Pris på nye tagrender: Guide & prisberegner inkl. montering (2022)

Et almindeligt hus modtager hvert år omkring 100 tons nedbør i form af regn og sne. Hvis tagrenderne har for små dimensioner eller er utætte kan nedbøret forårsage alvorlige fugt- og vandskader i husets kælder. Samtidig betyder utætte tagrender også, at regnvandet ikke ledes væk fra husets facade og beskytter mod nedbrydning og frostspringninger. Endeligt forårsager utætte tagrender faktisk også en højere varmeregning.

Derfor er der mange gode grunde til at investere i nye tagrender, hvis de eksisterende tagrender er utætte eller for små. Nedenfor finder du vores prisberegner for nye tagrender inklusiv montering samt en udførlig guide til udskiftning af eksisterende tagrender.

Hvad koster nye tagrender inkl. montering?

Den endelige pris for nye tagrender afhænger som bekendt af en lang række faktorer, hvorfor generelle estimater vil være forbundet med usikkerhed. Alligevel kan du bruge vores prisberegner nedenfor som et generelt estimat for den samlede pris på nye tagrender inklusiv montering af en professionel håndværker samt moms.

Priserne som ovenstående prisberegner tager udgangspunkt i kan ses nedenfor. De generelle priser for de forskellige tagrendetyper er som følger:

TagrendetypeMeterpris (inkl. montering og moms)Meterpris (ekskl. montering inkl. moms)
Ståltagrender350 DKK100 DKK
Plasttagrender320 DKK100 DKK
Zinktagrender390 DKK140 DKK
Kobbertagrender590 DKK200 DKK

De fleste tagrender vil kræve afløb som kan lede vandet fra tagrenderne ned til kloakken. Stykprisen per afløb tager udgangspunkt i et 3 meter langt afløb. Det vil sige, at hvis dit hus er meget højt – og tagrenderne derfor sidder højt – skal du derfor regne med at betale mere per afløb. Ligeledes vil de fleste tagrender kræve hjørner, hvis huset er vinkelhus, eller hvis du har valmet tag.

Priserne for det respektive tillægsudstyr er som følger:

TagrendetypeNedløb af 3 meter (inkl. montering og moms)Hjørne (inkl. montering og moms)
Ståltagrender900 DKK300 DKK
Plasttagrender850 DKK320 DKK
Zinktagrender1200 DKK390 DKK
Kobbertagrender1300 DKK490 DKK

Bestil 3 gratis tilbud på et nye tagrender

Generelle estimater for nye tagrender er forbundet med en vis usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for nye tagrender, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige håndværkerfirmaer på nye tagrender. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Hvad afhænger prisen af?

Som tidligere beskrevet vil den endelige pris på nye tagrender afhænge af en lang række faktorer som betyder, at generelle estimater er forbundet med en vis usikkerhed.

 • Tagrendetype: den endelige pris på tagrenderne vil afhænge af, hvilken type tagrende du vælger. Fx koster plasttagrender ca. 100 DKK ekskl. montering og 320 DKK inkl. montering, mens zinktagrender koster ca. 140 DKK ekskl. montering og 390 DKK inkl. montering. Til gengæld holder plasttagrender typisk kun 15-25 år, mens man kan regne med, at zinktagrender holder 30-35 år.
 • Husets kompleksitet: med ‘husets kompleksitet’ menes antallet af hjørner, om hvorvidt det er et sadeltag med valm mv. Jo mere komplekst huset er, jo mere tillægsudstyr som tagrendehjørner og afløb vil det kræve og jo dyrere vil den endelige pris på tagrenderne blive.
 • Hvorvidt eksisterende tagrende udskiftes: hvis der i forvejen har været tagrender, er det blot forfjedrene som skal udskiftes, hvorfor der skal bruges færre penge på tillægsudstyr. Skal en helt ny tagrende til gengæld installeres (fx ved nybyggeri), vil prisen derfor være noget højere.
 • Gør-det-selv eller professionel håndværker: hvis du vælger selv at udskifte tagrenderne, vil prisen være væsentligt lavere, fordi der ikke går løn til en håndværker.
 • Timeløn og landsdel: timelønnen for en håndværker varierer fra landsdel til landsdel. Fx er timelønnen for håndværkere i Hovedstadsområdet noget højere end fx Sønderjylland. Derfor vil den samlede pris på de nye tagrender – såfremt du får hjælp af en håndværker til monteringen – også afhænge af landsdelen.
 • Totalentreprise eller køb af arbejdstimer: totalentrepriser – det vil sige hvor håndværkerfirmaet også tager sig af indkøb af materialer – tager sig godt betalt for materialerne. Derfor er der mange penge at spare, hvis du selv står for indkøb af materialer til tagrenderne, mens du blot indhenter tilbud på arbejdstimer fra håndværkeren.

Typiske problemer med tagrenderne: sådan ved du, at de skal udskiftes

Tagrender rens og vedligeholdelse

Generelt er følgende gode indikationer på, at tagrenderne bør udskiftes:

 • Blade, jord og andet skidt tilstopper ofte (mere end én gang årligt) tagrenderne.
 • Mos fra taget glider nemt ned fra taget og tilstopper tagrenderne.
 • Tagrenderne sidder for lavt i forhold til tagbelægningen. Det betyder, at vandet ikke løber ned i tagrenden men udover tagrenden. Det kan forårsage store fugtskader i kælderen, da vandet ikke løber ned i kloakken men i stedet ned i jorden omkring kælderen.
 • For små dimensioner af tagrenderne betyder, at tagrenderne bliver fulde ved store regnskyl, og regnvandet løber således over tagrenden. Det kan ligesom forrige punkt forårsage alvorlige fugtskader i kælderen. Læs mere om de korrekte størrelser af tagrenderne under afsnittet “Tagrender størrelser”.
 • Bagfald: hvis tagrenderne ikke er vinklet mod tagrendens afløb, ender vandet i den forkerte ende af tagrenden og ledes derfor ikke væk gennem afløbet.
 • Utætte tagrender: Når tagrenderne begynder at blive utætte i samlingerne er det tid til at udskifte dem. Generelt kan ældre tagrender rammes af huller, revner eller utætte samlinger.

Overblik: sammenligning af de forskellige typer tagrender

Som beskrevet i forrige afsnit findes der fire typer tagrender: ståltagrender, zinktagrender, plastiktagrender og kobbertagrender. Nedenfor finder du en sammenligning af de forskellige typer tagrender:

TagrendetypeMeterpris (med montering)Meterpris (uden montering)Gør-det-selv-egnetPasser tilLevetid
Plasttagrender320 DKK100 DKKJaAlle huse, undtagen palælignende villaer15-25 år
Ståltagrender350 DKK100 DKKJa, nogenlundeAlle huse, på nær huse på nær huse tæt på kyster30-35 år
Zinktagrender390 DKK140 DKKJa, nogenlunde*Alle huse, særligt i saltholdig luft omkring kyst30-35 år
Kobbertagrender590 DKK200 DKKNejPalæ-lignende villaer25-35 år

*Limløsning (ikke lodning)

Tagrender i stål

Ståltagrende

Tagrender i stål er blandt de mest populære typer tagrender i Danmark. Det modstandsdygtige stål betyder, at ståltagrender har en lang levetid på 30-35 år som følge af det modstandsdygtige materiale. En anden fordel ved materialet er også, at man kan stille en stige op ad tagrenden uden at være nervøs for, om tagrenden giver efter for stigen. Det er særligt en fordel, når man fx skal rense tagrenden for blade og andet skidt. Tagrender af plastik eller kobber kræver, at stigen stilles op ad et rendejern, da man ellers risikerer at beskadige tagrenderne. Endeligt er ståltagrender forholdsvis billige ift. fx zinktagrender eller kobbertagrender.

Ulempen ved stål er, at det let ruster og påvirkes af saltholdige klimaer, fx tæt på kyster. Af samme grund fraråder en den store danske producenter af ståltagrender – Plastmo – at man bruger ståltagrender, hvis man bor under 10 km fra Vestkysten. Bor man under 10 km fra andre kyster og er taget belagt med glaseret tegl, engoberede tegl eller glat ståltag, fraråder Plastmo også ståltagrender.

Tagrender i plastik

Tagrende plastik

Tagrender af plastik er en anden populær tagrendetype som især findes i parcelhusområder. Fordelen ved plastiktagrender er, at det kan opsættes i alle miljøer, da det i modsætning til andre tagrendematerialer ikke ruster og således ikke påvirkes af saltholdige miljøer. Tilsvarende tåler plasten kulde, sne og is og kan opsættes ved alle tagtyper.

En anden fordel ved plastiktagrender er, at det er et medgørligt materiale som ikke kræver særligt udstyr at montere. Fx kan plastiktagrender nemme at save igennem enten med en fintandet sav eller nedstryger. Derfor er plastiktagrender velegnede til gør-det-selv-montering.

Ulemperne ved plastiktagrender er som følger:

 • Det lette materiale i denne type tagrende betyder, at stiger ikke bør sættes op ad tagrenden, da det risikere at beskadige tagrenden. Derfor bør stigen stilles op ad et rendejern, når tagrenden besigtiges.
 • Rent æstetisk er plastiktagrender ikke velegnet til alle typer huse, fx palælignende villaer.

Husk ekspansionsstykker

Plast udvider sig meget i varmen, og derfor er det nødvendigt at installere specielle ekspansionsstykker i plasttagrenderne, når:

 • Afstanden mellem nedløbene overstiger 18 m og hvor ekspansionstudstykket ikke giver tilstrækkelig plads for ekspansion
 • Tagrenden hele vejen rundt om bygningen
 • Der er mere end 8 meter mellem to geringer

Stål, kobber og zink udvider sig ikke så let, så der skal tagrenderne være længere, før du skal installere ekspansionsstykker.

Tagrender i zink

Ligesom tagrender i stål er zink et meget holdbart og modstandsdygtigt materiale. Ligesom tagrender af plastik tåler zinktagrender saltholdigt miljø, hvorfor det godt kan bruges tæt på kyster. Zink er et smukt materiale som er velegnet til alle moderne typer huse.

Zinktagrender skal enten loddes eller limes sammen. Zinktagrender fra Plastmo og RHEINZINK kan enten loddes eller limes sammen, hvorfor det er velegnet til gør-det-selv. Zinktagrender fra VM Zinks kan dog kun loddes sammen, hvorfor det ikke er velegnet til gør-det-selv.

Tagrender i kobber

Kobbertagrender er den dyreste type tagrender, men til gengæld giver den også et særligt æstetisk og eksklusivt udtryk. Rent praktisk er fordelen ved kobber ift. stål, at det ikke ruster og således er velegnet i saltholdige miljøer.

Vedligeholdelse og rens af tagrender

Tagrender skal efterses og renses minimum én gang om året. Hvis der er træer placeret tæt på husets tag, bør det gerne gøres oftere, da der derfor ofte ender blade og slam i tagrenderne som blokerer for regnvandets gennemgang. Tagrenderne kan renses hele året, men det er en god idé at rense dem i efteråret når bladene er faldet – så de er klar til vinterens nedbør, sne og is.

Processen for at rense tagrender er som følger:

 1. Hvis tagrenderne ikke er af stål, skal stigen støttes mod rendejern for ikke at bøje tagrenderne. Ståltagrender er kraftige og beskadiges derfor ikke af, at man støtter stigen op ad tagrenden.
 2. Brug hænderne eller andet til at fjerne blade og snavs, der har lagt sig i tagrenden.
 3. Fastgroet skidt kan renses af med en stiv børste
 4. Brug vand fra haveslangen til at spule tagrender og nedløb grundigt

Vælg tagrender i korrekte størrelser

Det er meget vigtigt, at man vælger den rigtige størrelse tagrender. For små dimensioner af tagrenderne betyder nemlig, at tagrenderne bliver fulde ved store regnskyl, og regnvandet løber derfor over tagrenden. Det kan forårsage alvorlige fugtskader i kælderen, da regnvandet ender omkring huset i stedet for at ledes ned i afløbet.

Hvis du blot skal have udskiftet eksisterende tagrender og der i øvrigt ikke har været problemer med for små dimensioner på de eksisterende tagrender, kan du måle bredden på de eksisterende tagrender og vælge den korrekte størrelse:

Bredde på eksisterende tagrendeHøjde på eksisterende tagrendeTagrendestørrelse
102 mm64 mmStørrelse 10
120 mm72 mmStørrelse 11
144 mm87 mmStørrelse 12
125 mm117 mmStørrelse 14

Tagrender sælges normalt i længderne 3 meter og 6 meter. For at undgå mange samlinger, skal du fortrinsvis bruge lange længder.

Hvis du i forvejen ikke har tagrender, skal du først beregne tagets areal for at vurdere det potentielle nedbør. Husk, at tagets areal defineres som den side af taget, som skal bruge tagrender. Du beregner tagarealet med følgende formel:

Tagets bredde * Tagets højde = Tagareal

Derudover afhænger den korrekte størrelse af tagrenden af placeringen af afløb:

Tagrende størrelse

Den korrekte tagrendestørrelse vil således være:

Tagrendestørrelse10111214
Placering A128 m2200 m2295 m2365 m2
Placering B85 m2128 m2195 m2262 m2
Placering C64 m295 m2148 m2197 m2

Derudover skal du også vælge den korrekte størrelse på nedløbsrøret:

Størrelse på nedløbsrørØ75Ø90Ø110
Placering A180 m2289 m2530 m2
Placering B150 m2235 m2408 m2
Placering C126 m2200 m2365 m2

Gør-det-selv montering af tagrender

Hvis man har erfaring fra lignende gør-det-selv projekter, kan det betale sig selv at montere tagrender. Så sparer man udgifterne til aflønning af en håndværker. Dog skal man være opmærksom på, at det kun er plasttagrender, ståltagrender samt visse typer zinktagrender (såfremt det er en limløsning) som egner sig til gør-det-selv. Kobbertagrender samt visse zinktagrender kræver nemlig lodning.

Processen er som følger:

 1. Mål tagarealet med henblik på at vælge den korrekte størrelse af tagrender og afløbsrør.
 2. Buk forfjedrene og de inderste fjedre op, så du kan afmontere den gamle tagrende.
 3. Sav den gamle tagrende op: hvis tagrenden er svær at få op, kan du lette processen ved at save igennem den flere steder med en nedstryger
 4. Vip den gamle tagrende op: Så er den gamle, slidte tagrende parat til at blive løftet op. Det går nemmest, hvis du vipper den ud.
 5. Fjern forfjedrene: herefter skal de gamle forfjedre på rendejernene fjernes. Det sker bedst med en lille nedstryger eller saks til metal.
 6. Bank nye forfjedre på: nye plastforfjedre, som skal holde den nye tagrende på plads, bankes ned over rendejernene med en hammer.
 7. Kom lim på endestykkerne: lim endestykkerne til den nye tagrende grundigt rundt i kanten. Fjern overskydende lim med acetone på en klud.
 8. Montér endestykkerne: tagrendens to limede endestykker klemmes fast på de tagrendestykker, som skal sidde yderst.
 9. Mål op og læg op: den nye tagrende måles op og saves i passende stykker til husets længde. Herefter lægges den op.
 10. Samlinger: tagrendestykkerne stødes tæt sammen (vent med nedløbsstykket), og samlinger lukkes med et limet samlestykke.
 11. Afmonter det gamle nedløb: det gamle nedløbsrør fjernes ved at skrue det løs af rørholderne, som evt. også udskiftes.
 12. Streg op til tudstykket: med en tusch streger du op på tagrenden, hvor tudstykket skal sidde.
 13. Sav hullet ud: tag tudstykket af igen og sav to snit fra hver side af cirklen ind til midten. Behøver ikke være super præcist.
 14. Hul til tudstykket: Så er hullet til tudstykket savet ud. Det dækkes af tudstykket, men du bør fjerne kraftige grater med en metalfil.
 15. Montér tudstykket: tudstykket limes grundigt og monteres ud for hullet på tagrenden. Klemmes på plads med en skruetrækker.
 16. Gør nedløbsrøret klar: to stykker rør måles op og saves til i den rigtige længde med en nedstryger til bøjningsstykket og selve nedløbet.
 17. Bøjninger til nedløb: tagrenden med tudstykket lægges op i rendejernene. Det tilsavede stykke rør indsættes mellem de to bøjninger.

Videoen fra Jem&fix illustrerer hvordan tagrender monteres: 

2 kommentarer til “Pris på nye tagrender: Guide & prisberegner inkl. montering (2022)”

 1. Jeg ønsker tilbud på både zink og plastic. Vi har et gammelt palælignende hus fra 1925 med et gammelt tag i beton tegl som vi har fået vurderet til at kunne holde 10 År endnu. Vi har mørkegrå plast tagrender. Vi ønsker lidt større tagrender da de ved heftige regnskyl i underetagen ikke kan klare det. Vi overvejer kun at skifte tagrenderne ud for neden.

  Vil gerne have et tilbud på det hele. På 1.salen skal der så tagrender på 3 steder med 1 hjørne isæt 18-19 meter det er et stejlt tag så vandet løber ned langs tagstenene

  Svar

Skriv en kommentar