning koster typisk 150-200 DKK inkl. moms per kvadratmeter indvendig tag og bør udføres af en murer. Efter understrygningen bindes tegl til undertaget så understrygningen ikke løsrives. Du kan læse mere om understrygning i vores artikel her.

Trin 2: Efterisoleringen monteres på indersiden af taget

Efterfølgende monteres efterisoleringen på indersiden af taget. Her benyttes ofte Rockwool Flexibatts, da det kan flexe 20 mm, når det gælder isoleringstykkelser mellem 45 og 70 mm. I tykkelser fra 95 mm og opefter kan isoleringen flexe op til 40 mm. Det betyder, at isoleringen kan trykkes lidt sammen inden den monteres, og så sidder den fast af sig selv, når den udvider sig. De kanter, der er fleksible, er mærket med en grøn streg.

Afstanden til lægter skal være 50 mm, så eventuel fugt kan blive ventileret væk.

Trin 3: Montering af dampspærre

En tæt dampspærre vil give mindre træk i huset og derved et mindre varmeforbrug. For at sikre mod fugtskader i tagkonstruktionen er det vigtigt at ført dampspærren rundt på hele 1. sal uden at den bliver brudt. Derfor er håndværkeren meget omhyggelig med dampspærrens tætning især mod de murede vægge og omkring ovenlysvinduer og kviste. Det er i den forbindelse vigtigt, at vægge pudses op, så dampspærren vedhæftes ordentligt. Tømren fører dampspærren ind på indersiden af frontspidsens indvendige efterisolering og taper den mod den murede gavl.

Trin 4: Genetablering af træskelet og vægbeklædning

Efter dampspærre er monteret tæt om hele den indvendige tagkonstruktion, genetableres træskelettet til vægbeklædning af skråvæggen. Her lægges i mange tilfælde et til lag Rockwool Flexibatts. Slutteligt genetableres vægbeklædningen til skråvæggen.

Bolius har udarbejdet nedenstående video, som illustrer processen for isolering af skråvægge indefra:

Isolering af skråvæg (Energirenovering film 6 af 10)
Få 3 gratis tilbud på tagisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Isolering af taget udefra

Snarere end at isolere taget indefra, kan man også isolere taget udefra. Det har den fordel, at det er muligt at energieffektivisere taget uden at skulle rive den eksisterende tagbeklædning ned. Du slipper desuden for at skulle reducere det indvendige brugsareal, da efterisoleringen foregår udenfor.

I praksis vil en isolering af taget udefra dog kun være mulig i forbindelse med en udskiftning af hele taget, da det forudsætter at eksisterende tagbelægning afmonteres og i det hele taget er et meget stort renoveringsarbejde. Man lægger isoleringsmateriale mellem tagspærene, inden der eventuelt etableres et nyt undertag og ny tagbelægning. Det kan være nødvendigt at montere ekstra afstandslægter oven på spærene for at få plads til den ønskede isoleringstykkelse.

En efterisolering af taget vil som regel være et krav ved en renovering af tagkonstruktionen. Dette vil dog afhænge af rentabiliteten ved efterisoleringen, ligesom at dette lovkrav ikke gælder, hvis det er under 50 pct. af taget som repareres. Du kan læse mere om lovkrav til efterisolering ved tagrenovering i afsnittet “Er der krav om efterisolering ved tagrenovering?‘.

Efterisolering af skunk

Har dit loft skunk (dvs. et hulrum i loftets sider), skal det også isoleres. Det gælder både skunkvæggen ind mod loftsrummet og skunkgulvet ned mod etageadskillelsen. Er der rør i skunkrummet, bør du isolere skråvæggen over skunken.

Det er som regel relativt nemt at isolere skunkrummene. For det meste er der en lem eller låge, som giver adgang ud til selve skunken. Du bør isolere både gulvet og den lodrette væg inde i skunken. Særligt gulvet er vigtigt at efterisolere i området omkring etageadskillelsen, da der her vil være tendens til varmetab og kuldebroer.

Isolering af skunkvægge

Ved isolering af skunkvæggen skal eventuel dampspærre fjernes. Der laves nyt underlag til den indvendige beklædning ved hjælp af lægter. Det anbefales, at du placerer den nye dampspærre, så den ligger en tredjedel inde i isoleringslaget på den varmeste side af konstruktionen. Alternativt placeres dampspærren umiddelbart bag den indvendige beklædning.

Isoleringen udføres med mineraluldsruller eller -batts (f.eks. Rockwool flexbatts) i et eller to lag med forskudte samlinger. Hvis det er muligt, bør du etablere en vindtæt afdækning i bjælkelaget ved tagfoden og under skunkvæggen.

Skunkgulv

Hvis der ikke allerede er isoleret på loftet, skal der monteres en dampspærre direkte mod loftet, mellem loftsbjælkerne og op langs bjælkernes sider, hvorefter der isoleres oven på dampspærren.

Ligger der allerede et tyndt lag gammel isolering, kan der placeres en dampspærre oven på den, hvis der ikke er en dampspærre i forvejen. Herefter lægges et lag isolering, der er mindst dobbelt så tykt som det eksisterende oven på dampspærren. Det vil sikre, at dampspærren kommer til at ligge på den varme side af isoleringen.

Få 3 gratis tilbud på tagisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Isolering af loft

Har du et uudnyttet loft, bør man overveje at (efter)isolere det. Man kan enten isolere det uudnyttede loft med isoleringsgranulat eller isoleringsmåtter.

Prisen på en efterisolering af loftet afhænger af tykkelsen på isoleringen, metoden til isoleringen samt om loftet skal have ny dampspærre. Generelt bør man dog regne med 2 DKK per mm kvadratmeter isolering. For en isoleringstykkelse på 100-300 mm bør man således regne med en pris på 200-600 DKK per kvadratmeter isoleret loftgulv. Du kan læse meget mere om isolering af loft i vores artikel her, hvor du også kan prøve vores prisberegner.

Isolering af fladt tag

Helt flade paptage, som man typisk ser ved huse bygget i 60’erne, får i mange tilfælde store problemer med utætheder. Derfor kombinerer man ofte en efterisolering af det flade tag med en kiling af taget, så der bliver skabt et svagt fald på det færdige tag. Således udføres en efterisolering af det flade tag ofte udefra i forbindelse med en renovering af taget.

Husk efterisolering af loftlemmen

Mange glemmer at efterisolere loftlemmen, når de har isoleret loftet og/eller taget. Det er en ærgerlig forglemmelse, for en uisoleret loftlem reducerer markant de energiforbedringer man opnår ved isolering af tag og loft.

Isolering af loftlemmen er forholdsvis simpel og bør ikke koste mere end 400-600 DKK for håndværkeren at udføre inklusive materialer. Ofte kan det dog bedst betale sig at få monteret en helt ny loftlem. I dag kan man købe højisolerede præfabrikerede loftlemme med trappe samlet i en pakke til omkring 2.000-5.000 DKK.

Er der krav om efterisolering ved tagrenovering?

Som udgangspunkt er der krav om efterisolering af taget, hvis du udskifter eller renoverer taget. Hvis huset har et loft, skal dette som regel også efterisoleres. Bygningsreglementets §275 stiller krav om, at der efterisoleres i loftet og taget, hvis man alligevel skal have nyt tag, og at dette er rentabelt. Efterisoleringen betragtes som rentabel, når følgende formel er større end 1,33:

(Isoleringens levetid * Årlig varmebesparelse i DKK) / Investeringen > 1,33

Tallet 1,33 betyder, at efterisoleringen er betalt tilbage efter 3/4-dele af efterisoleringens samlede levetid. Estimerer man en samlet levetid på 40 år for efterisoleringen, skal investeringen således være betalt tilbage efter højest 30 år, før efterisoleringen betragtes som rentabel og at der således er krav om efterisolering ved tagrenoveringen.

Lad os tage et eksempel: efterisoleringen estimeres at have en levetid på 40 år (40 år er en generel tommelfingerregel for efterisolerings levetid), den årlige varmebesparelse er 1.700 DKK og efterisoleringen koster samlet 41.000 DKK:

(40 år * 1.700 DKK i årlig varmebesparelse) / 41.000 DKK = 1,659

Idet 1,659 er højere end 1,33 betragtes efterisolering i dette tilfælde som rentabel, og det vil være et krav at efterisolere, hvis der laves renoveringer på taget.

Få 3 gratis tilbud på tagisolering
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.