Nyt tegltag pris: Hvad koster det per m2?

At få nyt tegltag er en stor og dyr process, men det er en af de ting, der kan gøre en stor forskel for din bolig – både for at minimere risikoen for fugt- og vandskade og for at nedsætte varmeregningen. Det almindelige tegltag er klart danskernes foretrukne tag, og det er ikke uden grund: tegltaget fås i mange forskellige farver og udtryk og så er det et af de typer tag, som holder længst tid.

Nedenfor finder du estimerede priser på et nyt tegltag samt vores prisberegner. Husk desuden at kigge efter i din lokalplan og kommunes regler for, om der er særlige bestemmelser for tag du kan vælge i dit område.

Bestil 3 gratis tilbud på et nyt tegltag

Generelle estimater for et nyt tegltag vil være forbundet med usikkerhed, da en lang række faktorer vil afgøre den samlede pris. Hvis du vil have et præcist estimat for udskiftningen af tegltaget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Sådan virker 3byggetilbud.dk

Hvad er et tegltag, og hvad er fordelene?

Det er ikke uden grund, at tegltaget er blandt de mest populære tegltyper i Danmark. Tegl er en blanding af vand og jord, som – hvis kvaliteten er rigtig, og tagarbejdet er gjort ordentligt – er en af de mest holdbare tag på markedet. En særlig fordel ved tegltaget er, at det er farvet med naturfarver. Det betyder, at farven ikke falmer med tiden i modsætning til mange andre tagtyper. Af andre fordele ved tagltaget kan nævnes følgende:

 • Da teglsten brændes ved meget høj varme, er det en meget holdbar og stærk type tagsten, som man kan forvente lang levetid på op til 50-70 år
 • Teglsten er mildere for miljøet end andre typer tagsten, da det ikke indeholder tilsætningsstoffer eller bindemidler, og tagltag er således et miljøbevidst valg
 • Teglsten fås i mange forskellige farver, former og overflader
 • Da teglsten er farvet med naturfarver, falmer farven ikke
 • Taglsten kræver meget lidt vedligeholdelse
 • Storm- og brandsikkert
 • Beskytter mod vejr og vind

Hvad er prisen på et nyt tegltag?

Grundlæggende findes der fire hovedomkostninger ved at udskifte tegltaget: eventuel renovering af undertaget, nedtagning af tegltaget, teglsten inklusiv montering og eventuelle tillægsudstyr som også skal monteres.

De vejledende priser for tagsten med og uden montering inklusiv moms:

Uden monteringMed montering
Falstagsten i rødstenCa. 350 DKKCa. 700 DKK
Falstagsten i sortglaseret stenCa. 500 DKKCa. 1100 DKK
Vingeteglsten i rødstenCa. 300 DKKCa. 600 DKK
Vingeteglsten i sortglaseret stenCa. 500 DKKCa. 1000 DKK

De vejledende priser for tillægsudstyr inklusiv moms:

TagtilbehørPrisniveauUddybning
Udskiftning af ovenlysvindueCa. 10.000-15.000 kr. per ovenlysvindue.Læg dertil de ekstra udgifter forbundet med inddækning af ovenlysvinduet, lysninger og malerarbejde.
Udskiftning af stigetrinCa. 300-400 kr. per trin.Hvis huset har skorsten, er stigetrin nødvendigt for, at skorstensfejeren kan få adgang til skorstenen uden at beskadige taget.
Udskiftning af kvisteCa. 30.000-50.000 kr. for renovering af eksisterende kviste og ca. 50.000-70.000 kr. for nye.Kviste kan være særligt udsatte områder for fugt- og vandskader, og derfor kan det også være nødvendigt at skifte beklædningen.
Renovering af skorstenCa. 5.000 kr. og 7.500-15.000 kr. ekstra såfremt skorstenen er over 1 meter høj.Når man udskifter taget, renoverer man typisk også skorstenen af samme ombæring. Renoveringen indebærer typisk reparation af fuger og udskiftning af inddækning for at undgå fugt- og vandskader. Bemærk, at 10-15% af alle skorstene er så beskadigede, at de helt skal mures om, hvormed prisen er markant højere.

Samlet bør du således regne med, at udskiftning af tegltaget kommer til at koste mellem 1000-2300 DKK per kvadratmeter.

Tager vi således udgangspunkt i et klassisk rødt tegltag på 110 kvadratmeter, kan prisen således komme til at være mellem 110.000 DKK og 253.000 DKK alt afhængig af undertagets stand, tillægsudstyr, taget kompleksitet mv.

Priseksempel: rødt, klassisk tegltag

Hvis vi tager udgangspunkt i tænkt eksempel på et rødt, klassisk tegltag på 110 kvadratmeter, som skal udskiftes, hvor kviste, stigetrin og skorsten også skal renoveres, vil et regnestykke se således ud:

 • Falstagsten i rødsten (med montering): 700 DKK * 110 m2 = 77.000 DKK
 • Udskiftning af stigetrin med 7 trin: 350 DKK * 7 trin = 2450 DKK
 • Udskiftning af kviste: 15.000 DKK
 • Renovering af skorsten under 1 meter i højde: 5000 DKK

Samlet ender vi således med en pris på 99450 DKK.

Hvad afhænger prisen på et nyt tegltag af?

Udskiftningen af tegltaget er typisk en stor og dyr opgave, og derfor er det naturligvis væsentligt at have en fornemmelse for prisniveauet for et nyt tegltag. Ikke desto mindre er det svært at give et præcist estimat for udskiftningen, da alle tag er forskellige og afhænger af en række faktorer. Navnligt:

 • Taghældning: typisk vil opgaven være mere kompleks, jo større taghældningen er. Derved vil prisen også være højere.
 • Tagets kompleksitet: når taget udskiftes, skal der tages hensyn til tillægsudstyr – f.eks. ovenlysvindue, kviste, skorsten mv. – da der skal laves inddækninger (inddækninger ligner bukket metal, som man lægger omkring tillægsudstyret) omkring tillægsudstyret. Det gør prisen på udskiftningen højere.
 • Undertagets stand: en øvrig væsentlig faktor for hvor meget det nye tegltag kommer til at koste, er den nuværende stand af undertaget. Undertaget kan betragtes som ‘husets regnfrakke’ og har til formål at skabe ekstra tæthed og tørhed under tegltaget. Stort set alle tegltage kræver undertag, selvom særligt stejle tegltage med mere end 40 graders hældning godt kan undvære undertag. Hvis hele undertaget skal udskiftes tilføjer det naturligvis til omkostningerne for udskiftningen af taget. Læs eventuelt Tagrenovering.dk’s artikel om undertag eller Bolius’ artikel om undertag.
 • Tillægsudstyr: når tegltaget udskiftes, vil det typisk også give mening at udskifte tillægsudstyr såsom ovenlysvindue, stigetrin, kviste og skorsten. Tillægsudstyret øger ligeledes prisen.
 • Timeløn og landsdel: en stor del af den samlede omkostning ved uskiftningen af tegltaget vil gå til arbejdstimer for taglæggeren. Således vil niveauet af timeløn, som i høj grad afhænger af landsdelen, betyde en del for den samlede pris. F.eks. er timelønnen for en håndværker i hovedstadsområdet væsentlig højere end timelønnen for en håndværker i Sønderjylland. Ligeledes er der mange penge at spare, hvis du selv lægger teglstenene, selvom vi kraftigt fraråder det, medmindre du har erfaringer fra lignende opgaver (mere om det senere).
 • Genbrug af tagsten: hvis nogle af tagstenene kan genbruges til det nye tag, sparer du naturligvis på materialer. Ved et gratis tagtjek vil fageksperten formentlig kunne påpege, hvorvidt nogle af tagstenene kan genbruges. Du bør dog også være opmærksom på, hvordan kombinationen af gamle og nye tagsten vil se ud.

Pris på nyt undertag for tegltag

Undertagets stand er som tidligere beskrevet den store ubekendte faktor for den samlede pris for det nye tegltag. Da tegltaget er en tung tagtype, kræver alle typer tegltag undertag. Når man indhenter tilbud fra en totalentreprise på et nyt tegltag, vil prisen på undertaget typisk indgå i den samlede pris. Det betyder, at det er svært at isolere prisen for undertaget for sig selv. Dog lyder en tommelfingerregel, at et nyt undertag til tegltaget vil koste 20-80 DKK per m2 (inkl. arbejdskraft) afhængigt af materialevalg. Du kan læse mere i vores artikel om undertag her.

Isolering af tegltag

Hvis loftet på tegltaget i forvejen ikke er isoleret, vil det give rigtig god mening at gøre det samtidig med en udskiftning af tegltaget. Man har jf. Bygningsreglementet også pligt til at efterisolere taget, når man alligevel er i gang med at renovere, såfremt det er rentabelt.  om, at Du har pligt til at efterisolere taget, når du alligevel er i gang med at renovere, hvis det er rentabelt (kilde: Sparenergi.dk). Priserne på efterisolering varierer mellem 1,25-1,35 DKK per mm. Du kan læse mere om efterisolering i vores artikel her, hvor du desuden kan prøve vores prisberegner.

To typer af tegltag

Der findes grundlæggende to typer teglsten: vingetagsten og falsteglsten. Grundlæggende er der ikke nævneværdige forskelle på disse to typer tegltag, udover at falstagsten giver mulighed for at lave mønstre i tagbelægningen, da de laves i forskellige størrelser. Derudover er vingeteglsten typisk en smule billigere i forhold til flasteglsten.

Hvilke farver og overflader fås taglsten i?

Den mest populære farve teglsten er den røde, som stadig dominerer det danske villalandskab. Men i de seneste par år har der været en stigende tendens til at få lagt sortglaserede tegl, og man kan sågar også få taglsten i lilla, grøn og lysegul i mange forskellige nuancer. Man skal dog være påpasselig med at vælge alt for pompøse farver til taglstenet. F.eks. kan glaserede teglsten påføre naboer gener fra genskin. Derudover bør man også overveje, hvilke farver måtte komplimentere underbygningens farvesammensætning.

Der findes grundlæggende følgende typer teglsten:

 • Almindelige tagsten: typisk i rød som ikke er overfladebehandlet, hvorfor overfladen er mat.
 • Blådæmpede tagsten: ved at brænde den almindelige tagsten en ekstra gang i en særlig klokkeovn uden at tilføre ilt, bliver de almindelige, røde teglsten blåsorte.
 • Glaserede tagsten: der består af kvarts, som enten påføres ubrændte, tørrede tagsten eller færdigbrændte tagsten.

Hvad er de typiske skader på tagltage?

 • Frostspringninger og skader i teglstenene: tjek de enkelte teglsten for skader eller utætheder. Utætheder kan lede til fugt- og vandskader, som i værste fald kan lede til skimmelsvamp i tagkonstruktionen og isoleringen. Tjek derfor alle teglsten for skader eller frostspringninger, og udskift om nødvendigt de enkelte beskadigede teglsten. Et eftersyn med stige bør som regel være tilstrækkeligt.
 • Fuldmuret rygning: en fuldmuret rygning (toppen af taget) som er mere end 20 år gammel er særlig udsat for skader og frostspringninger, da rygningen med tiden falder fra hinanden. Tjek derfor taget efter særlig grundigt på toppen, og sørg også for at fjerne mos og alger, da det er med til at nedbryde mørtlen.
 • Inddækninger: er vigtige, da de dækker særligt fugt- og vandskadeudsatte områder ved skorstene, antenner, kvister og udluftningshætter. Tjek derfor, at de er intakte.
Typiske skader på ældre tegltage - Jydsk Tagteknik

Skal tegltaget udskiftes, eller kan jeg nøjes med reparation?

Tegltag isolering

Når du tjekker tagets tilstand, er det naturligvis en væsentlig overvejelse, om du kan nøjes med en reparation af dele af taget, eller om hele taget skal udskiftes. Langt de fleste vil formentlig foretrække en reparation, da den er langt mindre omfattende og dyr. Ikke desto mindre er taget muligvis i så ringe stand, at det ikke kan betale sig at reparere dele af taget, og en fuld udskiftning er nødvendig.

Hvis du er i tvivl, om hvorvidt tegltaget kan nøjes med en reparation i stedet for en fuld udskiftning, anbefaler vi, at du får et gratis tagtjek af en tagekspert. Tageksperten vil grundigt gennemgå tagets tilstand i 20-30 minutter for efterfølgende at udfærdige en rapport hvormed han vurderer, om taget skal udskiftes eller kan nøjes med reparation. I vurderingen vil følgende parametre typisk indgå: undertagets stand, skader på teglsten, standen på den fuldmurede rygning, inddækningers stand mv.

Gives der håndværkerfradrag i 2021 for nyt tegltag?

Den 6. december 2020 blev finansloven for 2021 vedtaget, og det har bl.a. betydet lempelser for BoligJobordning (kilde: FM.dk). Konkret betyder det, at håndværkerfradraget fordobles i 2021 (fra 12.500 DKK til 25.000 DKK), mens servicefradraget firdobles (fra 6.200 DKK til 25.000).

Reglerne for hvad der gives fradrag for har med den nye BoligJobordning ikke ændret sig, og der gives således kun stadig fradrag for enkelte dele af en tagrenovering. Konkret gives der fradrag for (inklusive moms):

 • Isolering af tag (fjernelse af evt. gammel isolering, selve isoleringen og dampspærrer og arbejdsløn til kørsel af nyt og gammelt isoleringsmateriale)
 • Reparation og forbedring af skorsten (indsættelse af isolerende foring, indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenens højde)

Følgende gives der ikke fradrag for:

 • Der gives IKKE fradrag for nogen materialer (dvs. teglsten samt eventuelt tillægsudstyr får man fx ikke fradrag for).
 • Der gives IKKE fradrag for nedtagning og fjernelse af det gamle tag og/eller undertag. Ej heller gives der fradrag for hverken materialer eller arbejdsløn i forbindelse med lægning af nyt tag og undertag. Dog gives der fradrag for arbejdstimer i forbindelse med åbning med henblik på at lægge isolering ind i taget – fx gives der fradrag for arbejdstimer for at fjerne 10 tagsten for at det er muligt at lægge isolering ind.
 • Der er IKKE fradrag for etablering af gangbro.

Sådan indberetter du håndværkerfradrag

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet håndværkerfradraget (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

2 kommentarer til “Nyt tegltag pris: Hvad koster det per m2?”

  • Hej Brian

   Selvfølgelig. Du kan benytte formularen øverst på siden ved knappen “Få tilbud nyt tegltag” eller benytte linket til 3byggetilbud.dk her. Begge dele fører til tilbudsportalen for nyt tegltag hos 3byggetilbud.

   Bh Redaktionen

   Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.