Stålaltan: Se priseksempler og prisberegner

Der er mange gode argumenter for at investere i en ny stålaltan. For det første kan en stålaltan have en gevaldig nytteværdi med mulighed for at komme ud i det grønne med blot et skridt over dørtærsklen. Men adskillige undersøgelser viser også, at altanen er en af de bedste investeringer, du kan foretage dig ved en bolig.

En undersøgelse af Realmæglerne viser, at en ny altan kan føre til en værdistigning af boligen på 80-200 procent af udgiften. Tilsvarende viser en anden undersøgelse, at værdistigningen for ejerlejligheder med altan i København ligger mellem DKK 250.000 – DKK 600.000. En typisk stålaltan koster mellem 140.000-300.000 DKK.

Få 3 gratis tilbud på ny stålaltan

Generelle prisestimater for ny stålaltan er forbundet med en vis usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for ny stålaltan, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer på ny stålaltan. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Sådan virker 3byggetilbud.dk

Hvad koster en ny stålaltan?

Vi har udviklet en prisberegner for ny stålaltan nedenfor. Prisestimaterne bygger på en lang række fakturaer, som Tagrenovering.dk har indsamlet og beregnet et gennemsnit af. Bemærk, at der er stor prisforskel på facademonteret stålaltan og søljeunderstøttet stålaltan. Det skyldes, at arbejdet med en søjleunderstøttet stålaltan er mere omfattende.

Prisestimaterne som beregneren forelægger er alt inklusive – også montering og moms. Husk, at prisberegneren kun er et estimat og derfor forbundet med usikkerhed. Det skyldes, at der er en lang række faktorer, som afgør den endelige pris. Du kan se listen med hvilke faktorer der afgør prisen i efterfølgende afsnit. Hvis du vil have et præcist og retvisende bud på, hvad en stålaltan vil koste, anbefaler vi, at du benytter formularen øverst på denne side. Hvis du ønsker et prisestimat for altaner generelt, snarere end blot stålaltaner, anbefaler vi, at du prøver vores prisberegner til ny altan her.

Prisberegneren tager udgangspunkt i nedenstående data:

TypeKvadratmeterpris
Facademonteret stålaltan35.000 DKK inkl. moms
Søjleunderstøttet stålaltan50.000 DKK inkl. moms

Derudover skal du også indregne altandør. Prisen på altandør svinger mellem 5.000-10.000 DKK afhængigt af, om døren er 1- eller 2-fag.

Priseksempel for ny stålaltan

Priseksempel 1

 • Facademonteret stålaltan på 5 m2
 • Altandør med 2-fagsdør
 • Fælles altanprojekt med ejer- eller andelsforening
 • Pris per altan: 185.000 DKK inkl. moms

Priseksempel 2

 • Søjleunderstøttet stålaltan på 5 m2
 • Altandør med 2-fagsdør
 • Uden ejer- eller andensforening
 • Pris per altan: 260.000 DKK

Hvad afhænger prisen på ny stålaltan af?

Prisen på ny stålaltan afhænger som tidligere beskrevet af en lang række faktorer, hvorfor prisestimater er forbundet med usikkerhed. Nedenfor kan du se nogle af de faktorer, som afgør prisen:

 • Fælles altanprojekt med ejer- eller andelsforeningen: når man skal have ny stålaltan, vil der være en række faste udgifter som groft sagt er uafhængig af, om man skal montere 50 eller én stålaltan. Det drejer sig for eksempel om tegninger, beregninger, parkering, arbejdsplatform, etablering af byggeplads, evt. hejs, rådgiver/administrator. Derfor vil stålaltanen være ca. dobbelt så dyr, hvis der kun monteres en stålaltan sammenlignet med stykprisen for over otte altaner. Det kan derfor være en fordel at gå sammen med ejer- eller andelsforeningen om et fælles altanprojekt.
 • Tillægsudstyr: ovenstående prisberegner tager udgangspunkt i en simpel stålaltan uden tillægsudstyr. Men når man køber en stålaltan kan man tilkøbe en række tillægsudstyr såsom træhåndliste, trægulv, lakeret rækværk eller bundramme, som giver altanen den sidste finish.
 • Byggepladsetablering: når der skal monteres stålaltan, skal der etableres en byggeplads. I de tilfælde hvor porten til lejlighedsgården er meget smal, skal arbejdsplatformen hejses ind i gården over taget med en speciel mobilkran. Det vil være et omfattende arbejde, som vil øge den endelige pris på stålaltanen.
 • Indhent af flere tilbud: der er penge at spare, hvis man indhenter flere tilbud fra altanfirmaer. Her kan man nemlig vælge det mest konkurrencedygtige tilbud, man får. Flere tilbud kan også være et grundlag for forhandling med altanfirmaet.

Sådan udformer du en projektbeskrivelse på stålaltan

Når man forespørger et tilbud om stålaltan, gælder det – ligesom for alle andre byggeopgaver i øvrigt – om at være så præcis og detaljeret om, hvad opgaven omfatter. På den måde undgår man misforståelser med byggefirmaet på et senere tidspunkt og får et retvisende billede af, hvad en ny stålaltan vil koste.

En fyldestgørende projektbeskrivelse bør indeholde:

 • Adresse
 • Tidsfrist for udførelse
 • Ønsket kvadratmeter (længde og bredde) på altanen
 • Højde samt ønsket materiale for rækværket omkring altanen
 • Om hvorvidt der i dag er vindue hvor altandøren skal være og dimensionerne for vinduet.
 • Ønskede dimensioner for altandøren
 • 1-, 2- eller 3-fag altandør
 • Eventuelt tillægsudstyr
 • Om der skal udarbejdes ansøgning om byggetilladelse hos kommunen

Dertil vil det være brugbart for altanfirmaet, hvis du også vedhæfter fotos af området, hvor altanen ønskes.

Du kan benytte dig af nedenstående skabelon på en fyldestgørende projektbeskrivelse:

Kære [Altanfirma]

Vi bor på [adresse] og ønsker en ny altan i [stål, aluminium eller andet materiale]. Ideelt set ser vi gerne, at arbejdet er fuldført inden den [tidsfrist], da vi gerne vil benytte os af altanen i løbet af sommeren.

Altanen skal være [bredde] meter bred x [længde] meter lang. Der skal være rækværk rundt om hele altanen med en højde på [højde] cm i [stål, glas eller andet materiale]. Vinduet som skal ombygges til altandør har dimensionerne [højde af vindue] cm i højde x [bredde af vindue] cm i bredde. Tilbuddet skal desuden inkludere tillægsudstyr som [træhåndliste, trægulv el.lign.].

Vi har ikke ansøgt om byggetilladelse fra kommunen, hvilket vi godt kunne bruge jeres hjælp til. Vi ser frem til at høre fra jer om tidsplan og pris.

Bedste hilsner

Hvordan sparer man penge på ny stålaltan?

Uanset størrelse og udformning på stålaltanen vil det stadig komme til at koste en anseelig mængde penge. Heldigvis er der muligheder for besparelser på projektet. Når man skal have ny stålaltan, vil der være en række faste udgifter som groft sagt er uafhængig af, om man skal montere 50 eller én stålaltan. Det drejer sig for eksempel om tegninger, beregninger, parkering, arbejdsplatform, etablering af byggeplads, evt. hejs, rådgiver/administrator. Derfor vil stålaltanen være ca. dobbelt så dyr, hvis der kun monteres en stålaltan sammenlignet med stykprisen for over otte altaner. Der kan derfor være mange penge at spare ved at gå sammen med ejer- eller andelsforeningen om et fælles altanprojekt.

Byggetilladelse til ny stålaltan

Man skal altid søge byggetilladelse, inden man får en altan. Du vil typisk kunne finde mere information på din kommunes hjemmeside, eller ved at kontakte kommunens tekniske forvaltning telefonisk. Nogle altanfirmaer har både ingeniør og arkitekt tilkoblet og vil kunne søge byggetilladelsen hos kommunen på dine vegne.

Hvilke regler gælder der for ny stålaltan?

Bygningsreglementet samt andre love stiller en række lovkrav til altaner:

 • Altaner og tagterrasser må ikke skabe væsentlige indbliksgener i forhold til andre bygninger (BR18 §188). Det betyder i praksis, at altanen ikke må give væsentlige indbliksgener for anden bebyggelse på grunden og på nabogrunde. Indbliksgener beror dog på en konkret vurdering.
 • Altandøre skal have en fri passagebredde på minimum 77cm (BR18 §52 og §53).
 • Der skal etableres niveaufri adgang til altaner, hvor der er direkte adgang fra bolig eller opholdsareal – dørtrin må maksimalt være 2,5 cm højt (BR18 §51 og §53).
 • Nye døre og vinduer skal overholde gældende krav om isolering (BR18 §258).
 • Værn skal minimum være 100 cm høje og skal udformes, så det er svært for børn at klatre op på dem. Afstanden mellem lodrette tremmer må maximalt være 89mm fra midte til midte. Desuden bør altaner udføres med værnet udført således, at flasker og andre genstande ikke kan være årsag til personskader (BR18 §58 – §60).
 • Altaner må af hensyn til brand og redningsveje ikke gå ind foran en trappeopgangs brandsektion (BR18 §126 – §133).
 • Da en stor altan kan reducere dagslyset for en underbo betragteligt, skal nye altaner dimensioneres og placeres ud fra, at den ikke må reducere underboens dagslys med mere end 10 procent (BR18 §379 – §381). For at sikre at 10%-reglen overholdes, kan man udvide glasarealet ved at etablere altandør med glaspartier. En altan med en udkragning under 30 cm, vurderes at have en ubetydelig skyggevirkning, og vil altid være acceptabel uanset dagslysforholdene.
 • Altaner skal konstrueres i henhold til gældende normer (BR18 §340 – §357).
 • Alle altaner der rager ud over et vejareal skal placeres min. 2,8 m over fortov og min. 1,5 m fra kørebanekant / cykelsti. Alle altaner der rager ud over et vejareal med kørebaneareal langs bygningen skal placeres min. 4,2 m over terræn (Lov om offentlige veje mv. §86 stk. 2).

Stålaltan og håndværkerfradrag

Der gives desværre ikke håndværkerfradrag for stålaltan.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar