Nyt tag til parcelhuset: Hvad koster det på 60’er og 70’er hus? Prisberegner og guide

Det kræver en god portion friværdi i parcelhuset for at renovere taget: en komplet tagrenovering af et 70’er hus løber ofte op på den anden side af 100.000 kroner. Til gengæld får du mulighed for at modernisere husets udseende, forbedre isolering, dagslys, pladsforhold og ikke mindst forlænge resten af husets levetid.

Hvad koster et nyt tag til 70’er huset?

Det koster mellem 1.200-2.000 kr. pr. m2 at udskifte taget på et parcelhus. Prisen afhænger af tagbelægningen, evt. tagtilbehør såsom ovenlysvinduer, inddækninger, tagrender mv.

Et parcelhus er karakteriseret ved bebyggelse i stueplan, hvilket typisk gør udskiftningen af taget betydeligt billigere. Det skyldes bl.a., at der vil være færre udgifter forbundet med stillads.

Vi har på baggrund af rundspørge blandt en række tagfirmaer i Danmark udarbejdet nedenstående prisberegner.

Tabel 1. Erfaringsmæssige kvadratmeterpriser for nyt tag
TagtypeKvadratmeterprisLevetid
Tegltag1.700-2.300 kr.60-100 år
Eternittag800-1.200 kr.20-40 år
Tagpap1.200-1.500 kr.20-40 år
Ståltag700-1.000 kr.40-50 år
Betontag1.600-2.100 kr.30-50 år

Priseksempler for udskiftning af tag på 70’er hus

Priseksempel 1: ny tagbelægning af tegl på 190 m2 tagoverflade

 • Udskiftning af tagbelægning på eksisterende tegltag af 190 m2 på 1-plans 70’er hus
 • Opgaven omfatter nedtagning af eksisterende tagbelægning, montering af undertag, lægtning, oplægning af nyt tegltag
 • Derudover monteres to nye ovenlysvinduer
 • Samlet pris: 370.000 DKK inkl. moms
 • Kvadratmeterpris: 1.950 DKK

Priseksempel 2: ny tagbelægning af eternittag på 200 m2 tagoverflade

 • Udskiftning af tagbelægning på eksisterende eternittag af 200 m2 på
 • Opgaven omfatter nedtagning af eksisterende tagbelægning, montering af undertag, lægtning samt nyt eternitskifertag
 • Samlet pris: 250.000 DKK inkl. moms
 • Kvadratmeterpris: 1.250 DKK

Priseksempel 3: ny tagbelægning af ståltag på 200 m2 tagoverflade

 • Udskiftning af tagbelægning på eksisterende eternittag af 200 m2 på
 • Opgaven omfatter nedtagning af eksisterende ståltag, montering af undertag, lægtning samt nyt ståltag
 • Samlet pris: 230.000 DKK inkl. moms
 • Kvadratmeterpris: 1.150 DKK

Hvornår skal parcelhusets tag udskiftes?

En udskiftning af taget er en dyr renoveringsopgave, og derfor bør man nøje overveje, om det er tid til at skifte taget: i nogle tilfælde kan det måske vente et par år, ligesom man i nogle tilfælde også har mulighed for at reparere de dele af taget som er beskadiget.

Hvert 20. til 30. år som tommelfingerregel

Som tommelfingerregel siger man, at taget bør udskiftes hvert 20.-30. år, men det afhænger i høj grad også af kvaliteten af den sidste udskiftning, antallet af bygningsdele på taget samt tagbelægningens materiale. Du kan dog bruge ovenstående tidsinterval i kombination med de øvrige indikationer til at vurdere, om det er tid til i hvert fald at få en professionel vurdering af tagets stand.

Ved større renoveringer eller ombygninger

Hvis resten af huset alligevel skal renoveres eller ombygges, kan det være værd at overveje at få udskiftet taget, hvis det alligevel trænger til en udskiftning.

Hvis taget er utæt eller beskadiget

Hvis taget er utæt eller beskadiget, bør du udføre et gennemsyn af taget med henblik på eventuel udskiftning. Se næste afsnit om, hvordan du selv kan tilse taget.

Inspiration til nyt tag på parcelhuset

Hvis du mangler inspiration til renovering af taget på 60’er, 70’er eller parcelhus, har vi samlet en mindre fotosamling nedenfor:

Tjekliste for at tilse taget udefra for utætheder og skader

 • Rygningen (toppen af taget) skal være intakt.
 • Tjek for skæve eller forskubbede tagsten og tagplader, da det kan være tegn på, at de ligger løst.
 • Tjek inddækninger omkring skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter for, at de er tætte og intakte.
 • Skotrenderne skal være hele, jævne og uden for meget mos og begroning (ellers kan regnvand sidde fast og ikke ledes væk).
 • Tjek tagrender for utætheder og tilstopninger. Tagrenderne skal være i stand til at lede vand væk, og som hovedregel skal tagrenderne renses og tømmes minimum hvert halve år.
 • Kontrollér din skorsten for løse mursten, og vær sikker på, at topstenen/afdækningen sidder forsvarligt fast.

Love og regler for udskiftning af tag på parcelhuset

Der er grundlæggede tre områder man bør orientere sig om ved tagrenovering: bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter.

Bygningsreglementet

Ifølge Bygningsreglementet skal alle ombygninger – inklusiv udskiftning af tag – udføres, så de er energibesparende. For de fleste udskiftninger af tag er det således et lovkrav, at taget i samme ombæring isoleres, hvis det er muligt, og hvis taget ikke allerede er isoleret.

Det gælder dog også, at isoleringen kun kræves, hvis den er rentabel. Det vil sige, at isoleringen kun er et lovkrav, hvis den over en given årrække vil tjene sig selv hjem gennem varmeregningen. Reglerne kan du læse mere om på Bygningsreglementet side om Tekniske bestemmelser – Energiforbrug og Bygningsreglementet side om Tekniske bestemmelser – Krav.

Derudover gælder det ifølge Bygningsreglementet skal alle tag kunne modstå vind og være gjort grundigt fast til resten af huset. Derudover stilles der krav til, at alle ombygninger – herunder udskiftning af tag – skal udføres, så de er energibesparende, såfremt det er rentabelt. Sidst stilles der krav til, at taget skal være sikret mod fugtskader samt være modstandsdygtigt overfor brand. Tilsvarende gælder der også en række bestemmelser i Bygningsreglementet som udstikker hvilke typer tag, der må bruges på en pågældende bygning samt krav om, hvordan taget bør renoveres.

Lokalplan

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i områder, som indeholder bestemmelser om, hvilken type tag der må lægges. Der findes for eksempel områder, hvor kun stråtag er tilladt. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tag, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Servitut

En servitut er en bestemmelse, der er tinglyst på ejendommen. Det kan f.eks. være hvis ejendommen er fredet og således er underlagt visse begrænsninger i forhold til, hvad der må ændres.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.