Ståltag pris: Se prisberegner & priseksempler for 2024

Ståltag er i de seneste par år blevet en yderst populær tagløsning i det danske landskab. Og det er ikke uden grund. Ståltaget er let, relativt nemt at montere og så har det mange års holdbarhed. Sammenlignet med fx tegltag er ståltaget også en forholdsvis billig løsning, fordi ståltaget typisk leveres i fuld længde fra tagfod til rygning, hvorfor monteringsarbejdet for håndværkeren er mindre.

Hvad koster et nyt ståltag? Nedenfor finder du vores prisberegner, priseksempler, køreplanen for et nyt ståltag samt andre anbefalinger – så du er perfekt klædt på til dit projekt med nyt ståltag.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på nyt ståltag

Ønsker du gratis rådgivning og 3 tilbud på nyt ståltag, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer, som specialiserer sig i ståltag. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 håndværkeropgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative prisestimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Hurtigt svar og tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning

Hvad koster et nyt ståltag?

Prisen på et nyt ståltag afhænger af en række faktorer. Tagets areal, vinkel, kompleksitet, tillægsudstyr og ikke mindst hvor i Danmark taget befinder sig er alle faktorer, som påvirker ståltagets samlede pris.

Derfor vil prisestimater for et nyt ståltag også være forbundet med en vis usikkerhed. Ikke desto mindre har Tagrenovering.dk bygget nedenstående prisberegner for nyt ståltag, som efter vores opfattelse er den mest detaljerede og præcise beregner på markedet.

Prisberegneren nedenfor forudsætter, at det er et normalt ét-plans parcelhus med et sadeltag på maks. 30 graders hældning.

Nedenfor kan du se de tal som ligger til grundlag for prisberegneren. Tallene bygger på konsultation med en række tagfirmaer samt samlede fakturaer på nye ståltag.

StåltagtypePris per m2 inkl. montering og moms men ekskl. tillægsudstyr
Decra (Aerodek) ståltagCa. 1.300 kr. per m2
Metrotile ståltagCa. 1.200 kr. per m2
Profilmetal ståltagCa. 1.150 kr. per m2
Lindab ståltagCa. 1.100 kr. per m2
HP-ståltagCa. 1.100 kr. per m2

Bemærk: stigetrin er typisk ikke nødvendigt ved ståltag, da et ståltag typisk godt kan tåle betrædelse.

TagtilbehørPrisniveauUddybning
Udskiftning af ovenlysvindueCa. 10.000-15.000 kr. per ovenlysvindue.Læg dertil de ekstra udgifter forbundet med inddækning af ovenlysvinduet, lysninger og malerarbejde.
Udskiftning af stigetrinCa. 300-400 kr. per trin.Hvis huset har skorsten, er stigetrin nødvendigt for, at skorstensfejeren kan få adgang til skorstenen uden at beskadige taget.
Udskiftning af kvisteCa. 30.000-50.000 kr. for renovering af eksisterende kviste og ca. 50.000-70.000 kr. for nye.Kviste kan være særligt udsatte områder for fugt- og vandskader, og derfor kan det også være nødvendigt at skifte beklædningen.
Renovering af skorstenCa. 5.000 kr. og 7.500-15.000 kr. ekstra såfremt skorstenen er over 1 meter høj.Når man udskifter taget, renoverer man typisk også skorstenen af samme ombæring. Renoveringen indebærer typisk reparation af fuger og udskiftning af inddækning for at undgå fugt- og vandskader. Bemærk, at 10-15% af alle skorstene er så beskadigede, at de helt skal mures om, hvormed prisen er markant højere.
Få 3 gratis tilbud på nyt ståltag
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er et ståltag og dets fordele?

Ståltage som monteres på parcelhuse i dag er typisk udformet til at ligne tegl. Stålet er typisk blevet varmegalvaniseret, før det coates. Nogle ståltage – navnlig Decra og Icopal Quadro – belægges med slagfast pulverlakering, som er lyddæmpende ved regn eller hagl.

Ståltag anvendes også i en række øvrige forskellige bygninger, herunder carporte, industri, sommerhuse og parcelhuse.

En væsentlig fordel ved ståltagets lethed er, at det kan monteres som en tag-på-tag løsning. Tag-på-tag fungerer ved, at man monterer ståltaget ovenpå det eksisterende tag f.eks. af eternit. Det eksisterende tag vil på den måde fungere som undertag.

Øvrige fordele ved ståltag inkluderer:

 • Hurtigt og billigt at montere da tagpladerne leveres i fuld længde fra tagfod til rygning, hvilket medfører en lavere pris på montering og færre samlinger.
 • Op til 30 års produktgaranti ved udvalgte producenter.
 • Let tagbelægning som ikke kræver en stærk tagkonstruktion
 • Ståltagets lethed gør det ideel som en tag-på-tag løsning

Ståltag priseksempel

Ståltag priseksempel

Følgende priseksempel tager udgangspunkt i et Profilmetal ståltag på 120 kvadratmeter med nye kviste samt ny stålskorsten.

Prisen vil ligge på 105.440 DKK inkl. montering og moms men uden udskiftning af undertag samt øvrige energiforbedringer (isolering mv.). Bemærk, at Bygningsreglementet stiller krav om isolering, hvis man i forvejen foretager tagrenovering, såfremt det er rentabelt. Læs mere om det her.

Er det en god idé at lægge ståltag ovenpå det eksisterende?

Ståltag

Mellem 1960-1980 blev der bygget omkring 450.000 nye parcelhuse i Danmark. En stor andel af disse huse er parcelhuse, som blev belagt med en billig og let tagbelægning af bølgeeternitplader. Nogle af disse tag indeholdt endda asbest. Parcelhusenes tage er i disse år nået en alder, hvor det er nødvendigt at udskifte dem. I den forbindelse har mange valgt at bevare hele det eksisterende tag og montere ny belægning af profilerede stålplader ovenpå den gamle tagbelægning. Det eksisterende tag fungerer altså som et slags undertag. Men er det en god idé?

Fordelen ved at lægge ståltag på det eksisterende tag er åbenlys: man sparer penge. Faktisk kan man spare mellem 30-40 pct. af den samlede omkostning til tagrenovering ved at bevare det eksisterende.

En af ulemperne ved at lægge ståltag på det eksisterende tag er, at man ikke altid har mulighed for at kontrollere om der skulle være opstået skader på den underliggende tagkonstruktion. Det kan føre til bekostelige fugt- og skimmelskader, dårligt indeklima eller dårlig isolering.

En ligeså betydelig ulempe er hvis det eksisterende eternittag indeholder asbest. I 2019 vedtog Holland en lov om, at alle asbesttage skal være fjernet senest i 2024 grundet sundhedsfaren. Man kunne forestille sig, at EU kommer med et direktiv som vil kræve noget lignende blandt medlemslandende. Eller at det danske Folketing vedtager en lignende lov som Hollands. Hvis det bliver en realitet i Danmark, at alle asbestholdige tag i Danmark skal fjernes inden et givent årstal, og man har lagt ståltag ovenpå det eksisterende asbestholdige eternittag, betyder det, at hele taget skal brydes op igen. Det vil i så fald være dyrt.

Om det er en god idé at lægge et ståltag ovenpå det eksisterende tag afhænger altså af følgende:

 • At det eksisterende tag ikke er asbestholdigt (du kan tjekke om dit tag er asbestholdigt ved at følge vores guide her).
 • At der ikke er risiko for, at fugt- eller skimmelskader i det eksisterende tagværk.
 • At det eksisterende tag er godt isoleret og lever op til kravene om efterisolering på 300 mm (læs mere her).

Generelt anbefaler vi dog, at du rådfører dig med en byggetekniker, før du beslutter dig.

Ulemper ved ståltag

Selvom ståltaget er fortsat stigende i popularitet i det danske parcelhus-landskab, er det heller ikke uden sine ulemper:

 • Montering af ståltag er ikke gør-det-selv: modsat fx tagpap bør man ikke selv montere ståltag. Metalplader og tagdækning er en kombination, som kræver professionelle håndværkere. Her gælder det om at have erfaring samt et omfattende kendskab til materiale og metode – hvis du altså vil have et ordentligt resultat som ikke senere vil føre til fugtskader.
 • Ikke alle tag er velegnet til ståltag: for at man kan få ståltag, skal taget mindst have en hældning på 12 grader. Hvis ikke taget har det, vil tagpap være mere velegnet. Derudover må man kun anvende ståltag, hvis tagkonstruktionen har tilstrækkelig med ventilation. Hvis ikke det er tilfældet, kan man risikere, at der dannes fugt og kondens på undersiden af taget.
 • Variationer i priser: foruden den store variation i priser baseret på landsdel (og deraf løn til håndværkeren), vil ståltag også være noget dyrere at montere, hvis det skal bruge specialmål og således skal skæres til.

Billigt ståltag: hvordan sparer man på udgifterne til det nye ståltag?

Ståltag gråt

Selvom ståltaget er et af de billigere typer af tag, kan et nyt ståltag alligevel løbe op i adskillige tusinde kroner. Det får mange mennesker til at stille det naturlige spørgsmål: er der på nogen måde, at jeg kan spare på det nye ståltag? Og ja, det er der. Her er tre tips til at spare på udgifterne:

1. Indhent tilbud på arbejdstimer fremfor totalentreprise

En af måderne hvorpå man kan spare flest penge på det nye ståltag er ved at indhente tilbud på arbejdstimer fra tagfirmaet fremfor totalentreprise. Det betyder, at du selv skal stå for indkøb af materialer og styring af byggeprojektet. Det betyder også, at du kommer til selv at skulle bruge mere tid på det.

Ikke desto mindre kan man spare mange tusinde kroner på kun at købe arbejdstimer fra tagdækkeren fremfor totalentreprise. Tagfirmaerne tager sig nemlig som regel godt betalt for materialer, mens at du vil kunne få dem langt billigere, hvis du selv indkøber. Selv at stå for byggeprojektet er som udgangspunkt kun noget du bør gøre, hvis du har erfaring fra lignende tidligere opgaver, da du bør have kendskab til, hvilke nye materialer der skal købes.

2. Vælg en selvstændig tagdækker fremfor et stort firma

Jo større tagfirmaet er, jo flere faste udgifter vil der som regel også være, ligesom der som regel også vil være flere på lønningslisten. Det betyder, at den samlede pris for kunden (dig) vil være højere ift. hvis du vælger en selvstændig tagdækker.

Derfor kan det betale sig at finde en god selvstændig tømrer. Husk at sikre, at den selvstændige tømrer er en del af en garantifond som fx garantifonden fra Danske Tagdækkermestres Brancheforening.

3. Læg ståltag ovenpå eksisterende tag

Som berørt i forrige afsnit vil det i nogle tilfælde være muligt at lægge ståltag ovenpå det eksisterende tag – typisk eternittag. I så fald vil det eksisterende tag fungere som et slags undertag for ståltaget. Vælger man at lægge ståltag ovenpå det eksisterende tag er det muligt at spare mellem 30-40 pct. af den samlede udgift til tagrenoveringen ved at bevare det eksisterende tag.

Hvad koster et HP-ståltag per m2?

HP Ståltag er en dansk ståltagproducent, som blev stiftet i 1998. HP Ståltag leverer skrædderskyede løsninger til slutbrugeren. Af samme grund har de ikke deciderede prislister for de enkelte ståltag men leverer et tilbud ved efterspørgsel.

Prisen for et nyt HP-Ståltag inkl. montering og moms fås fra kr. 650 per m2. De specifikke priser vil dog afhænge af det specifikke produkt samt løsningen. Læs mere på hp-staaltag.dk.

Hvad koster et Decra Aerodek ståltag per m2?

Decra ståltaget har ændret navn og hedder nu AeroDek. Et AeroDek ståltag fås i to forskellige modeller – AeroDek Classic og AeroDek Elegance – og mange forskellige farver og teksturer. Et Decra ståltag koster typisk mellem 800-950 DKK per m2 alt inklusive. Du kan læse mere om AeroDek (også kendt som Decra) – herunder om priser – i vores uddybende artikel her.

Hvad koster et Lindab ståltag per m2?

Lindab ståltag fås til en pris på ca. 665 DKK per m2 inkl. montering og moms.

Hvad koster et Plannja ståltag per m2?

Plannja ståltag koster ca. 500 DKK per m2 inkl. montering og moms.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

13 kommentarer til “Ståltag pris: Se prisberegner & priseksempler for 2024”

  • Hej Jørgen

   Ja, man kan med fordel lægge ståltag ovenpå det gamle tagpaptag. Hvis du vælger den løsning, skal du blot sikre dig, at hældningen på taget er stor nok. Ellers risikerer du, at der dannes kondens mellem de to tage, som kan føre til fugtskader.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar
  • Hej Anne Marie

   Ja, før man lægger ståltag på et eksisterende asbestholdigt tag, vil taget gennemgås for utætheder. Her kan man også vælge at få renset taget. Man skal blot være opmærksom på, at Arbejdstilsynet har en række regler for rensning af asbestholdigt tag, herunder at udstyr, arbejdstøj mv. skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Du kan læse mere om det i vores artikel her.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar
  • Hej Johannes
   Det er sjældent nogen god idé at lægge ståltag ovenpå det gamle betontag. Med en gennemsnitlig vægt i omegnen af 35-40 kilo per kvadratmeter betontegl betegnes betontag som værende en tung tagtype. Et ståltag ovenpå det tunge betontag kan resultere i en vægtforøgelse, som tagets spær ikke nødvendigvis kan bære. Derudover vil det være svært at fastmontere ståltaget på ståltaget, da betontegl er vanskelige at skrue i. Uden at kende yderligere til omstændighederne bør du derfor overveje en hel udskiftning af det eksisterende tag.
   Bh Redaktionen

   Svar
 1. Hvad vil det ca koste at få lagt 200kvm stålpladetegl+ undertag og nedtagning af gamle beton tegl. Gerne pris på hver ting. Kan måske arranger nedtagning af tegl selv.

  Svar
  • Hej Flemming
   Det vil selvsagt ikke være muligt at give et præcist estimat for den endelige pris uden at kende yderligere til taget og opgavens omfang. Dog kan jeg give dig følgende fingerpeg:

   – Nyt ståltag: hvis vi antager nyt decra ståltag på 200 kvm uden hverken udskiftning af ovenlysvindue, kviste eller skorsten, vil prisen ligge på ca. 150.000 DKK inklusive moms og montering.
   – Nyt undertag: koster ca. 210-350 DKK per kvm. For et nyt undertag på 200 kvm, vil prisen altså ligge et sted mellem 42.000-70.000 DKK inkl. moms og montering.

   Således ender du på en samlet pris på ca. 192.000-220.000 DKK inkl. moms og aflønning.

   Hvis du vil have et mere præcist tilbud, anbefaler jeg, at du benytter formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk her. Når du har udfyldt formularen til opgaven, vil du modtage tre uforpligtende bud fra tre forskellige tagfirmaer. Du kan også vælge at afvise alle tilbuddene, hvis du blot ønsker et mere præcist bud på, hvad opgaven kommer til at koste.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar
 2. Hej Tagtjekker

  Tak for en nem og overskuelig prisberegner.

  I skriver at prisberegneren er ekskl. eventuelt nyt undertag, tagkonstruktion samt tagrender.

  Hvad med nye lægter inkl. evt opklodsning samt vindskede og stern – er det med i prisen?

  Svar
  • Hej Birger

   Ja, det er inkluderet i prisestimatet. Det er dog vigtigt at pointere – som også er bemærket flere steder i artiklen – at prisestimatet er forbundet med en usikkerhedsmargin på ca. +/- 15 pct. Jeg anbefaler derfor, at I indhenter tilbud på nyt ståltag fra vores samarbejdspartner 3byggetilbud her, hvis I vil have et mere retvisende prisestimat.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar
  • Hej Torben

   Ja, man kan godt lægge nyt ståltag ovenpå det gamle ståltag.

   Du bør dog være opmærksom på, at der er en række ulemper forbundet med at lægge nyt tag ovenpå det eksisterende – uanset hvilken ny tagbelægning der er tale om. Ulemperne kan bl.a. være manglende tilsyn med skader og utætheder, manglende isolering og muligvis en reduceret levetid af taget.

   Du kan læse mere om at lægge nyt tag ovenpå det eksisterende i vores artikel her.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.