Gratis tagtjek: Få en gratis vurdering af taget for utætheder og revner

Ser dit tag lidt slidt og gammelt ud? I så fald er det muligt, at det ikke kun vil være en æstetisk gene for øjet. Råd, svamp og vandskader er ubehagelige følger af utætheder i et tag. Det kan derfor i høj grad betale sig at holde øje med tagets tilstand og få en vurdering af taget. Man kan enten selv tjekke taget, men der er også mulighed for – helt gratis – at få et professionelt tagtjek. Tagspecialisten vil grundigt gennemgå taget og vurdere, om der er brug for en reparation, en renovering eller en hel udskiftning af taget.

Bestil et gratis tagtjek i hele landet

Det prisvindende og populære tagfirma Jydsk Tagteknik tilbyder i øjeblikket et gratis tagtjek for tagets tilstand og eventuelle skader og utætheder.

Tagkonsulenten fra Jydsk Tagteknik gennemgår nøje taget samt tilbehør på taget. Efter gennemgang laver konsulenten en dybdegående rapport på stedet, som giver et overblik over tagets tilstand og forventede levetid. Han vil ligeledes give et uforpligtende tilbud på udbedring af eventuelle skader på taget.

 • Gratis tagtjek i hele landet
 • Helt gratis og uforpligtende tagtjek
 • Bestil et gratis tagtjek gennem formularen på under 5 minutter

Video: processen for et gratis tagtjek hos Jydsk Tagteknik

Jydsk Tagteknik Tagtjek med rapport 2017

Hvorfor skal man få lavet et tagtjek?

Taget er den vigtigste komponent i huset, når det kommer til at holde huset tørt og tæt. Hvis man ikke regelmæssigt får tjekket tagets tilstand, kan det give alvorlige fugt- og vandskader. Er taget utæt, er det nemlig ikke bare taget det går ud over, men kan også føre til massive ødelæggelser på resten af huset:

 • Hvis utæthederne i taget ikke bliver tætnet og fugt- og vandskaderne i taget får lov til at udvikle sig, kan det resultere i, at hele taget skal udskiftes. En ny tagbelægning koster ca. 1.000-3.000 DKK per kvadratmeter.
 • Er fugt- og vandskaderne af mere alvorlig karakter, skal spær og isolering muligvis også udskiftes, hvilket løber op mod 4.000-8.000 DKK per kvadratmeter.
 • Er utæthederne i taget helt grelle, har andre dele af huset muligvis også taget skade, hvorfor det kan være nødvendigt at udskifte f.eks. indvendige vægge og lofter.

Det kan derfor i den grad betale sig at få lavet et tagtjek – gerne hver 5-10 år afhængig af tagets alder, eller når du har mistanke om, at taget ikke er i god tilstand. Og så tilbyder flere tagfirmaer at lave tagtjekket gratis.

Hvor opstår skader og utætheder i taget?

Foto: utætheder opstår ofte omkring inddækningen ved tagets skorsten.

Selvom alle tag er unikke og deraf naturligvis også de eventuelle skader taget måtte have, er der visse skader og utætheder som er mere forekommende end andre:

 • Utætheder omkring inddækninger, der typisk ligner bukket metal. De sidder ofte ved bygningsdele som skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter. Se foto til højre.
 • Utætheder ved ovenlysvinduer.
 • Utætheder i skotrenden, der hvor to tagflader mødes, fordi området er mere udsat for regnvand.
 • Utætheder ved toppen af taget omkring tagets rygning.
 • Utætheder ved tagudløbet omkring tagrender, som også er et udsat område for regnvand.

Når der tjekkes for utætheder, vil den professionelle tagekspert således ofte tjekke ekstra grundigt omkring disse områder, men han vil også tjekke for egentlige revner eller huller på hele tagfladen.

Hvordan opstår utætheder og skader på taget?

Foto: storme, orkaner, skybrud og snestorm er alle ting, som kan gøre taget ekstra udsat. Vær derfor særlig på tagets tilstand efter sådanne episoder.

Utætheder og skader kan opstå af konkrete årsager. Men hvis taget er 20-40 år gammelt, kan skaderne også skyldes almindelig slidtage og aldring af taget. De konkrete årsager tæller:

 • Monteringsfejl: en monteringsfejl kan f.eks. være, at undertaget ikke er afsluttet korrekt ved kanterne af taget eller ved ovenlysvinduer og skorsten. Det kan også skyldes, at inddækningen ved bygningsdele er udført ukorrekt og sjusket, hvorfor der hurtigt kan opstå fugt- og vandskader i taget.
 • Manglende opmærksomhed ved utætheder: hvis ikke taget regelmæssigt besigtiges og vedligeholdes, kan det hurtigt resultere i utætheder. At ignorere skader eller utætheder ved taget er det værste man kan gøre, da de resulterende fugtskader kan ende med at koste dyrt. Det er af samme årsag, at vi anbefaler, at man får foretaget et gratis tagtjek minimum hvert 5.-10. år ved et nyt tag. Hvis dit tag er ved at være udtjent og gammelt, anbefaler vi at gøre det minimum 1-2 gange om året. Husk også at renset tagrender minimum 2 gange om året.
 • Skader fra faldne træer mv.: Afbrækkede grene, væltede træer og fyrværkeri er allesammen ting, der kan slå hul på taget. Hvis man går rundt på taget, kan tagbelægningen desuden være forskubbet, revnet eller trådt i stykker.

Hvad koster et nyt tag?

Et nyt tag er en omfattende og dyr proces. Således svinger prisen på et nyt tag også gevaldigt afhængig af typen af tag og tagfladens størrelse. Derudover vil tillægsudstyr til taget gøre prisen noget højere, ligesom kompleksiteten af opgaven også vil øge den samlede pris. Ikke desto mindre kan du bruge nedenstående estimater for et nyt tag:

 • Nyt tegltag: 1.700-2.300 DKK per kvadratmeter.
 • Nyt eternittag: 800-1.200 DKK per kvadratmeter.
 • Nyt ståltag: 1.600-2.000 DKK per kvadratmeter.
 • Nyt betontag: 1.600-2.100 DKK per kvadratmeter.

Derudover vil tillægsudstyr på taget lægge til prisen:

 • Ovenlysvindue: nyt ovenlysvindue koster ca. 4.000-7.000 DKK.
 • Stigetrin: ca. 300-400 kroner per trin. Stigetrin er nødvendigt, når skorstenfejeren skal have adgang til skorstenen.
 • Kviste: kviste kan være særligt udsatte områder for fugt- og vandskader, og derfor kan det også være nødvendigt at skifte beklædningen. Her skal du typisk lægge 15.000-20.000 DKK.
 • Skorsten: hvis man skal have udskiftet taget, renoverer man typisk også skorstenen af samme ombæring. Arbejdet indebærer typisk reparation af fuger og udskiftning af inddækning (tilsvarende et udsat område for fugt- og vandskader. Her skal man regne med at betale 5.000 DKK ekstra. Hvis skorstenen er mere end 1 meter høj, skal håndværkerne bygge stillads rundt om skorstenen, og i så fald skal man regne med at lægge 7.500-15.000 DKK ekstra afhængig af kompleksiteten. Endeligt er omkring 10-15% af alle skorsten så beskadiget, at de helt skal mures om, hvor man kan forvente at betale en del mere. Husk, at reparationer og udskiftning af skorsten er omfattet af håndværkerfradraget.

Du kan prøve vores prisberegner for et nyt tag nedenfor:

Sådan kan du selv tjekke taget

Selvom det er gratis af få foretaget et tagtjek af professionelle tagfirmaer, er det også muligt selv at gøre det. Som udgangspunkt fraråder vi at gå rundt på taget: dels fordi det i sig selv kan skade tagbelægningen, da den kan forskubbes, revnes eller trædes i stykker. Dels fordi det er risikabelt at gå rundt på et tag uden sikkerhedsudstyr. Vi anbefaler således, at man tjekker taget udefra, med stige eller gennem tagvinduer.

Tjekliste for at tilse taget udefra

 • Rygningen (toppen af taget) skal være intakt.
 • Tjek for skæve eller forskubbede tagsten og tagplader, da det kan være tegn på, at de ligger løst.
 • Tjek inddækninger omkring skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter for, at de er tætte og intakte.
 • Skotrenderne skal være hele, jævne og uden for meget mos og begroning (ellers kan regnvand sidde fast og ikke ledes væk).
 • Tjek tagrender for utætheder og tilstopninger. Tagrenderne skal være i stand til at lede vand væk, og som hovedregel skal tagrenderne renses og tømmes minimum hvert halve år.
 • Kontrollér din skorsten for løse mursten, og vær sikker på, at topstenen/afdækningen sidder forsvarligt fast.

Tjekliste for at tilse det uudnyttede loft

Nedenstående tjekliste tager udgangspunkt i, at du har et uudnyttet loft, som skal tilses:

 • Tjek for fugtskjolder på indersiden af tagbelægningen, lægterne og isoleringen/gulvet.
 • Ved dagstid bør du slukke lyset og tjekke for lyssprækker i tagfladen. Lyspunkter vil indikere ujævnheder i tagoverfladen eller defekter i tagbelægningen.
 • Tjek taget i tagkonstruktionen for små runde eller ovale huller i træværket. Forekomsten af dette indikere forekomst af skadedyr såsom husbuk og borebille, der kan forårsage store skader i tagkonstruktionen.

Du kan læse mere om egen besigtigelse af et tag på i Bolius’ artikel her.

Hvor ofte skal man tjekke tagets tilstand?

Hvor ofte man skal tjekke tagets tilstand afhænger i høj grad af, hvor gammelt taget er. Hvis taget er blevet udskiftet for mindre end 15 år siden, kan man nøjes med at få tjekket tagets tilstand hver 5.-10. år. Er taget dog ældre, anbefaler vi, at man får tjekket taget minimum en gang om året og ideelt set hvert halvår.

Man kan selv foretage nogle af besigtigelserne og vedligeholdelserne af taget (f.eks. at tømme tagrender), men hvis man vil have en komplet vurdering, anbefaler vi, at man får et gratis tagtjek af et professionelt tagfirma.

Hvor ofte skal husets tag udskiftes?

Man siger som udgangspunkt, at taget bør udskiftes hvert 20.-30. år, men det afhænger i høj grad også af kvaliteten af den sidste udskiftning, antallet af bygningsdele på taget og tagbelægningens materiale.

Skal man rense og male taget, hvis det er utæt?

Nej, det hjælper ikke kun at rense og male taget, hvis taget er utæt. Hvis taget er utæt, skal man lokalisere utætheden før man renser og maler. Rensning og maling af taget tætner ikke utætheden i sig selv. Det giver en ny, stærk overflade, men det tætner ikke taget i sig selv.

Kan man få fradrag for nyt tag gennem håndværkerfradraget?

Med finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti gælder håndværkerfradraget også for 2020. Håndværkerfradraget er desuden blevet vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at hvis du har fået foretaget fradragsberettiget håndværkerarbejde jf. håndværkerfradraget tilbage til 2018, kan du stadig få fradrag for arbejdet.

For fradrag for håndværkerydelser gælder det, at man kan få et fradrag på op til 12.500 DKK per person per år for arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasninger. Er i således to personer i husstanden over 18 år, kan i samlet få 25.000 DKK i håndværkerfradrag per år. Du kan læse mere om reglerne på Skats hjemmeside her. Man kan således få fradrag for en række tagforbedringer, navnlig:

 • Isolering af tag (fjernelse af evt. gammel isolering, selve isoleringen og dampspærrer og arbejdsløn til kørsel af nyt og gammelt isoleringsmateriale)
 • Reparation og forbedring af skorsten (indsættelse af isolerende foring, indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenens højde)

Håndværkerfradraget dækker ikke:

 • Maling af tag, herunder udhæng, vindskeder og sternbrædder.
 • Udskiftning af tag i forbindelse med efterisolering. En ny tagkonstruktion hører ikke under klimatilpasninger og/eller energirenoveringer.
 • Finde frem til dele af taget der indeholder asbest, og fjerne delene herefter er fra 2018 af ikke længere fradragsberettiget.

Til sammenfatning dækker håndværkerfradraget dele af tagarbejdet – herunder isolering af tag og forbedringer af skorsten – som relaterer sig til klimaforbedringer, men det dækker således desværre ikke udskiftning af taget.

Dækker forsikringen skader på taget?

Hvorvidt forsikringen dækker skader på taget – herunder følgeskader på resten af huset ved fugt- og vandskader – afhænger af policen hos din forsikring. De fleste forsikringsselskaber dækker ikke et utæt tag. Men hvis skaden er opstået, fordi der på grund af en storm (med en vindstyrke på minimum 8) er løbet vand igennem en ellers vedligeholdt tagkonstruktionen, dækker din husforsikring sandsynligvis denne følgeskade.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

2 kommentarer til “Gratis tagtjek: Få en gratis vurdering af taget for utætheder og revner”

 1. Hej.
  Vi har en kolonihave, der består af 3 sammenhængende bygninger, hvoraf det ene har et tag af asbest. Vi vil gerne have checket om taget er ok. Ved den næste bygning har vi konstateret skimmelsvamp på et mindre område oppe under loftet, og formoder der kan være en utæthed i taget. Dette vil vi også gerne have checket og evt.udbedret.
  Jeg håber i kan hjælpe os.

  På forhånd tak.
  Dbh.
  Lisa

  Svar
  • Hej Lisa

   Tak for din henvendelse.

   Jeg vil anbefale, at du udfylder formularen til et gratis tagtjek hos vores samarbejdspartner Jydsktagteknik.dk her. Tagkonsulenten fra Jydsk Tagteknik gennemgår nøje taget samt tilbehør på taget og udarbejder en gratis rapport på stedet, som giver et overblik over tagets tilstand. Han vil ligeledes give et uforpligtende tilbud på udbedring af eventuelle skader på taget.

   Jeg håber, det kan hjælpe dig på vej. Ellers er du meget velkommen til at skrive igen.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.