Solcelletag pris – Hvad koster nyt tag med solceller inkl. montering?

Med en vidtrækkende klimalov, en årlig klimaplan og masser grønne investeringer, bliver Danmark mere og mere elektrificeret. Derfor vil det i langt de fleste tilfælde være en ganske rentabel forretning at investere i et tag med solceller, hvis man alligevel skal have skiftet taget. Derudover tilbydes der i dag integrerede løsninger, som er langt pænere og diskrete end de traditionelle uintegrerede solcelleanlæg.

Men hvad koster et nyt tag med solceller? Gives der offentlige tilskud? Og hvad skal man i øvrigt være opmærksom på, inden man begiver sig ud i projektet? Nedenfor finder du priser, inspiration og vejledning til nyt tag med solceller.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på nyt solcelletag

Generelle estimater for et nyt solcelletag er forbundet med en væsentlig usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer og fordi teknologien er relativt ny i Danmark. Hvis du vil have et præcist estimat for et nyt solcelletag, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer på et nyt solcelletag, efter en konsulent fra 3byggetilbud har haft en telefonsamtale med dig. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet på nyt tag
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning til solcelletaget
 • Mulighed for både integreret solcelletag eller solcelleanlæg ovenpå det eksisterende tag
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Sådan virker 3byggetilbud.dk

Hvad afhænger prisen på et nyt tag med solceller af?

Prisen på et nyt tag med solceller afhænger af en række faktorer, navnlig:

 • Hvorvidt der monteres uintegrerede solcelleanlæg ovenpå taget, eller solcellerne er integrede i tagpladerne.
 • Omfanget af selve udskiftningen af taget (eventuel udskiftning af undertag, tagrender, efterisolering mv.).
 • Tillægsudstyr såsom ovenlysvinduer, skorsten mv.
 • Kompleksiteten af taget, som kræver inddækninger.

Hvad koster et nyt tag med solceller?

Estimater for et nyt tag med solceller er forbundet med usikkerhed, da den endelige pris afhænger af en række af ovenstående faktorer. Ikke desto mindre har et nyt tag på 160 m2 med integrerede solceller kostet 400.000 DKK fra producenten Ennogie. Det er ca. en merudgift på ca. 150.000 DKK ift. nyt tag uden solceller.

Man skal regne med en kvadratmeterpris på ca. 2.500 DKK for nyt tag med solceller. Merudgiften i kvadratmeter for integrerede solceller er således ca. 940 DKK. Dertil skal du også budgettere med udgifter til batteri med henblik på lagring af den genererede strøm.

Video: hvordan fungerer et solcelletag?

Videoen produceret af Bolius beskriver, hvordan et solcelletag fungerer med boligejeren Gert.

Se et af Danmarks første solcelletage

Kan det betale sig med et solcelletag?

Hvis man alligevel skal have udskiftet taget, vil det i langt de fleste tilfælde være en god investering med solcelletag. Hvorvidt det er en god investering afhænger dog også af husstandens energiforbrug.

Producenten Ennogie vurderer efter egne beregninger at et nyt solcelletag der samlet koster 400.000 DKK i løbet af 30 år vil indtjene ejeren mere end 350.000 DKK udover udgifterne til solcelletaget.

Med den store teknologiske udvikling indenfor solceller som betyder, at solcellerne bliver billigere og mere effektive, er en anden overvejelse blandt mange boligejere, om man skal vente med solcelletag til, at teknologien har udviklet sig endnu mere. Det behøver man dog ikke være bekymret for. Solcelletag er allerede i dag rentable, så investeringen vil typisk have tjent sig selv hjem efter blot 10 år. Om teknologien bliver billigere og bedre i fremtiden er således i og for sig underordnet, da det allerede er en god investering.

Få 3 gratis tilbud på nyt solcelletag
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Sådan beregner du, om solcelletag kan betale sig

Første skridt i overvejelsen af et solcelletag er det rent økonomiske: kan solcelletaget betale sig? Producenter vil typisk gerne hjælpe med at foretage en sådan beregning gratis, men gængse rentabilitetsberegninger vil se ud som følger:

(Husstandens årlige elbesparelse / Solcelletagets meromkostning ift. konventionelt tag) x 100%

Er husstandens årlige elbesparelse ved solcelletag (inkl. salg af overskudsvarme) 23.000 DKK og er solcelletagets meromkostning ift. konventionelt tag 150.000 DKK, forrenter investeringen i solcelletag sig med 15,3 % årligt.

I hvor høj grad et solcelletag kan betale sig afhænger bl.a. af:

 • Om der er mulighed for at sælge overskydende strøm som overskudsstrøm til det regionale elnet
 • Om man udover husets strømforbrugende apparater også tilknytter et jordvarmeanlæg eller varmepumpe til at dække behovet for varme, varmt vand og komfortkøl.
 • Om man også tilknytter batteri, så energi fra solcelletaget kan lagres i løbet af dagen og bruges i løbet af aften og nat

Hvilke skatteregler gælder der for nyt solcelletag?

Dit eget forbrug af elektricitet genereret af solcelletaget er skattefrit, men hvis solcelletaget eller -anlægget er tilsluttet el- eller varmenettet, skal du måske betale skat af indtægten. Der findes to ordninger, som regulerer beskatning af solcelleanlæg:

 • Den skematiske ordning (også kaldet “standardmetoden”): man skal benytte denne ordning, hvis solcelletaget er monteret efter den 20. november 2012.
 • Virksomhedsordningen (som kaldes “regnskabsmetoden”): kan benyttes, hvis solcelleanlægget er monteret før den 20. november 2012 og du før denne dato har tilvalgt virksomhedsordningen.

Beskatning med den skematiske ordning

Du skal kun betale skat, hvis du har solgt el for mere end 7.000 DKK på et år. Du kan se, hvad du har solgt på din årlige afregning fra elselskabet. Hvis dit samlede salg fra dine energianlæg overstiger 7.000 DKK, skal du skrive 60 pct. af det overskydende beløb på årsopgørelsen i rubrik 20. Hvis I er flere, der ejer anlæggene, har I alle et bundfradrag på 7.000 kr. Et ægtepar har således et bundfradrag på 7.000 DKK x 2 = 14.000 DKK.

Eksempel: Jens har et solcelletag, som udover at dække eget elforbrug har solgt el for 9.200 DKK til elselskabet. Indtægten fratrukket bundfradraget er således 9.200 – 7.000 = 2.200 DKK. Den skattepligtige indtægt er således 2.200 DKK x 60 pct. = 1.320 DKK.

Skal jeg vælge solcelleanlæg eller integreret solcelletag?

Grundlæggende findes der to typer solceller til taget: integrerede/indbyggede solcelletag og uintegreret solcelleanlæg. De uintegrerede solcelleanlæg var typisk hvad man kunne finde af solcelletag i løbet af 2010’erne, da markedet for integrerede solcelletag på daværende tidspunkt ikke var særligt veludviklet.

Man ville typisk kunne kende de uintegrerede solcelleløsninger som sorte, rektangulære solcelleanlæg, som man lagde ovenpå det eksisterende tag. I dag undgår man som regel de uintegrerede solcelleanlæg af to grunde: dels ser det ikke særlig pænt ud med et uintegreret solcelleanlæg på taget; dels var uintegrerede solcelleanlæg ikke særligt effektive.

Integreret solcelleanlæg er således blevet en mere populær løsning i dag. Integreret solcelletag er mere æstetisk tiltalende, da de er en integreret del af taget. Derudover er integrerede sollecelletag typisk ganske energieffektive og kan for mange hustandes vedkommende være en rentabel investering.

Hvad er fordelene ved solcelletag?

Det bliver fortsat mere populært at få lagt solcelletag. Solcelletag har bl.a. følgende fordele:

 • Hvis du alligevel står og skal have nyt tag, er ståltagplader med indbyggede solceller en oplagt mulighed for at tjene investeringen hurtigere hjem, samtidigt med at du gavner miljøet.
 • I og med, at solpanelerne er en integreret del af ståltaget, reduceres risikoen for utætheder mellem solcellerne og tagpladerne.
 • Solcellerne udleder ingen CO2 under elproduktionen.
 • Solcellerne er CO2-neutrale efter blot to år. Det vil sige, at den kulstof som udledes fra produktion og montering af solcelletaget er ’tilbagebetalt’ i klimaregnskabet efter at solcelletaget har kørt i blot to år.
 • Solpanelerne er stort set usynlige, hvis du vælger indbyggede/integrerede solceller.
 • Mange producenter og montører tilbyder produktgarantier og outputgarantier på op til 25 år.
 • Indbyggede solpaneler i tagplader kan udskiftes individuelt. Det betyder, at hele taget ikke skal udskiftes, hvis en af tagpladerne er utæt eller beskadiget.

Gives der håndværkerfradrag for nyt tag med solceller?

Håndværkerfradraget blev udfaset i 2022, og du vil derfor ikke kunne få fradrag for solcelletag eller solcelleanlæg, hvis opgaven blev udført i 2022. Blev opgaven derimod udført i 2021, gives der fradrag for udgifter til monteringen af solcelletaget. Håndværkerfradraget giver fradrag på 12.500 DKK per person per år. Er I således to personer i husstanden over 18 år, kan i samlet få 25.000 DKK i håndværkerfradrag per år før 2022.

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet håndværkerfradraget (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021.

Hvilke producenter af solcelletag findes der i Danmark?

Der findes en række danske og internationale producenter af solcelletag i Danmark. En populær løsning for private er firmaet Ennogie, men der findes også en række andre producenter, fx Steni og Lindab SolarRoof. Solceller må kun opsættes af en autoriseret installatør.

Det anbefales, at man vælger en producent som har været i gang i mange år og som man kan regne med fortsat vil eksistere de næste årtier. For at være på den helt sikre side, kan du eventuelt tjekke leverandørens årsregnskab for at sikre, at der ikke er risiko for konkurs. Derudover er det en god idé at vælge en producent, som tilbyder lang garanti.

Lindab SolarRoof

Lindab SolarRoof er tagdækning med integrerede solceller. Modsat konventionelle solcelleanlæg som monteres på taget, er SolarRoof integreret og diskret. Typisk kombineres SolarRoof med Lindabs Kliktag, hvilket gør solcellerne på taget stort set usynlige.

Med Lindab SolarRoof får du tagprofiler med solceller, inverter og optimizere som pakkeløsning og integreret i taget. Derudover får du adgang til en app, der giver dig mulighed for at følge med i din elproduktion i realtid. SolarRoof vandt Byggeriets Energipris i 2020.

Solartag

Solartag er en dansk virksomhed, som producerer, monterer og integrerer solcelletaget. Virksomheden står for hele processen fra start til slut, så du slipper for at agere projektleder på det nye solcelletag. Foruden det integrerede solcelletag, får du desuden et batteri fra Xolta til lagring af energien samt en app, hvor du kan følge hvor meget strøm solcellerne genererer, hvor meget strømmen udgør af det samlede strømforbrug og hvor meget du sparer i både kroner og ører samt CO2.

Med XOLTA appen får du et samlet overblik over, hvor meget strøm, dine solceller producerer samt hvor stor din egenproduktion er ud af dit samlede strømforbrug. Du kan også se præcis hvormeget du sparer, -både i kroner og CO2.

Ennogie

Ligesom Solartag er Ennogie en dansk producent og montør af integrerede solcelletag. Producenten har per 2021 monteret mere end 250 solcelletag i Danmark og vundet priser som iF Design Award, Danish Design Award, Sustainable Build mv.

Solcelletage er i fortsat vækst i Danmark

I 2018 bidrog solceller med 4 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Det lyder måske ikke af meget, men til sammenligning bidrog solceller blot til 0,3 procent af Danmarks samlede energiforbrug i 2012. Det er en årlig gennemsnitlig vækst på 222 procent i perioden 2012-2018. Det viser tal fra Energistyrelsen, og tallene dækker både private, offentlige og erhverv. Der er godt 106.000 solcelleanlæg i oktober 2019.

Selvom det derfor måske kan virke uvist og nyt med montering af solcelletag, kommer der flere og flere solcelletag i Danmark. Samtidig falder prisen, batterierne bliver bedre, og både æstetik og effektivitet forbedres.

Kan man få solcelletag fra Tesla?

Der har fra den amerikanske elbilsproducent Tesla været løbende meldinger om muligheden for solcelletag i Danmark. Udmeldingerne har dog ikke materialiseret sig i konkrete muligheder. Tesla annoncerede sit solcelletag i 2016, men i 2021 er taget stadig ikke kommet til Danmark, selvom det har været muligt at forudbestille i årevis. Talrige journalister, boligejere og eksperter har desuden forsøgt at kontakte Tesla med dato for lanceringen uden held. Læs bl.a. Bolius’ artikel om problemstillingen.

Overvejer man derfor et nyt integreret solcelletag, vil vi anbefale, at man indhenter tilbud fra en af de øvrige producenter, som allerede har lanceret og monteret produktet, da man derved kan vide sig mere sikker.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

En kommentar til “Solcelletag pris – Hvad koster nyt tag med solceller inkl. montering?”

Skriv en kommentar