Solartag: Priser og info til det integrerede solcelletag i 2024

Solartag skiller sig ud fra traditionelle solcelleanlæg ved at solcellerne er integrerede i tagbelægningen. På den måde fremstår solcelletaget stort set identisk med skifertag.

Sammenlignet med øvrige leverandører udmærker Solartag sig som en veletableret og troværdig spiller på markedet. Tagrenovering.dk’s gennemgang viser talrige tilfredse kunder og en omfattende garantiordning, der gør leverandøren anbefalingsværdig for boligejere med ønske om et integreret solcelletag.

Hvad er Solartag?

Solartag er leverandør af integrerede solcelletag til private og erhverv.

Med mere end 300 Solartage monteret på tværs af Danmark, slipper du for at lade din ejendom agere prøvekanin. Med storaktionærer som Sparekassen Sjælland-fyn og energiselskabet Andel Energi er Solartag en veletableret leverandør af solcelletage på danske parcelhuse.

Hvad koster et Solartag?

Foto: Solartag.

Et Solartag med integrerede solceller koster typisk mellem 3.000 – 4.000 pr. m2 inkl. moms og montering. Det store prisspænd skyldes, at prisen i høj grad afhænger af tagets kompleksitet, herunder:

 • Afstand til tagfoden: jo højere der er til tagfoden, jo højere vil kvadratmeterprisen typisk være, da der derved skal budgetteres med merudgifter til stillads.
 • Vinkel på taget: hvis der er en meget skrå vinkel på taget, vil udgifterne til faldsikring typisk være højere.
 • Tagets kompleksitet: har dit tag ovenlysvinduer, tagkviste, skotrender mv., skal tagdækkeren bruge tid på inddækninger til disse.

Dertil vil prisen også afhænge af eksisterende el-installationer, fordelingen mellem aktive og inaktive tagplader samt om du ønsker batteri til solcelletaget.

Priseksempel: Solartag på 150 m2 tag inkl. montering

Tagrenovering.dk har tilspurgt solcelleleverandøren Solartag om deres priser. Solartag oplyser, at et typisk tilbud på et Solartag til 150 m2 tagareal inkluderer:

 • Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende tag
 • Stilladsleje og -montage
 • Nyt undertag (banevarer), afstandslister og lægter
 • T-Roof tagplader og rygning
 • Nye vindskeder og sternbrædder
 • Nye zinktagrender
 • Inverter og fuld el-installation

Pris: 525.000 kr. inkl. moms. Typisk pris per m2: 3.000 – 4.000 kr. inkl. moms.

Bemærk: evt. XOLTA-batteri købes seperat (se aktuelle priser i afsnittet her).

Materialeprisen for et Solartag ligger omkring 1.500 kr. inkl. moms. Denne pris inkluderer inverter og tagplader til Solartag men inkluderer ikke evt. batteri. Du skal således forvente, at udgifterne til selve monteringen af Solartaget udgør lidt over halvdelen af den samlede pris for et Solartag.

Integreret-solcelletag
Foto: Solartag.

Hvad er Solartag og virksomheden bag?

Foto: Solartag.

Et Solartag er et sort, mat skifertag af hærdet glas med integrerede, usynlige solceller. Ligesom andre integrerede solcelletag er solceller og klimaskærm i ét med denne tagløsning.

Foruden deres integrerede solcelletag producerer Solartag også klassiske solcelleanlæg, der monteres ovenpå den eksisterende tagbelægning. Det kan være at foretrække over det integrerede solcelletag, hvis det ikke er nødvendigt at udskifte den eksisterende tagbelægning.

Solartag ApS blev stiftet i 2019 og virksomheden har jf. årsregnskabet for 2021 ni ansatte.

Anmeldelser og garantier: Hvordan sammenligner Solartag sig med Ennogie og andre producenter?

Integrerede solcelletagplader er et relativt nyt fænomen, og derfor findes der heller ikke mange producenter af solcelletag i Danmark.

Ikke desto mindre har vi udarbejdet nedenstående oversigt, der sammenligner alle udbydere af integrerede solceller.

Trustpilot scoreAntal Trustpilot anmeldelserYdelsesgaranti [1]Produktgaranti
Solartag4,31725 år40 år [2]
Ennogie3,7225 år10 år [3]
Viva Energi [4]4,8‎91125 år10 år [3]
Lindab Solar Roof [5]----

Bemærkninger: [1] Ydelsesgaranti angiver den garanterede antal år, hvor solcellerne producerer mindst 80 pct. strøm sammenlignet med da solcellerne blev monteret. [2] Produktgarantien gælder kun tagbelægningen som klimaskærm (ikke selve solcellerne) [3] Produktgarantien gælder solcelleanlæg. [5] Tagproducenten Lindab har i skrivende stund leveringsproblemer med Lindab Solar Roof. Kilde: manuel gennemgang foretaget februar 2023.

Hvad er tilbagebetalingstiden på et Solartag?

Foto: Solartag.

Den typiske tilbagebetalingstid for et Solartag ligger typisk mellem 7-12 år. Denne beregning tager udgangspunkt i tilbagebetalingstiden for et Solartag sammenlignet med et almindeligt tag, der alligevel skal monteres. [1]

Det er vigtigt at have en sund skepsis overfor beregninger af tilbagebetalingstiden – og det gælder også ovenstående estimat. Med notorisk volatile elpriser i disse tider vil man nemlig aldrig 100 pct. præcist kunne forudse tilbagebetalingstiden.

Et Solartag medfører bedre energimærkning og højere realkreditvurdering

Når du skal vurdere, om et Solartag kan betale sig på dit tag, er det ikke kun tilbagebetalingstiden, du bør kigge på. Et integreret solcelletag medfører typisk en bedre energimærkning samt realkreditvurdering.

Når du får monteret et integreret solcelletag, vil du kunne rykke op i energimærkning. Det – i sig selv – medfører en bedre realkreditvurdering, ligesom reducerede fremtidige el-udgifter også øger realkreditvurderingen.

Foto: Solartag.

Hvad er fordelene ved et batteri til Solartaget?

Foto: Solartag.

Adm. Direktør for Solartag, Jens Romundstad, estimerer, at et XOLTA-batteri tilknyttet Solartaget øger udnyttelsesgraden fra 50 pct. til 80 pct. Det skyldes, at batteriet lagre den egenproducerede strøm i løbet af dagen, og kan så anvendes i løbet af aftentimerne, hvor forbruget typisk er højt.

Derudover er XOLTA-batteriet tilkoblet internettet. Det betyder, at XOLTA ved hjælp af vejrudsigt, data om forbrugsmønstre og data om forventet fremtidig strømpris automatisk kan købe strøm fra elnettet, når strømprisen er lav. Denne indkøbte el kan derefter forbruges af husstanden på de tidspunkter, hvor strømprisen er høj og hvor Solartaget ikke har genereret nok strøm i løbet af dagen.

Aktuelle priser for XOLTA-batteri

XOLTA-batteri forhandles gennem Solartag og fås med kapacitet på 5 kWh og 10 kWh med følgende priser:

 • XOLTA BAT-5 (5 kWh kapacitet): 53.000 kr. inkl. moms
 • XOLTA BAT-10 (10 kWh kapacitet): 68.250 kr. inkl. moms

Hvis du får monteret et nyt Solartag, vil det typisk også kunne betale sig også at investere i et XOLTA-batteri. Vær dog opmærksom på, at hvis ikke XOLTA-batteriet reducerer strømudgifterne med samme proportion som merudgiften XOLTA-batteriet medfører, forlænger det tilbagebetalingstiden for Solartaget.

Solartag estimerer, at ca. 8 ud af 10 af deres kunder tilkøber XOLTA-batteri til deres Solartag.

Et XOLTA-batteri lagrer ikke kun din egenproducerede strøm. Estimerer algoritmen en stor difference i elprisen i løbet af et døgn og forventes en lav produktion fra Solartag den pågældende dag, køber XOLTA-batteriet strøm, når elprisen er lav (markereret med grøn), som derefter kan forbruges, når elprisen er høj (markeret med rød). Data: gennemsnitlig spotpris per døgn fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Kilde: Nord Pool.

Hvordan monteres Solartag?

I nedenstående video fra juni 2022 ser du processen for montage af Solartag for en kunde. I dette tilfælde kunne det eksisterende tagpap anvendes som undertag, hvorfor selve tagrenoveringen var minimal. Der blev blot lagt beslag ovenpå det eksisterende undertag.

Tilsvarende blev det undersøgt, at tagkonstruktionen kunne bære vægten fra Solartaget, ligesom der blev lavet inddækninger til ovenlysvinduer.

Solartag juni 2022

Kan man sælge strøm fra Solartag?

Ja, du kan godt sælge din overskydende strøm fra Solartaget til dit elselskab. En række elselskaber tilbyder at købe din solcellestrøm – forhør dig med dit elselskab, om det er tilfældet.

Nogle elselskaber opkræver et månedligt abonnement for elsalget. Mange elselskaber giver dog abonnementet for elsalget gratis, hvis du samtidig køber din strøm af det valgte selskab.

Et Solartag solgte overskydende strøm for 7.400 kr. på bare 14 dage

Nedenstående er et reelt eksempel på salg af solcellestrøm fra et Solartag i sommeren 2022:

Familien havde fået monteret et 20.000 kilowatt-peak Solartag med Xolta-batteri.

Mens hele familien i husstanden var hjemme i juni måned, solgte husstanden solcellestrøm til deres elselskab – Vindstød – i løbet af bare to uger for hele 7.400 kr.

Bemærk, at hvor meget du kan forvente at tjene på overskydende strøm vil være usikkert og bl.a. afhænge af elprisen, dit eget forbrug, om der er monteret batteri og hvor meget solcellestrøm dit Solartag kan producere.

Hvor længe tager det at montere et Solartag?

Erfaringsmæssigt kan to tagdækkere montere 10 m2 Solartag i timen, hvilket bl.a. skyldes Solartags patenterede beslagløsning. Skal du have monteret Solartag på en 150 m2 tagflade, skal du derfor forvente et samlet timeforbrug på ca. 30 timer eller to arbejdsdag for to tagdækkere.

Det inkluderer selvsagt ikke arbejdet med nedrivning og bortskaffelse af eksisterende tag, el-installationer mv. For et typisk 1½-plans parcelhus med en 150 m2 tagflade skal du forvente, at det samlet tager 1-3 uger at få lagt nyt Solartag.

Hvilke garantier er Solartag omfattet af?

Foto: Solartag. Du opnår større besparelse og hurtigere tilbagebetalingstid for solcelletaget, hvis du også tilkøber et batteri.

Ligesom alle andre tagmaterialer er Solartag som følge af lovkrav testet af Teknologisk Institut og Dansk Brandinstitut. Disse test har estimeret en levetid på 80 år for selve tagmaterialet. Det skal påpeges, at de 80 års levetid omfatter tagmaterialet og altså ikke selve solcellernes levetid.

Foruden test af levetid foretaget af Teknologisk Institut og Dansk Brandinstitut tilbyder Solartag følgende garantier:

40 års produktgaranti for taget

For selve tagbelægningen (dvs. ikke solcellerne) ydes en 40 års produktgaranti for Solartag som klimaskærm.

I tilfælde af, at en tagplade grundet en produktionsfejl går itu, erstatter Solartag pladen med en ny, men dækker ikke omkostninger til udskiftningen af pladen.

25 års ydelsesgaranti for solcellerne

Ydelsesgarantien omfatter en garanti for, at solcellerne efter 25 år stadig producerer mindst 80 pct. strøm sammenlignet med da Solartaget i sin tid blev monteret.

Hvilken vedligeholdelse kræver Solartag?

Solartag er stort set vedligeholdelsesfri. Et tag med integrerede solceller kommer op i en driftstemperatur på omkring 71°C-72°C, når solen skinner. Det betyder, at alger og lignende organisk begroning ikke vokser på Solartaget.

Andet snavs og skidt såsom fugleklatter har også trænge kår på Solartaget: med den høje driftstemperatur bliver snavs – i mangel på et bedre ord – stegt på tagoverfladen. Ved efterfølgende nedbør skylles fugleklatterne væk af sig selv med regnvandet.

Med et Solartag og andre tagbelægninger med integrerede solceller slipper du derfor for at skulle rense taget eller at skulle male taget, som ellers kan være nødvendigt for eternittag og andre tagbelægninger efter en årrække.

Kombinér Solartag med varmepumpe og øg besparelsespotentialet med op til 100 pct.

Kombineres Solartag med en varmepumpe gør det investeringen i Solartaget ekstra rentabel. Solartag estimerer således, at besparelsespotentialet øges med op til 100 pct., hvis husstanden opvarmes af varmepumpe.

Det skyldes, at det netop er strøm, der anvendes til opvarmning af husstanden med varmepumpe.

Hvad består et Solartag af?

Som ved alle andre solcelletag og solcelleanlæg består et Solartag af selve solcellerne, en inverter og eventuelt et batteri.

Tagplader med solceller

Foto: Solartag.

Tagpladerne i et Solartag består af en integreret tagflade hvori de integrerede solceller er at finde. På tæt afstand kan man godt få anelsen af solcellerne i tagfladen, men på længere afstand er de helt usynlige.

Fordelen ved de designet af tagflader fra Solartag er, at de kan udskiftes individuelt, hvis de beskadiges.

På bagsiden af tagfladen er en såkaldt switchbox, hvor der sidder to kabler i en serieforbindelse. Strømmen produceret fra solcellerne er jævnstrøm, der gennem inverteren laves til vekselstrøm.

Halvplade

Når man starter med at lægge Solartaget, lægges det typisk fra vindskeden. Her lægger man såkaldte halvplader.

Halvplader er inaktive, hvilket vil sige, at der ikke er solceller i dem. Til gengæld består halvpladerne af det samme materiale som solcellepladerne (hærdet glas), og man kan derfor ikke se forskel på de to.

Tilskæringsplade

Solcellepladerne i et Solartag består af hærdet glas, som der hverken kan skæres, slibe eller bores i. Derfor har Solartag en tilskæringsplade, som har samme nuance som s2olcellepladerne, men som håndværkeren kan beskæres med en stiksav. Udskæringer er nødvendige til inddækninger omkring ovenlysvinduer, taghætter, skorsten og skotrender.

Tilskæringspladen består af alu-sandwichplader, der omkranser en kerne af komposit, som er gennemfarvet.

Beslag

Solartag har udviklet et patenteret beslag, som gør det muligt hurtigt at montere et Solartag.

Beslaget giver også solcellepladerne en lille sprække af udluftning, der sikrer udluftning omkring undertaget under Solartaget. Solartag kan nemlig nå en driftstemperatur på omkring 71°C-72°C, når solen skinner, og derfor er det vigtigt at skabe luftcirkulation ind mod undertaget.

Batteri

Med Solartag har du mulighed for at tilkøbe et batteri fra danske batteriproducent Xolta. Batteriet har en række fordele, herunder muligheden for at lagre egenproduceret energi. Du kan læse mere om fordelene ved at hoppe til afsnittet her.

Inverter

En inverter kendes også under navnet transformer eller vekselretter. Inverteren har til formål at omdanne jævnstrømmen – der bliver dannet fra solcelletaget – til vekselstrøm – der bruges i husstanden. 

Hvilke regler skal jeg være opmærksom på ved opførelse af Solartag?

Foto: Solartag.

Som ved alle tagrenoveringer er det altid vigtigt at være opmærksom på Bygningsreglementet, lokalplaner og eventuelle servitutter. Specifikt hvad angår solcelletag gælder der i Bygningsreglementet regler for, hvor højt og hvor langt fra naboskel solcellerne må sidde, mens der i lokalplanerne kan der være fastlagt, at der f.eks. ikke må være reflekterede tagmaterialer. Du kan finde vejledning til regler hvad angår solcelletag i vores artikel her.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at differentiere mellem solcelleanlæg og integreret solcelletag. Mens solcelleanlæg godt kan afvises af en kommune af æstetiske årsager, er integrerede solcelletage så diskrete, at kommunen typisk ikke vil afvise det. Idet Solartag er et integreret solcelletag, er det derfor meget usandsynligt, at kommunen vil afvise opførelse jf. lokalplanen.

Administrerende direktør i Solartag, Jens Romundstad, udtaler i den forbindelse:

Faktisk har vi ikke fået afslag på at opføre Solartag én eneste gang i nogen dansk kommune. Selvfølgelig, hvis der står i lokalplanen, at det skal være røde tegl, så er det ikke en mulighed. Men det der netop er ved Solartag er, at solcellerne er usynlige.

Henvisninger

Fodnoter

[1] Eksempel: Er husstandens årlige elbesparelse ved solcelletag 21.000 kr. og er solcelletagets meromkostning ift. konventionelt tag 150.000 kr., forrenter investeringen i solcelletag sig med 14 pct. årligt. Det svarer til en tilbagebetalingstid på 7,1 år.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.