Nyt tag med spær: Hvad koster det i 2024? Priser og regler

Når du skal foretage en tagrenovering kan taget være medtaget i en sådan grad, at det er nødvendigt også at udskifte den underliggende tagkonstruktion med spær.

En ny tagkonstruktion kan også være relevant, hvis du f.eks. ønsker at udnytte loftet til beboelse, vil have loft til kip i rummene eller vil skifte fra fladt tag til rejsningstag.

Få 3 gratis tilbud på nyt tag med spær

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på nyt tag med spær, anbefaler vi, at du udfylder formularen til vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

 • Hurtigt svar og tilbud i hele landet
 • 3byggetilbud har 4,6 stjerner på Trustpilot og over 400.000 udførte byggeopgaver
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning til opgaven

Hvad er spær?

Spær udgør tagkonstruktionen og er de bærende konstruktionselementer på et tag. Tagspær bærer tagbeklædningen såsom tagsten eller skifer og leder vægten videre ned i ydervæggene.

Der findes flere forskellige typer tagspær, som hver især giver mulighed for forskellige taghældninger, udnyttelse af loftrummet eller loft til kip. Læs mere om de forskellige typer spær i afsnittet her.

Færdige spær med montering af lægter.

Hvad koster nyt tag med nye spær?

For en standard bolig med et tagareal på omkring 120 m2 gælder følgende prisestimater:

 • Kun montering af nye spær/tagkonstruktion: Ca. 21.000-47.000 kr. svarende til 170-390 kr. pr. m2 tagareal.
 • Nyt tag inkl. nye spær/tagkonstruktion: Ca. 900-2.600 kr. pr. m2 tagareal som omfatter alle udgifter til tagrenoveringen (spær, stillads, tagbelægning, undertag, isolering og tagrender).

Bemærk, at ovenstående kun er estimater. Den endelige pris afhænger bl.a. af tagets kompleksitet (inddækninger, ovenlysvinduer, skotrender mv.) samt højden til tagfoden, da der er større udgifter til stilladsleje jo højere tagfoden er.

Prisberegneren tager udgangspunkt i data og information fra spærproducenten Palsgaard Spær. Du kan se priser for de forskellige spærtyper som danner grundlag for prisberegneren i tabel 1.

Fjernelse af gamle spær samt montering af nye tagspær kan typisk klares af tre håndværkere på én arbejdsdag. Med en timepris mellem 400-500 kr. og et samlet timetal på 24 skal du forvente at betale ca. 9.000-12.000 kr. for denne del.

Mange spærproducenter kan være behjælpelige med oplægning af tagspærene med kran mod betaling. Palsgaard Spær oplyser, at 15 minutter med kran er inkluderet og at priserne efterfølgende er:

 • Lille kran med rækkevidde op til 22 m: 1.000 kr. pr. time
 • Mellemstor kran med rækkevidde op til 28 m: 1.250 kr. pr. time
 • Stor kran med rækkevidde fra 30 – 32 m: 1.400 kr. pr. time

Palsgaard Spær oplyser ydermere, at oplægning med kran typisk tager 0,5-1 time, og at der ved oplægning af spær på de fleste boliger er behov for en mellemstor kran. Oplægning af spær med kran koster derfor gennemsnitligt ca. 1.000-1.500 kr. ifm. levering.

Hvad koster færdige spær?

Tagrenovering.dk har fået tilsendt tilbud fra Palsgaard Spær, som er Danmarks største producent af færdige spær.

Tabel 1: Prisliste for færdige spær med spændvidde på 8 m

SpærtypePris pr. stk.
Gitterspær1.190 kr.
Saksespær1.370 kr.
Halve spær1.290 kr.
Hanebåndsspær1.980 kr.

Der tages i prislisten udgangspunkt i følgende dimensioner:

 • Spændvidde: 8 m
 • Hældning: 25°
 • Spærafstand: 100 cm
 • Udhængslængde: 50 cm

Forvent forskelle i prisen ved andre dimensioner af tagspærene.

Hvad afhænger prisen af?

Prisen på nyt tag med nye spær er forbundet med en række faktorer. Navnligt:

 • Taghældning: typisk vil opgaven være mere kompleks, jo større hældningen på spærene – og dermed taghældningen – er. Derved vil prisen også være højere.
 • Tagets kompleksitet: når taget udskiftes, skal der tages hensyn til tillægsudstyr – fx ovenlysvindue, kviste, skorsten mv. – da der skal laves inddækninger (inddækninger ligner bukket metal, som man lægger omkring tillægsudstyret) omkring tillægsudstyret. Det gør prisen på udskiftningen højere.
 • Tillægsudstyr: når taget udskiftes, vil det typisk også give mening at udskifte tillægsudstyr såsom ovenlysvindue, stigetrin, kviste og skorsten. Tillægsudstyret øger ligeledes prisen.
 • Timeløn og landsdel: en stor del af den samlede omkostning ved uskiftningen af tegltaget vil gå til arbejdstimer for taglæggeren. Således vil niveauet af timeløn, som i høj grad afhænger af landsdelen, betyde en del for den samlede pris. F.eks. er timelønnen for en håndværker i hovedstadsområdet væsentlig højere end timelønnen for en håndværker i Sønderjylland. Ligeledes er der mange penge at spare, hvis du selv lægger teglstenene, selvom vi kraftigt fraråder det, medmindre du har erfaringer fra lignende opgaver (mere om det senere).

Hvornår bør tagets spær udskiftes?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvornår hele taget – det vil sige tagbelægning samt spær – bør udskiftes.

Ikke desto mindre plejer det at være en god tommelfingerregel at husets spær også bør udskiftes, hvis der har været fugtskader og/eller skimmelsvamp i taget samt hvis taget er tilstrækkeligt medtaget.

Grundlæggende bør du rådføre sig med en bygningskonstruktør, før du beslutter dig for, om du kun vil udskifte tagbelægningen eller om både tagbelægning og spær skal udskiftes.

Hvad er fordelene ved at omdanne fladt tag til tag med spær?

Hvis du overvejer at ombygge dit flade build up tag med tag med spær, er der følgende fordele:

 • Rejsning på taget reducerer risikoen for utætheder sammenlignet med et fladt tag, da regnvand nemmere ledes væk fra taget.
 • Der er god mulighed for effektiv efterisolering af det gamle flade tag, hvilket kan betyde store besparelser på varmeregningen
 • Hvis det nye tag etableres med hanebåndsspær, kan man bruge det nye loftrum til beboelse
 • Alternativt kan man etablere loft til kip som gør huset væsentligt mere rummeligt

Hvordan udskiftes tagets spær?

Hvilke typer spær findes der?

Der er flere valgmuligheder, hvis man skal have etableret ny spær, som særligt adskiller sig ved enten at være egnede til loft eller beboelse:

SpærtypeAnvendelseTaghældningSpændevidde (afstand mellem de to bærende ydervægge)
GitterspærIsær anvendt på et-plans tagløsninger med uudnyttet tagrum.15-50°Ca. 2-23 m
HanebåndsspærBl.a. anvendt, når man ønsker at udnytte tagrummet til beboelse.35-55°Ca. 6-7 m
HalvbåndsspærSærligt til tage med ensidet fald og uudnyttet tagrum.10-45°Ca. 3-12 m
BjælkespærNår man ønsker, at loftet er parallelt med selve tagfladen for indvendigt at få en rummelig loftskonstruktion (f.eks. ved loft til kip).1,5-50°
SaksespærKonstruktionen muliggør en større rumhøjde, da spærfoden indvendigt udgør underlaget for det skrå loft.20-45°Ca. 3-17 m

Gitterspær

Den øverste grafik illustrerer gitterspær, mens den nederste grafik illustrerer hanebåndsspær.

Gitterspær – også kendt som trekantsspær type 2 – er en af de mest almindelig spærtyper og anvendes, hvis man ikke udnytter tagrummet.

Gitterspær er især anvendt på et-plans tagløsninger og hældningen er her normalt mellem 15-50°. Det kan desuden ombygges til loft til kip, som vil give huset mere rummelighed (mere højde), da man ombygger loftrummet til at give højde.

Typisk bestiller man gitterspær på en spærfabrik, men det er også muligt selv at dimensionere og konstruere dem.

Gitterspær har den fordel, at de er selvbærende/fritbærende fra facadevæg til facadevæg, hvilket vil sige, at de kun hviler på ydermurerne og ikke skal understøttes af søjler. Gitterspæret kan desuden nemt isoleres uden risiko for mangelfuld ventilation og fugt.

Hanebåndsspær

Hanebåndsspær – ofte refereret til som A-spær – anvendes særligt, når man ønsker at udnytte tagrummet til f.eks. beboelse. Husk dog, at du skal søge om byggetilladelse fra kommunen, hvis du vil omdanne et loftrum til beboelsesareal.

Hanebåndsspær har normalt en taghældning på mellem 35-55° og en fri spændevidde op til 6-7 meter.

Hanebåndsspær leveres ofte direkte på byggepladsen, komplet med bjælkelag/tagfod og i nogle tilfælde også med skunkstolper. Som med gitterspær er der også muligheder for selv at dimensionere og konstruere hanebåndsspær, men de kan også bestilles præfabrikeret.

Halvbåndsspær

Halvbåndsspær minder om gitterspær i opbygning, men er, som navnet antyder, halvt i form og funktion. Denne type spær anvendes oftest, hvor man vil have et ensidet fald på taget og ikke skal udnytte tagrummet.

Taghældningen ved brug af halvbåndsspær kan variere fra ca. 10-45°, og spæret kan spænde fra ca. 3-12 meter, afhængigt af tagets hældning og hvor tung en tagbeklædning, det skal bære.

Lig med gitterspær, kan halvbåndsspær bestilles præfabrikeret eller dimensioneres og konstrueres efter individuelle krav og ønsker.

Bjælkespær

Bjælkespær er bjælker, der hviler på en kiprem i top og en bundrem ved tagfod. Kipremmen kan placeres enten synligt eller skjult, afhængigt af æstetiske ønsker.

Bjælkespær anvendes ofte, hvor man ønsker loft til kip, for at skabe en rummelig loftskonstruktion, hvilket gør dem til et attraktivt valg i mange byggeprojekter.

Saksespær

Saksespær minder om gitterspær, men med den væsentlige forskel, at spærfoden er skrå i stedet for lige som på et gitterspær. Denne konstruktion muliggør en større rumhøjde, da spærfoden indvendigt udgør underlaget for det skrå loft.

Taghældningen på saksespær kan varieres fra ca. 20-45°, og loftshældningen skal være 10-15° mindre end selve taghældningen, hvilket betyder, at loftshældningen kan variere med 5-35°. Saksespær kan bl.a. benyttes på et afvalmet tag.

Mansardspær

Mansardspær adskiller sig ved at have varierende taghældning og anvendes derfor typisk i tagtyper med mindre taghældning øverst (toppen af taget) og en væsentligt større taghældning i bunden af taget (sidevæggene).

Den varierende taghældning giver mulighed for bedre udnyttelse af 1. salen, da den store frihøjde indvendig langs med taget skaber mere rummelighed.

Mansardspæret er en kombination af flere forskellige spærtyper. Der kan f.eks. indgå elementer fra både gitterspær, trempelspær og hanebåndspær. Den frie spændevidde på et mansardspær er typisk 6-7 meter, svarende til almindelige hanebåndspær.

Tagåsespær

Tagåsespær er en specifik konstruktion, der gør brug af kraftige åse, som ligger på tværs af spærene. Disse tagåse muliggør en større afstand mellem spærene, hvilket tilføjer fleksibilitet og styrke til strukturen.

Mens traditionelle spær normalt er placeret med 1 meters afstand, kan tagåsekonstruktionen øge denne afstand til 3-4 meter eller endnu længere ved brug af kraftigere åse. Dette giver mulighed for en mere åben og luftig struktur, hvilket er særlig fordelagtigt i store bygninger.

Trempelspær

Trempelspær er særligt almindelige inden for landbrugs- og industribygninger, og kendetegnes ved en lodret trempel, der forbinder spærhovedet med spærfoden. Denne særlige konstruktion hæver tagfladen lodret opad i forhold til bjælkelaget, hvilket giver en bedre udnyttelse af 1. salen.

Den ekstra højde som trempelspæret giver i tagkonstruktionen kan være gavnlig for oplagring eller for specialiserede rumkrav.

Hvilken type spær skal jeg vælge til mit tag?

Hvilken spærtype der skal bruges til dit tag afhænger udelukkende af tagkonstruktionens udformning, tagbelægning og ønsker til tagets funktion. Der er derfor ikke en spærløsning, som er bedre end andre.

Hvilken tagkonstruktion og spærtype man vælger, afgøres bl.a. af svarene på følgende spørgsmål:

 • Skal tagrummet udnyttes fx med en en 1. sal (f.eks. som loft til kip), eller skal tagrummet være uudnyttet?
 • Skal tagkonstruktionen være med forberedt bjælkelag til gulv på 1. sal?
 • Skal der være fladt tag eller rejsningstag (tag med hældning)?
 • Hvor høj skal tagets hældning være? 
 • Skal huset være med eller uden udhæng?

Henvisninger

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

4 kommentarer til “Nyt tag med spær: Hvad koster det i 2024? Priser og regler”

 1. Fordelen ved at ombygge fladt tag til tag med spær.

  – Jeg har netop et hus med fladt tag, hvor der er sat et tag på med Spær. Det flade tag er ikke isoleret endnu. Hvordan vil I efterisolere dette flade tag.

  Vh.

  Jakob Meibom

  Svar
  • Hej Jakob

   Det er svært at give et konkret svar uden yderligere information om tagkonstruktionen.

   Men typisk isolerer man tagkonstruktioner med spær indefra, hvilket desværre vil medføre en noget lavere lofthøjde for at give plads til isoleringsmaterialet, ligesom at det vil kræve, at man fjerner eksisterende loftbeklædning for at montere isoleringsmaterialet. Husk også at montere dampspærre udenpå isoleringsmaterialet for at sikre mod fugtskader i tagkonstruktionen.

   Du kan læse mere i vores artikel her (under afsnittet ‘Isolering af skråvægge indefra’): tagtjekker.dk/isolering-af-tag/.

   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.