Solcelleanlæg med batteri: Se priser, fordele og info

Et solcelleanlæg som investering forrenter sig typisk med 10-15% om året gennem en lavere elregning. Med et batteri til solcelleanlægget kan du øge udnyttelsesgraden af solenergien i husstanden fra 50% til 80%.

Læs om priser på et solcelleanlæg med batteri, fordele og hvorvidt gør-det-selv er en mulig løsning. Du kan også finde vores oversigt med solcelleanlæg med batteri der rangerer bedst i test.

Få gratis rådgivning og 3 tilbud på nyt solcelleanlæg med batteri

Hvis du vil have et tilbud på solcelleanlæg med batteri, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer på et nyt solcelleanlæg – Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Hurtigt svar og tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning

Hvad koster et solcelleanlæg med batteri?

Prisen på et solcelleanlæg med batteri ligger på mellem 65.000-160.000 kr. inkl. montering og tilslutning. Denne pris antager et solcelleanlæg velegnet til en gennemsnitlig husstands strømforbrug med to voksne og to børn (3-10 kWp solcelleanlæg).

Mange leverandører tilbyder en samlet pakkeløsning for solcelleanlæg med batteri (også kendt som hybrid solcelleanlæg). En sådan løsning inkluderer solcelleanlæg, hybridinverter, batteri samt eltilslutning og montering.

Se de vejledende priser nedenfor:

Solcelleanlæg med batteri, effektPris inkl. montering og tilslutningPris ekskl. montering og tilslutning
3 kWp (ca. 2.700 kWh årligt)65.000-70.000 kr.50.000-55.000 kr.
4 kWp77.000-90.000 kr.57.000-75.000 kr.
6 kWp100.000-116.000 kr.80.000-101.000 kr.
7 kWp112.000-130.000 kr.92.000-115.000 kr.
10 kWp150.000-160.000 kr.130.000-145.000 kr.

Bem.: (1) Prisestimaterne bygger på manuel gennemgang af leverandører i oktober 2023 (2) I prisen antages, at batteriets kapacitet (kWh) svarer til solcelleanlæggets effekt (kWp). Ønsker du et batteri med lavere kapacitet, skal du forvente lavere priser. (3) Prisspændet inkluderer også 1- og 3-faset inverter, hvorfor nogle af prisspændene overlapper.

Foto: Solartag.

Hvilken størrelse batteri skal jeg vælge?

For private boligejere anbefales det ofte at vælge batterier til solcelleanlæg med en kapacitet på mellem 5-10 kWh. Til sammenligning forbruger en gennemsnitlig dansk familie cirka 12 kWh dagligt.

En tommelfingerregel siger, at batteriets kapacitet bør matche dit solcelleanlægs samlede kWp. Hvis dit anlæg har en kapacitet på 7 kWp, vil et 7 kWh batteri som tommelfingerregel derfor være passende.

Kan gør-det-selv solcelleanlæg betale sig?

Solcelleanlæg
Foto: Solartag.

Du kan spare mellem 11.000-21.000 kr. ved selv at montere solcelleanlægget. Professionel montering og tilslutning af et hybrid solcelleanlæg varierer i pris fra 15.000-25.000 kr., afhængigt af anlæggets størrelse. Eltilslutningen, som typisk koster ca. 4.000 kr., skal dog altid udføres af en autoriseret elektriker.

Generelt anbefales det ikke at montere solcelleanlægget selv. Nogle leverandørers garanti bortfalder ved selvmontering, og installatørerne tilbyder ofte en forsikring, der dækker eventuelle problemer under installationen.

Du kan med fordel vælge en installatør, som er tilknyttet VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsen.dk, hvis du vælger at hyre en fagperson til opgaven.

Hvordan udføres gør-det-selv solcelleanlæg med batteri?

Er der tale om montering af et mindre solcelleanlæg som monteres på en betrædelig tagoverflade med en lav taghældning, kan du muligvis selv give dig i kast med at montere solcelleanlægget. Følg altid producentens anvisninger for montage.

Der findes leverandører, der sælger solcellesæt, som er specifikt tiltænkt gør-det-selv og som indeholder alt, hvad du behøver for at foretage monteringen selv. Overordnet set vil processen se ud som følger:

 1. Forberedelse af taget: Til fastgørelse af solcellerne anvendes ofte aluminiumsskinner, der fastgøres direkte på taget. Udførelse og metode vil afhænge af tagbelægningen.
 2. Montering af solcelleanlæg: Solcelleanlægget monteres på aluminiumsskinnerne efter producentens anvisninger.
 3. Montering af inverter og batteri: Find en passende placering indendørs – Helst nær solcelleanlægget for at minimere kabelføringen. Monter inverteren og batteriet på en væg.
 4. Eltilslutning: Selve eltilslutningen skal altid udføres af en autoriseret elektriker. Forvent at betale omkring 4.000 kr. for dette.

Hvilket solcelleanlæg med batteri er bedst i test?

Generelt er billedet, at de solcelleanlæg, der findes på markedet, leverer den mængde strøm, som producenten har angivet. Du kan derfor have tiltro til, at solcelleanlæggenes ydeevne lever op til, hvad der angives i databladet.

I databladet er den maksimale ydeevne (målt i Wattpeak, Wp) det bedste mål for, hvor effektivt solcelleanlægget er. ‘Tolerance output’ angiver den potentielle afvigelse fra Wattpeak.

Hvad er fordelene ved batteri til et solcelleanlæg?

Ved at tilkoble et batteri til dit solcelletag kan du lagre den energi, solcelleanlægget producerer i dagtimerne, og dermed udnytte den om aftenen og natten. Forvent, at udnyttelsesgraden af solcelleanlæggets energi stiger fra 50% til 80% med et batteri.

Mange moderne batterier, f.eks. XOLTA, er desuden tilkoblet internettet. På den måde kan batteriet kombinere data om vejrudsigt, forbrugsmønstre og fremtidig strømpris til automatisk at købe støm fra elnettet og lagre det på batteriet, når strømprisen er lav.

Den indkøbte el kan derefter forbruges af husstanden på de tidspunkter, hvor strømprisen er høj og hvor solcelleanlægget ikke producerer strøm.

Et XOLTA-batteri lagrer ikke kun din egenproducerede strøm. Estimerer algoritmen en stor difference i elprisen i løbet af et døgn og forventes en lav produktion fra solcelletaget den pågældende dag, køber XOLTA-batteriet strøm, når elprisen er lav (markereret med grøn), som derefter kan forbruges, når elprisen er høj (markeret med rød). Data: gennemsnitlig spotpris per døgn fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Kilde: Nord Pool.

Hvornår er et batteri til solcelleanlægget en god idé?

Foto: Solartag. Xolta-batteri.

Investering i et batteri til dit solcelleanlæg er som regel en god investering til dit solcelleanlæg – og særligt hvis dit daglige forbrug ikke falder sammen med solcellernes produktionstimer. Den overskydende solenergi opbevares i batteriet, klar til anvendelse om aftenen eller natten, hvor strømprisen ofte er på sit højeste.

For husstande, der er hjemme i dagtimerne, kan et batteri være mindre attraktivt, sammenlignet med de hjem, der står tomme i solens produktionstimer.

Alternativt til lagring kan overskydende energi sælges tilbage til elnettet, men overvej disse faktorer først:

 • Reducer dine eludgifter med egen strøm: Ved direkte brug af strøm fra batteriet undgår du ekstra afgifter, der kan udgøre en væsentlig del af elregningen (afgifter udgjorde ifølge Greenpowerdenmark.dk 47% af den samlede elregning i 2. kvartal 2023). Dette betyder i praksis en markant besparelse frem for at sælge og så købe strøm tilbage.
 • Vær opmærksom på beskatning af strømsalg: Med et batteri undgår du skatten på strømsalg, som aktuelt ligger på 60% for indtægter over 7.000 kr. årligt pr. person i husstanden (læs mere på Skat.dk). Hvis din årlige produktion af overskudsstrøm estimeres at overstige denne grænse, kan et batteri være en økonomisk fordel.

Er elbil og solcelleanlæg med batteri en god kombination?

Hvis du allerede ejer en elbil, kan et solcelleanlæg med batteri være en attraktiv mulighed for at reducere dine eludgifterne, fordi batteriet øger elbilens anvendelse af strøm fra solcelleanlægget.

Du skal dog være opmærksom på elafgiftsrefusionen. Når du lejer en privat ladestander hos en ladeoperatør, kan du få refusion for elafgiften for den del af strømmen, som du bruger til at oplade elbilen. Hvis du har et solcelleanlæg, er du som udgangspunkt ikke berettiget til denne refusion.

Før du beslutter dig for et solcelleanlæg, bør du derfor afveje, om den årlige potentielle besparelse fra solcelleanlægget er større end den potentielle årlige refusion af elafgiften (minus abonnementsudgifter til ladestander).

Hvilke parametre bør jeg vælge et batteri ud fra?

Kapacitet

Kapaciteten på et batteri angiver mængden af energi, det kan lagre – typisk angivet i kWh. Man kan typisk finde batterier med en kapacitet på mellem 3-10 kWh til private husstande.

Den ideelle kapacitet afhænger af husstandens strømforbrug i aftentimerne og når solcelleanlægget forventeligt ikke vil producere strøm.

Levetid og garanti

Et lithiumbatteri mister med tiden og antallet af opladningscyklusser sin kapacitet. Derfor skal du altid tjekke den forventede levetid og ydelsesgaranti på batteriet i databladet.

F.eks. har XOLTA-batteriet en forventet levetid på 15 år og en ydelsesgaranti på 10 år. Ydelsesgarantien garanterer, at batteriet har en kapacitet på mindst 70 pct. efter 10 år sammenlignet med da batteriet blev monteret.

Afladningshastighed og antal faser

Batteriets afladningshastighed angiver, hvor meget strøm batteriet kan levere til husstanden i realtid – altså hvor meget strøm batteriet kan levere et givent øjeblik.

Det kan være relevant, hvis din husstand har et højt strømforbrug på spidstidspunkter i løbet af døgnet.

Intelligent batteri som køber strøm, når det er billigt

Mange moderne batterier er tilkoblet internettet. På den måde kan batteriet kombinere data om vejrudsigt, forbrugsmønstre og fremtidig strømpris til automatisk at købe strøm fra elnettet og lagre det på batteriet, når strømprisen er lav.

F.eks. er strømmen typisk billig midt på dagen og dyr om aftenen. Batteriet kan ved at tilgå data om vejrudsigten vurdere, om solen forventeligt vil kunne lade hele batteriet op – hvis ikke, vil batteriet købe strøm på billige tidspunkter i løbet af dagen.

Et intelligent batteri øger besparelsespotentialet fordi det ikke kun lagrer solenergien men også optimerer strømkøb og -forbrug. Xolta er i øjeblikket det eneste batteri, som tilbyder en intelligent løsning på det danske marked, men flere aktører vil forventeligt tilbyde intelligente løsninger i fremtiden.

Et XOLTA-batteri lagrer ikke kun din egenproducerede strøm. Estimerer algoritmen en stor difference i elprisen i løbet af et døgn og forventes en lav produktion fra solcelletaget den pågældende dag, køber XOLTA-batteriet strøm, når elprisen er lav (markereret med grøn), som derefter kan forbruges, når elprisen er høj (markeret med rød). Data: gennemsnitlig spotpris per døgn fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Kilde: Nord Pool.

Hvilke typer solceller findes der?

Der findes tre typer solceller, man kan vælge til sit solcelleanlæg: monokrystaliske solceller, polykrystallinske solceller og tyndfilmssolceller. Alle tre typer har sine fordele og ulemper hvad angår effekt, pris, optimalt produktionsvejr og levetid.

Monokrystallinske solceller er mest effektive men typisk også de dyreste.

Monokrystallinske solceller

Monokrystallinske solceller er den solcelleteknologi, der har den højeste virkningsgrad, men er også den dyreste. De har en ensartet sort eller grå overflade og er særligt tiltaget i popularitet som solcelleanlæg de seneste år.

I dag kan man få monokrystallinske solceller med bypass dioder, hvor hvert solcellepanel er delt op i eksempelvis 3 felter, som sikrer optimal produktion, selvom der er skyggepåvirkninger, fugleklatter eller andet, der spærrer for solens stråler.

 • Paneleffektivitet: garanteret 17% og ofte mere (andel af solenergi omdannet til strøm)
 • Typisk ydelsesgaranti: 80 procent efter 20-25 år
 • Total levetid: 30-40 år

Polykrystallinske solceller

Polykrystallinske solceller har en smule lavere virkningsgrad, men til gengæld er de også billigere. Udseendemæssigt er overfladen mere ujævn og uensartet, hvilket gør polykrystallinske solceller mindre diskrete ift. monokrystallinske.

Selvom polykrystallinske solceller har omkring samme total levetid som monokrystallinske, skal inverteren for denne type solceller udskiftes efter blot 10-20 år, da den ikke kan holde lige så længe som solcellerne.

 • Paneleffektivitet: 13-19% (andel af solenergi omdannet til strøm)
 • Typisk ydelsesgaranti: 80 procent efter 20-25 år (inverter skal dog skiftes efter 10-20 år)
 • Total levetid: 30-40 år

Tyndfilmssolceller

Tyndfilmssolceller – også kendt som amorfe solceller – anvendes særligt i integrerede solcelletage, hvor solcellerne er indbygget i tagstenene. Vi kender teknologien fra lommeregnere, hvor de er karakteriseret ved at have en homogen og mørk overflade.

Tyndfilmssolceller adskiller sig fra mono- og polykrystallinske solceller ved at være mest effektive i skyet gråvejr, hvilket er en fordel på vores breddegrader, hvor det oftere er skyet. Til gengæld er tyndfilmssolceller ikke lige så effektive i solskin, ligesom de generelt er en smule mindre effektive end f.eks. monokrystallinske solceller.

 • Paneleffektivitet: 15-16% (andel af solenergi omdannet til strøm)
 • Total levetid: 40-50 år (inverter skal dog skiftes efter 10-20 år)
Foto: Solartag.

Hvilke typer batterier findes der til solcelleanlæg?

Man kan typisk vælge mellem to forskellige slags batterier: Et lithium-batteri eller et gel-batteri. Lithium-batteriet vil klart være at foretrække til et solcelleanlæg pga. dets levetid, men det er til gengæld noget dyrere end gel-batterier. Lithium-batteriet er det mest udbredte.

 • Lithium-batteri: Anvendes bl.a. i mange moderne elektroniske enheder som smartphones og bærbare computere. Lithium-batteriet har en levetid på ca. 20 år.
 • Gel-batteri: Af samme type som findes i 12-volts-batterier, der sidder i stort set alle biler. Gel-batteriet har en levetid på ca. 5 år.

Hvor mange solcelleanlæg findes der i Danmark?

Ifølge Danmarks Statistik (dst.dk) er der solcelleanlæg i 113.000 danske husstande. Størstedelen af disse anlæg er placeret i Jylland, både i absolutte tal og i forhold til den samlede boligmasse.

I Jylland er solcelleanlæg særligt udbredte. Hedensted, Skive og Rebild er de kommuner, hvor andelen af solcelleanlæg pr. bolig er højest, med henholdsvis 9%, 8% og 8%.

Kilde: dst.dk

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.